Wat een prachtige dag.

Wat een prachtige dag was het toch vandaag. Vanochtend vroeg op de trein gestapt om naar Den Haag te gaan en daar de #Marsvoorhetleven mee te gaan lopen. Na een treinreis die voorspoedig verliep, maar waar veel mensen hetzelfde idee hadden als ik, en ik dus in de trein moest staan, ben ik veilig aangekomen in Den Haag. Doorgelopen naar het Malieveld waar ik een schare mensen zag die mijn stoutste verwachtingen overtroffen.

Ik kwam net over elven aan en er werd al gesproken. Mooie, verdrietige en emotionele verhalen gehoord. Er werd gezongen en er was saamhorigheid. Waar vind je dat tegenwoordig nog. Prachtig toch om zo verbindend bezig te zijn en aanwezig te zijn. Zelf heb ik ook met een aantal mensen mooie gesprekken gehad. Dan zie je verbondenheid over kerkmuren heen. Dan mag er gewezen worden naar de Messias, onze Heere Jezus Christus, die gekomen is om zonden te vergeven. De wonden te helen en Zijn kinderen nabij te staan. Dan is ons geen kalme reis beloofd en zegt Hij zelf in Zijn Woord dat we door verdrukkingen heen moeten gaan, maar dat de overwinning gewis is en wanneer we Hem toebehoren dat we dan weer mogen gaan voldoen aan waarvoor we geschapen zijn en dat is tot eer van de Heere onze God leven.

Wat is het dan mooi om wanneer ik terug naar huis in de auto zit te horen dat demissionair minister Yeşilgöz afgelopen week in een gesprek of debat heeft aangegeven dat we van het oude af moeten en moeten vernieuwen. Ik zeg het maar in mijn eigen woorden, ‘We moeten niet meer zo bekropen zijn, maar progressiever’. Zijn dat niet de woorden van de Bijbel die we elke dag mogen lezen. Zou dan nu in deze verkiezingstijd dan toch de VVD ook op haar schreden terugkeren en zich gaan wenden en gaan regeren naar wat er in de Bijbel staat. Is daar niet geschreven dat de onze Schepper, die de Maker is van het leven, niet moeten volgen en dat wij ons moet bekeren. Prachtig toch dat een minister waarvan ik het niet had verwacht ook promoot. De Heere heeft een weg geopend waardoor wij weer met Hem verzoend kunnen worden. Laten we dan maar veel in gebed vragen of Hij onze zonden wil vergeven. En als ik niet weet hoe dat moet dan maakt dat niets uit. Zeg het maar in uw gebed dat u het niet weet en dan zal Hij antwoorden. Dat heeft Hij zelf in Zijn Woord beloofd.

Of de minister het zo bedoeld heeft als ik boven beschreven heb weet ik niet, maar de gedacht vind ik op zich al mooi dat de partijen met een christelijke signatuur volgende week de verkiezingen kunnen winnen zo God het wil. Wij mogen vertrouwen dat Hem niets uit de hand loopt.

De volgende keer maar weer verder…

Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor Wat een prachtige dag.

Integreren in ons mooie Nederland.

Ik wil graag even mijn gedachtespinsels met jullie delen. We onderscheiden de wereld even voor het gemak in de mensenwereld en de dierenwereld. Als bestuurders en inwoners van Nederland gaan we met beide werelden verschillend om. Ik zal dit laten zien in onderstaand stukje.

De natuur in Nederland is aan verandering onderhevig. Het klimaat wijzigt en we nemen ook waar dat het aan de ene kant steeds droger wordt en dat de weersextremen toenemen, maar aan de andere kant wordt er gezegd dat de zeespiegel over 100 jaar 1 meter hoger is en dan zal veel land onder water zijn verdwenen. Vanochtend hier nog op de radio over gehoord. Wordt het nu natter of droger in de toekomst?

We moeten de natuur haar gang laten gaan en we moeten de wolf weer toelaten. Wanneer ik lees dat de moeflons op de Hoge Veluwe hier in ons mooie land niet thuis horen en dat we ons daar eigenlijk niet druk over moeten maken, maar de wolf die we jaren geleden hebben verjaagd omdat dat voor ons veiliger was weer terug moeten laten komen. Moeten wij ons niet inspannen om de schapen en de moeflons te beschermen? Moeten wij ons niet inspannen voor de zwakkeren en moeten wij ons ook niet inspannen voor de dieren die we jaren geleden hier zelf naar toe hebben gehaald?

Wanneer we projecteren wat in de dierenwereld gebeurd op de mensenwereld. Moeten we ons dan geen zorgen maken. Moeten dan alle mensen die als asielzoeker of als vluchteling deze kant op zijn gekomen weg gaan sturen omdat onze woningnood, onze energievoorzieningen en voedselvoorzieningen etc. niet onuitputtelijk zijn. Gaan we dan ook zeggen: “eigen volk eerst”?

De geschiedenis heeft volgens mij best wel laten zien welke ellende dat met zich mee brengt. Wat betekent dat en waarom gebeuren er zoveel bijzondere dingen tegenwoordig? Dat ligt in het feit dat wij als mensen en als individuen de hoogmoed hebben dat we denken dat we alles zelf wel kunnen. Alles is en moet tegenwoordig maakbaar zijn. De genderdiscussie woedt en wanneer je daar niet hetzelfde overdenkt wordt je verketterd en bijna vervolgd. We zijn geschapen als man en als vrouw. Door de zondeval zijn de handicaps in de wereld gekomen. De genderdiscussie is dan ook een non-discussie die door een groot aantal aanhangers van de satan wordt aangemoedigd. We zijn op deze aarde gezet om rentmeester te zijn van wat God ons heeft gegeven en nog dagelijks geeft. Laten we dan ook niet denken dat wij met al onze beste bedoelingen de natuur en de wereld kunnen redden. Er is er één die dat kan en dat is de enige en waarachtige God. De satan is er om on allen mee te sleuren in het verderf.

Is dit niet alles begonnen na de zondeval. Wij hebben toen geluisterd naar de duivel en wilden als God zijn. Echter hebben we door deze zondeval de dood verdient. We kunnen nooit God verwijten dat we dit niet wisten want Hij heeft duidelijk gezegd dat we wanneer we van de verboden vrucht zouden eten de dood zouden sterven. Na het eten, en dus het afkeren van ons van God is de afbraak van de aarde begonnen.

Gelukkig, en dat is met geen woorden te beschrijven, heeft de Heere Jezus aan Zijn Vader gezegd dat Hij voor ons naar deze wereld wilde komen om voor onze zonden te sterven. Laten we dan naar Hem toegaan en Hem vragen voor vergeving van al onze zonden. Wie je ook bent en wat je ook hebt gedaan, Hij zegt dat wie tot Hem komt niet weggestuurd zal worden. Mensen wordt toch wakker, de bruidegom komt. Heeft u olie voor uw lampen, zodat wanneer Hij nadert u ook met Hem de bruiloftzaal in mag gaan om Hem voor eeuwig te mogen loven en te danken.

Wanneer we Hem liefhebben gaan we ons ook inzetten voor mensen die het hard nodig hebben en zijn we bereidt om degene die hebben moeten vluchten te helpen. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, dan gaan we hen de boodschap en het Evangelie van de Heere Jezus verkondigen zodat zij ook behouden worden. Elk mensenleven is waardevol en heeft als doel om Hem eenmaal groot te maken.

Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor Integreren in ons mooie Nederland.

Wegkijken

Vanmorgen toen ik in de auto zat hoorde ik op radio de verslaggever met iemand praten over de klimaatverandering en het verantwoord gebruik van de aarde. Hoe er wordt omgegaan met de grondstoffen, het milieu en welke effecten dit heeft op het klimaat kwamen aan de orde. De dame die met de verslaggeefster in gesprek was gaf aan dat er weggekeken wordt op alle niveaus. Regeringsleiders schuiven de problematiek voor zich uit. Fabrikanten en diverse andere partijen hebben er geen belang bij en zo kijkt iedereen weg of zegt er over een tijdje er eens naar te zullen gaan kijken.

Wanneer we in ons kikkerlandje kijken naar onze energievoorziening en alles wat er om ons heen gebeurd dan zien we dat we veelal afhankelijk zijn geworden van electra en van gas. Wanneer er een kink in de kabel komt qua energievoorziening kunnen we binnen de kortst mogelijke tijd in de kou komen te zitten. Veelal kijken we hier ook weg.

Denk ook eens aan de vele mensen die op reis zijn, vrijwillig of om dat zij hebben moeten vluchten. Wij vinden het veelal prima om mensen te helpen. Liefst met geld en goederen, maar wanneer ze bij ons in de straat komen wonen dan zijn wij vaak niet meer zo blij. Dan is het zo dat de mensen overlast veroorzaken en moeilijk mee kunnen komen. Kijken wij dan weg of willen we dan deze mensen helpen en proberen op te vangen. Natuurlijk is het niet zo dat dit eenvoudig is en het zal energie kosten. We moeten bij vluchtelingen rekening houden dat zij uit andere culturen komen en misschien ook wel dingen hebben meegemaakt en gezien waar wij in onze stoutste dromen geen beeld bij hebben. Gelukkig maar. Laten we dan proberen om niet te snel te oordelen, maar hen te helpen. De normen en waarden die wij in Nederland onderschrijven hen bijbrengen en hen een warm welkom heten. Schrijnend en beschamend is het om te lezen in de media dat de mensen uit Oekraïne hier meer welkom zouden zijn dan mensen uit andere verdrukte landen. Ik zeg niet dat het eenvoudig is, maar laten we samen met de professionele hulpverleners allen die het nodig hebben trachten te helpen en niet wegkijken.

Gisteren was het Goede Vrijdag. Op deze dag hebben we herdacht dat de Heere Jezus aan het vervloekte kruis is gestorven om daar voor alle zonden van Zijn kinderen te betalen. Hij heeft aan de eis van Zijn Vader voldaan door Zijn lijden en sterven. Door de zonde die wij vanaf de zondeval elke dag weer doen was er geen weg meer naar God de Vader. Echter heeft de Heere Jezus zich opgeofferd letterlijk en figuurlijk om voor onze zonden te betalen. Velen van ons willen dit niet meer geloven en ook hier geldt dat we veelal wegkijken. Wat is het rijk dat voor ons zondaren er een weg is geopend tot behoud in het eeuwige leven. Laten we dan niet wegkijken, maar naar Hem toevluchten om vergeving van zonden te ontvangen en het eeuwige leven. Hoe vaak kijken we niet weg in ons leven. Denk maar eens aan te hard rijden met je auto. Iets lelijks zeggen over iemand, roddelen enz. Wij hebben vele zonden en moeten ook leven met de gevolgen van de zonden. Deze gevolgen kunnen ons leven soms moeilijk maken. Denk hierbij aan mensen die een handicap hebben. Mensen die moeten vechten en strijden met hun geaardheid. Wanneer ik kijk naar mezelf dan is er geen dag dat ik de vergeving van de Heere Jezus niet nodig heb. Laten we dan ook niet wegkijken, maar gebruik maken van de middelen die wij hebben om van Hem te horen en te lezen. Laten we de Bijbel onderzoeken en laten we de kerkdiensten waarin Zijn verlossingswerk verkondigd wordt niet voorbij gaan. Mensen laten we niet wegkijken, maar gebruik maken van het Godswonderlijke feit dat Hij is opgestaan en dat Hij bij Zijn Vader in de hemel is en dat Hij daar voor ons mensen bidt dat er nog vele tot Zijn Koninkrijk mogen worden toegedaan. Laten we niet wegkijken, maar vluchten tot Hem. Hij wil ook uw zonden vergeven. Wie u ook bent of wat u ook gedaan hebt. Al waren uw zonden als scharlaken, Hij kan en wil ze witwassen als sneeuw. Wegkijken, nee dat niet!

Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor Wegkijken

Zo waarlijk helpe mij God almachtig

Op 12 mei 2009 heb ik bij mijn huidige werkgever de eed afgelegd. Dit voelde voor mij als een belangrijke stap in mijn leven. Een eed af leggen is niet iets wat ik dagelijks doe en het voelt en voelde toen als een verbond en een verplichting. Hierbij beseffend dat ik vanuit mijn positie er niet op moet uit zijn om mensen op een verkeerd been te zetten, schade te berokkenen of vul zelf maar in. Ik heb de eed mogen afleggen in het diepe besef dat ik als persoon een zondig schepsel ben, maar hierbij ook wetend dat mijn Zaligmaker de Heere Jezus mijn zonden wil vergeven en mij wil helpen bij alles wat ik doe. Het kompas dat ik in mijn leven mag gebruiken is Zijn woord wat Hij ons geschonken heeft en waar ik en ons gezin dagelijks uit mag lezen. De Bijbel is een eerlijk boek en wanneer je hierin leest en het herleest worden er elke keer weer nieuwe dingen ontdekt. Het is toch van onschatbare waarde om te lezen dat wij, die in zonden ontvangen en geboren worden, met lege handen en hoe we zijn bij de Heere mogen komen en dan beloofd Hij dat hij ons niet ledig weg zal zenden. Binnenkort is het weer Goede Vrijdag en Pasen en mogen wij Zijn lijden en sterven, maar ook Zijn opstanding weer gedenken. Ook voor u heeft Hij op deze aarde willen komen. Wat echter erg verdrietig is dat vele mensen Hem niet meer nodig hebben. Gisteravond las ik in het Reformatorisch Dagblad dat de homo-organisatie COC een schrijfactie houdt tegen ds. Kort. Waarom doen zij dat. Enkel en alleen om het feit dat de zonde die God in Zijn woord verbiedt benoemd wordt. Het is niet enkel de uitspattingen op seksueel gebied, maar alle zonden die ingaan tegen Gods heilige geboden die ons bij Hem moeten brengen. Hoe kunnen wij als zondige mensen de zonden toch goed praten? Enkel en alleen omdat het ons niet uitkomt.

Ik heb zoals ik begon in 2009 een eed afgelegd. Daarin het vertrouwen uitgesproken dat God die almachtig is mij zal helpen, maar tegelijkertijd is dit ook een gebed of dit waar mag zijn. Mag ik dan als christen, die een verbond met God hebt gesloten, mijn mond gesloten houden wanneer ik zie dat vele mensen zonder God verder leven. Is het mijn plicht en taak niet om eerlijk, integer, betrouwbaar en moedig te zijn? Kernwaarden waar ik in mijn werk voor moet staan. Moet ik dan niet de mensen waarschuwen tegen de zonde en hen de weg wijzen naar Hem toe waar het eeuwige leven is te vinden? Als christenen voelen we ons zo vaak aangevallen, maar in Gods woord wordt aangegeven dat de wereld ons niet zal willen begrijpen en in de wereld zullen we verdrukking hebben. Maar is Hij het niet waart dat Zijn huis vol worde en wanneer Hij ons daarvoor wil gebruiken om de boodschap te verkondigen om naar Hem toe te gaan kunnen we onze mond toch niet dicht houden? De actie die het COC tegen ds. Kort heeft gestart zou ons dat niet de ogen moeten openen en is het onze plicht en roeping om dagelijks in gebed te gaan tot Hem voor vergeving en of Hij de harten van die Hem tegenstaan wil veranderen. Wij belijden dat Hij van eeuwigheid tot eeuwigheid de onveranderlijke is. Wij hebben de voorbeelden staan in de Bijbel en mogen weten dat een gebed nooit ledig tot Hem komt. Op Zijn tijd en wijze zal HIj dan ook verandering geven en ingrijpen zodat zondaren tot Hem getrokken worden.
Ik kan en mag niet anders dan eerlijk zijn tegen mijn medemensen dat wanneer we eigen gekozen wegen gaan we voor altijd om zullen komen. Niet om wat ik schrijf zullen mensen behouden worden. Kijk alstublieft niet naar mijn leven wat ook met vele zonden is doordrenkt. Ik ben niet beter dan in onze ogen de ergste zondaar, maar ik mag weten dat Hij voor mijn zonden is gestorven. Het doet mij verdriet om Hem te zien lijden die mijn zonden heeft vergeven. Het doet mij verdriet dat vele Hem niet zien als verlosser en zaligmaker. Het is de Heere Jezus alleen en dan ook Hij alleen die ons kan verlossen uit deze ellende. Dat bid en wens ik ook u toe.

Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor Zo waarlijk helpe mij God almachtig

Mondkapje

Ik had eerst een andere titel boven deze blog staan namelijk Coming Out Day. Als christen zijn wij onzichtbaar geworden voor de maatschappij en de mensen om ons heen. Is ons dat tot schuld geworden? Hoe ben ik zelf en wat straal ik uit? Mogen en kunnen de mensen met wie ik contact heb zien dat ik het eigendom ben van mijn Verlosser en Heiland of schaam ik mij om bij Hem te horen?

In de Bijbel kunnen we onderstaande bijbelverzen lezen:

Mattheüs 10:32
Een iegelijk dan, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Lukas 12:8
En Ik zeg u: Een iegelijk, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods.

Wanneer ik naar mezelf kijk moet ik tot mijn schande bekennen veelal schroom te hebben om uit te komen voor mijn geloof. Ik doe daar mijn Schepper en Zaligmaker te kort mee. Waarvoor moet ik mij schamen. De Heere Jezus is op deze aarde gekomen en is gestorven om onze zonden te vergeven. Wanneer Hij zich niet geschaamd heeft om onze Verlosser te willen zijn hoe dankbaar mogen we Hem dan wel niet zijn.

Ik heb de titel veranderd van ‘Coming Out Day’ in ‘Mondkapje’. Over beide wil ik hieronder iets schrijven. Coming Out Day dat is de oproep die ik aan u als christen doe. Mensen wilt u het op uw geweten hebben dat in uw directe omgeving mensen zijn die voor eeuwig verloren gaan, omdat wij gezwegen hebben. Elk jaar is er een Coming Out Day en voor ons als christenen zou het elke dag Coming Out Day moeten zijn. De Heere God heeft ons na de zondvloed de regenboog in de lucht gegeven als teken dat Hij nooit meer de gehele aarde door het water zal laten vergaan. Wat is de regenboog toch een mooi teken van Gods trouw aan en voor mensen die het niet verdient hebben. We zien tegenwoordig dat de omgeving om ons heen steeds meer probeert om zich van God los te maken. De symbolen die God gegeven heeft worden misbruikt om Zijn Naam te lasteren. Wij kunnen en mogen dit niet langs ons heen laten gaan zonder te wijzen op de enige weg tot behoud in de eeuwigheid. Laten we niet meedoen met het strooien van zand in de ogen van mensen onder het motto van vrijheid en mensenrechten. Eénmaal komt de Heere Jezus terug en dan komt het er op aan of we Hem kennen of niet. Sodom en Gomora zijn verwoest omdat de tijd vol was en God de zonden die daar plaatsvonden niet ongestraft kon laten. Nu is het nog tijd om ons naar Hem te wenden.

Waarom dan nu de titel ‘Mondkapje’? Toen ik nadacht over wat ga ik nu schrijven en de laatste week wanneer ik ontspannen in het bos loop om te fotograferen dacht ik, een mondkapje, waarom een mondkapje. Bij mij kwam de volgende psalm in gedachten:

Psalm 141 : 3
Zet, HEER, een wacht voor mijne lippen;
Behoed de deuren van mijn mond,
Opdat ik mij, tot genen stond,
Iets onbedachtzaams laat’ ontglippen.

Waarom dragen we een mondkapje om dit moment. Dit is toch om het virus er proberen onder te krijgen. Evenals de afstand van anderhalve meter moeten dit de hulpmiddelen zijn om het weer veilig in Nederland te laten worden. Moeten we dan ook niet verder kijken dan Covid-19. Is het niet zo dat wij in ons spreken en in ons handelen meer voorzichtig zouden moeten zijn en meer zouden moeten luisteren naar de maatregelen (lees naar wat Gods wil is) die Hij beschrijft in de Bijbel? Moeten we ook niet afstand houden van alles wat Hij verboden heeft en niet is naar Zijn wil. Van mezelf ben ik hiertoe niet in staat en heb ik ook niet de behoefte om dat te doen. Dat is al begonnen in het paradijs met de zondeval. Wij denken het wel beter te weten dan dat Hij het weet. Wat een echt geluk is het dan dat de Heere God Zijn Zoon naar deze aarde heeft gestuurd om een weg naar Hem weer mogelijk te maken. Laten we dan ook Hem de eer geven die alles bewaakt, bewaart en bestuurt. Hij die onze enige weg is tot het eeuwige leven. Hij die onze zonden wil vergeven. Vraag maar veel:

Psalm 25: 2
HEER, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G’ Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
IJv’rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
‘k Blijf U al den dag verwachten.

Dan zullen we ons hele leven een mondkapje nodig blijven hebben en zal de anderhalve meter ingesleten moeten worden. We mogen en moeten ons dan geheel en al overleveren in Zijn handen en Hem vragen wat in bovenstaande psalm staat.

Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor Mondkapje

Wie regeert? Ik lag en sliep gerust!

Vorige week hebben de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen plaatsgevonden. De Eerste Kamer der Staten-Generaal kan weer ingericht gaan worden. Er wordt in de media volop over geschreven en iedereen is er vol van. Forum van Democratie is vanuit het niets in 1 keer op de kaart gezet. Wanneer we dit waarnemen wat heeft ons dit dan te zeggen? Jullie zullen begrijpen dat ik daar geen antwoord op kan geven. Of eigenlijk kan ik toch wel een antwoord geven. Wanneer we in Gods Woord lezen zien we dat wanneer het volk Israël zich van God afkeerde dat God hen gaf waar ze om vroegen en dat het volk het zonder God moest stellen. God trok zich terug. Ook lezen we dat God Zijn volk wanneer het weer tot Hem ging roepen en zich naar Hem wende elke keer weer hielp. Zo mogen en moeten wij ook vragen om een terugkeer naar Hem. Van onszelf willen we dit niet en denken we alles zelf te kunnen regelen, maar de bijbel laat ons anders zien.

Hoe moeten we dan omgaan met een regering die zich steeds verder van Gods geboden af lijkt te keren? Wat zegt de bijbel daarover? Wanneer we kijken naar Daniël dan zien we dat hij getrouw zijn werk deed aan het hof. Hij had God lief en liet in zijn leven ook blijken God lief te hebben. Hij deed zijn werk met nauwgezetheid, maar de geboden die door de koning werden ingesteld die regelrecht tegen Gods geboden inging negeerde hij en was God meer gehoorzaam dan de aardse koning. Dit bracht hem in vele gevaren en onzekerheden. Wij weten hoe de geschiedenis afloopt en vanuit die positie is het gemakkelijk om te zeggen dat wij ook zo zouden moeten handelen. Besef echter wel dat Daniël en zijn vrienden niet de afloop van de geschiedenis wisten en dat zij zich waarschijnlijk ook angstig en onzeker hebben gevoeld. Eén ding is echter zeker en dat is dat zij hun vertrouwen op God stelde en zich aan Hem overgaven. Daar zijn zij niet beschaamd mee uitgekomen.

Een andere geschiedenis is die van David. Hij moest vluchten omdat koning Saul hem dreigde te doden. God had hem laten zalven tot koning. De geschiedenis beschrijft heel mooi dat David toen hij op de vlucht was koning Saul had kunnen doden. Hij deed het echter niet. Hij sneed een stukje van de mantel van de koning af om te laten zien hoe dichtbij hij was geweest. David wilde zijn handen niet vuil maken door de gezalfde van de Heere te doden. God was het zelf die koning Saul tot koning had gemaakt en David moest vertrouwen dat God op Zijn tijd hem koning zou maken.

Deze geschiedenissen laten zien dat God de Heere regeert en dat niets hem uit de hand loopt. Dit biedt ook perspectief en vertrouwen voor de toekomst. Wanneer we naar Zijn geboden willen leven en in Zijn leven willen wandelen wil Hij ons de weg wijzen. Helaas doen wij elke dag verkeerde dingen die de Heere veel verdriet doen. Willen jullie ook voor mij en voor anderen bidden om ons te bewaren voor de zonde en of onze zonde vergeven mogen worden. Binnenkort is het weer Goede Vrijdag en Pasen. Dan worden we eraan herinnert dat de Heere Jezus naar deze wereld is gekomen om voor onze zonden te lijden en te sterven. Hij is met Pasen ook weer opgestaan. Mag het ook Pasen zijn en worden in jullie harten. Wees welkom in de kerk. Wanneer u er nog nooit bent geweest schroom niet en schaam je niet om eens te komen luisteren en te horen wat Hij wil zeggen door de verkondiging van Zijn Woord.

Wat is het waar wat in onderstaande Psalm wordt weergegeven. Wanneer we hier op vertrouwen dan kunnen we gerust slapen en Hem alles in handen geven.

Psalm 3 : 3

Ik lag en sliep gerust,
Van ’s HEEREN trouw bewust,
Tot ik verfrist ontwaakte;
Want God was aan mijn zij’;
Hij ondersteunde mij
In ’t leed, dat mij genaakte.
Ik zal, vol heldenmoed,
Daar mij Zijn hand behoedt,
Tienduizenden niet vrezen;
Schoon ik, van allen kant,
Geweldig aangerand
En fel geprangd moog’ wezen.

Geplaatst in persoonlijk, politiek & religie | Reacties uitgeschakeld voor Wie regeert? Ik lag en sliep gerust!

De regenboogvlag

De regenboog wat heeft die ons te zeggen.

De regenboog is ons door de Heere gegeven nadat de aarde vernietigd was door de zondvloed. Alle mensen en al het levend gedierte moest sterven omdat de zonden zo groot waren dat God dit, menselijkerwijs gesproken, niet meer kon aanzien. Wat zegt de Bijbel ons over de regenboog? Dit kunnen we lezen in Genesis 9 waaruit ik hieronder een aantal verzen citeer:

Genesis 9 (vers 13 t/m 17)

13 Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot een teken des verbonds tussen Mij en tussen de aarde.

14 En het zal geschieden, als Ik wolken over de aarde brenge, dat deze boog zal gezien worden in de wolken;

15 Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond, hetwelk is tussen Mij en tussen u, en tussen alle levende ziel van alle vlees; en de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed, om alle vlees te verderven.

16 Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal Ik hem aanzien, om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel, van alle vlees, dat op de aarde is.

17 Zo zeide dan God tot Noach: Dit is het teken des verbonds, dat Ik opgericht heb tussen Mij en tussen alle vlees, dat op de aarde is.

Wanneer we dit lezen moet dit ons toch wel tot een grote verwondering brengen. God die op Noach en zijn gezin na de wereld heeft gestraft geeft in Zijn grote liefde voor Zijn schepping ons een teken in de lucht waarin Hij ons beloofd dat tot de wederkomst de gehele aarde nooit meer vernietigd zal worden door een watervloed.

Tegenwoordig wordt de regenboogvlag regelmatig gehesen. Dit veelal niet tot eer van God. Wat is het toch mooi, maar ook typerend dat velen niet in God geloven en niets met Zijn Woord te maken willen hebben wel willen gebruik maken van de symbolen die Hij ons heeft gegeven. Misschien is het een goed idee om niet zoals nu veelal gebeurd de regenboogvlag af te wijzen, maar deze vlag af te maken door bijvoorbeeld in de vlag de tekst toe te voegen dat de Heere regeert.

Geplaatst in persoonlijk, politiek & religie | Reacties uitgeschakeld voor De regenboogvlag

Milieu of toch de welvaart?

Ik werd vanmiddag getriggerd door de radio en ik wil graag met jullie delen wat ik daarna in mijn gedachten opkwam. Wat ik hoorde kwam erop neer dat wij als mensen ons bewust moeten zijn van ons consumerend gedrag en ons moeten realiseren welke belasting dit met zich mee brengt voor het milieu.

Nu is milieu een dankbaar onderwerp en soms denk ik dat wanneer ik op mijn visitekaartje milieudeskundige neerzet dat ik dan direct mijn bruto uurloon met tientallen euro’s kan verhogen, maar hier wil ik het nu niet over hebben.

Ik neem aan dat de meeste mensen wel ervan overtuigd zijn dat wij goede rentmeesters moeten zijn van deze wereldbol en dat wij ook na moeten denken over ons gedrag en de consequenties die dat met zich mee brengt. Goed rentmeesterschap is ook een opdracht die wij als bewoners van deze aarde hebben meegekregen van onze Schepper.

Graag wil ik mijn gedachten met jullie delen.

Wat vinden wij belangrijk?

  1. Een welvarend land met een soepel draaiende economie waar geld binnenkomt zodat wij in luxe kunnen leven of vinden we dat genoeg ook eens genoeg is en dat we onze normen niet steeds hoger moeten leggen?
  2. Vinden wij een luxe vakantie belangrijk en moet Lelystad Airport worden geopend omdat we zonodig nog meer vliegbewegingen moeten hebben in ons land of vinden we de vervuiling die het vliegverkeer met zich meebrengt te hoog zodat we in ons eigen land of in de omringende landen met ander vervoer op vakantie gaan?
  3. Moet persé iedereen aan het werk waardoor ouders gedwongen zijn om de opvoeding van hun kinderen aan pseudo-ouders over te laten of willen we onze kinderen zelf opvoeden en een warm thuis geven?

Het ging in het radioprogramma over wat de zwaarste milieu belasting met zich mee bracht per inwoner. Hierbij werd rundvlees genoemd. Ik kan het mis hebben, maar mijn beeld is dat er heel veel van het geproduceerde rundvlees in Nederland naar het buitenland gaat. Is het dan terecht dat de producenten van dit product op moeten draaien voor de milieubelasting die dit met zich mee brengt of moeten we deze kosten verhalen op de consumenten, dus de afnemers van deze producten. Met andere woorden: wanneer een product x een milieubelasting per kg heeft van y zal de financiële component bij het bedrag per kg moeten worden opgeteld. We hebben het hier over fosfaatrechten, mestafzet enz., maar moet dit bij export niet gewoon naar het land toe waar ook het eindproduct naar toe gaat.

Wat mij fascineert is dat we vaak onze mond vol hebben over milieu, maar dat de maatregelen van het tegenovergestelde laten zien en economische belangen vaak voor gaan. In plaats van buslijnen op te heffen zou er eens gekeken moeten worden om het openbaar vervoer geheel gratis te maken voor iedereen. Dan wordt het aantrekkelijker om met het openbaar vervoer te gaan, dan hoeft er misschien minder asfalt te worden aangelegd en hoeft er misschien om dit te financieren geeneens zoveel euro’s per persoon jaarlijks hiervoor aan belasting te worden betaald. Het bedrijfsleven wil hier waarschijnlijk graag een financiële bijdrage aan geven zodat de miljarden die zij jaarlijks kwijt zijn door files verminderd kunnen worden.

Het is toch vreemd dat je financieel gediscrimineerd wordt belastingtechnisch wanneer je éénverdiener bent en je vrouw of je man thuis blijft om voor het gezin te zorgen en/of mantelzorg doet.

Hoe hypocriet zijn wij? Vinden we nu het milieu en een leefbaar klimaat belangrijk of is het toch de welvaart en de economie?

Geplaatst in persoonlijk | Getagged , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Milieu of toch de welvaart?

Paasfeest

Vandaag is het de 2de Paasdag. Tijdens de paasdagen worden we er aan herinnert dat een paar duizend jaar geleden onze Heere Jezus Christus uit de dood is herrezen. Nadat Hij op Goede Vrijdag aan het kruis was gestorven is Hij in het graf gelegd en op de paasdagen mogen we herdenken dat Hij uit de dood is opgestaan. Vanuit Gods Woord mogen we weten dat Hij in de hemel is en dat Hij éénmaal zal terugkomen om recht te spreken. Hij zal Zijn kinderen vergaderen en weg doen die Hem niet hebben willen aannemen als verlosser.

Onze wereld lijkt in brand te staan. Er zijn oorlogen, aardbevingen, opstanden, natuurrampen enz. Misschien leest u dit en bent u uit uw land gevlucht omdat u niet meer veilig in uw land kon wonen. Wend u dan naar Hem toe en laat u leiden. Vanuit de Bijbel weten we ook dat er vaak dingen in de geschiedenis gebeurden die wij niet konden plaatsen, maar wanneer we lezen in Zijn Woord wordt ons veelal verklaard wat de redenen waren. Ook met alles wat nu gebeurd heeft de Heere Zijn bedoeling. Er loopt Hem niets uit de hand. Dat dit allemaal gebeuren moet staat ook beschreven in Zijn Woord. En nog is het einde niet. We krijgen en hebben allemaal nog genadetijd om ons tot Hem te bekeren. Wat drijft ons waarom we dit niet willen? Van nature zijn wij allemaal gelijk. Wij zijn met adam gevallen in de zonde. Welke zonde we ook doen voor God kan dit niet bestaan, maar weet dat ook uw Verlosser leeft. Hij wil ook graag uw Verlosser zijn. Wat houdt u dan nog tegen. Wanneer u een moordenaar, overspelige, of een andere geaardheid hebt, wanneer u een dief bent of wanneer u de belasting niet hebt betaald. Wanneer u ruzie of in onmin leeft in uw familie of met uw buren, weet dan dat Hij ook al deze zonden wil vergeven. Ik heb net vele zonden opgenoemd en het lijkt er misschien op dat wanneer ik dit schrijf dat ik denk dat ik beter ben. Ook ik heb tegen al Gods geboden gezondigd en ben zeker niet beter dan een moordenaar of wie dan ook. Dankbaar mogen we zijn wanneer we voor sommige zonden bewaard worden, maar ook de gedachten die wij vaak koesteren zijn al zonden voor God. Laten we ophouden met naar elkaar te wijzen en elkaar de les te lezen, maar laten we voor elkaar bidden en elkaar opdragen in het gebed. Op het gebed wil Hij grote wonderen doen. Dit neemt niet weg dat we elkaar niet moeten en mogen waarschuwen, maar laten we ervoor waken dat wij ons zelf beter vinden dan wie dan ook. Wat is het dan toch onmetelijk fijn en goed dat we mogen weten dat hoe groot onze zonden dan ook zijn, we altijd bij Hem terecht kunnen en dat Hij niemand zal laten staan. In Zijn Woord staat (Jesaja 1):  Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Ons probleem is dat wij als God willen zijn en niet naar Hem willen luisteren.

Laten we dan Hem loven en Hem dank  geven.

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans’ Jeruzalem; [variant: die jubelt door Jeruzalem.]
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit ’t graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet. [variant: duivel]

4. Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor Paasfeest

Mijn Tweets


Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor Mijn Tweets

Bent u schijnheilig of schijnt u heilig?

Het is alweer een tijdje terug dat ik iets heb geschreven via dit medium. Je moet er ook zin in hebben en naar mijn idee ook wat te vragen of te schrijven hebben. Nu ontbreekt het me momenteel niet aan stof, maar om nu alles maar te schrijven lijkt mij niet echt nuttig en is zinloos. Wanneer ik in onderstaande schrijf ‘u’ dan bedoel ik ook mijzelf hiermee. Om het taalkundig ook nog wat te doen laten lijken zal ik trachten mezelf buiten spel te laten.

Afgelopen week hoorde ik van de bonnenschrijverij in Barneveld. Notabene op zondag worden daar een behoorlijk aantal kerkgangers op de bon geslingerd. Diep beschamend dat dit moet gebeuren. Ik bedoel dan niet de agenten en boa’s die hun werk doen, maar dat kerkgangers die voorbeelden zouden moeten zijn naar de wereld toe en die elke zondag de 10 geboden horen voorlezen de regels en wetten die de overheid ons stelt aan hun laars lappen. Wat is er toch mis met ons. We hoeven niet ver te zoeken. In het paradijs zijn wij allen van God afgevallen en zijn wij de duivel toegevallen. Wat is het toch groot en verwonderend dat God in Zijn wijsheid ons Zijn enig geboren Zoon Jezus Christus heeft gezonden om voor al onze zonden aan het kruis te sterven en dat Zijn Zoon opgestaan en opgevaren is naar de hemel om daar voor ons voorbede te doen.

Wat zijn wij als kerkgangers toch een stel ondankbare schepsels.

Geplaatst in politiek & religie | Reacties uitgeschakeld voor Bent u schijnheilig of schijnt u heilig?

Voltooid leven!?

Gisteren onderweg naar huis had ik de radio aanstaan. Er was een debat met verschillende leiders van politieke partijen bezig. Nu weten we meestal wel wat er allemaal gezegd en geroepen wordt, maar het is toch soms ook nog goed om te horen wat er te melden is en wat er gezegd wordt. Op een gegeven moment viel de term ‘voltooid leven’ en dat zette mij aan het denken en heeft mij doen besluiten om deze blog te schrijven. De laatste tijd hoor ik wel meer dat mensen zelf het recht moeten hebben om te bepalen wanneer hun leven is voltooid. Wat ik dan hoor is dat het leven mooi is geweest en dat het voldoende is geweest of dat het leven ondragelijk is geworden en dat het onmenselijk is om nog langer te moeten lijden. Uiteraard is ook hier heel veel over te zeggen en te schrijven. Wanneer we kijken naar het leven dan is het ook zo dat het lijden wat we dagelijks ervaren en de dood ook niet natuurlijk is. Toen God de aarde en alles wat daarbij hoort schiep was alles in goede harmonie en was er geen lijden en geen dood. Het lijden en de dood is gekomen toen de mens in de zonde viel. We wilden en willen als God zijn en zelf bepalen wat goed is voor ons. Dat was bij de zondeval al zo en dat zit sinds de zondeval in ons natuurlijk bestaan. Onmenselijk is het wanneer mensen moeten gaan bepalen wanneer het leven van iemand voltooid is. Dankbaar mogen we zijn dat wij van de Heere nog tijd krijgen om tot Hem te komen. Wanneer ik of wanneer u het moeilijk vind en wanneer we moeilijke dingen ervaren is het onuitsprekelijk rijk om te weten dat we een Vader en een Zaligmaker in de hemel hebben die naar ons omziet en ons niets bijgeval laat gebeuren. Dankbaar mogen we zijn dat de Heere naar ons mensen heeft om willen zien. Dat Hij het goed heeft gedacht om Zijn Zoon naar deze wereld te sturen om voor onze zonden te sterven en een weg te openen naar de hemel. Een voltooid leven! Een prachtige zin wanneer we mogen weten dat de Heere onze zonden heeft vergeven en dat we Zijn eigendom mogen zijn. Wanneer we deze zekerheid nog niet hebben mag ik u aansporen om Hem te zoeken. Dit kunt u doen door Zijn Woord, de Bijbel te onderzoeken, in het gebed en elke zondag mag u dit horen in de kerk. Dit is ook de boodschap die de SGP probeert uit te dragen. Mag ik u oproepen om Hem te zoeken zodat u ook een voltooid leven mag ontvangen en niet de eeuwigheid in hoef te gaan met een onvoltooid leven? Gelukkig hoeven wij geen keuzes te maken over het leven van individuele personen. Dit mogen we overgeven in de handen van de Heere. Dit onmenselijke dilemma kan ons bespaart blijven. Vraagt u ook aan de Heere of uw leven en van allen die u omringen het leven voltooid mag worden. Kijk ook eens goed naar de partijbeginselen van de SGP.  Vergeet ook niet dat deze mensen ook gewoon mensen zijn net als u en ik. Mag ik u oproepen ook voor hen te bidden evenals voor alle andere politieke partijen zo dat het land geregeerd mag worden zoals de Heere dat wil.

Geplaatst in persoonlijk, politiek & religie | Getagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Voltooid leven!?

De Routeplanner

De routeplanner heb ik boven deze blog gezet. Wat is het doel van een routeplanner? Waarom gebruiken we een routeplanner. Ik schat zo in dat de meeste mensen de routeplanner gebruiken om route te bepalen om te komen van locatie A naar locatie B. Maar wat nu wanneer er verstoringen zijn op de weg die de routeplanner aangeeft? Misschien houdt uw navigatiesysteem de actuele verkeerssituatie wel in de gaten en wordt er een alternatieve route voor u uitgestippeld. Geweldig toch dat deze techniek er is en dat wij hier dagelijks gebruik van kunnen maken. Ik wil u graag op een hele bijzondere Routeplanner, namelijk het Woord van God wat beschreven is in de Bijbel. Hier in het westen kunnen we ongestoord gebruik maken van deze Routeplanner. In dit boek vindt u alles wat voor u van belang is. Dit geldt voor dit huidige leven, maar ook voor de eeuwigheid. Wonderlijke zaken worden hierin beschreven. Voor ons misschien niet altijd direct begrijpbaar, maar wanneer je deze Routeplanner verder bestudeerd en wanneer je deze Routeplanner gebruikt op je levensweg kom je langs bijzondere wegen en soms moeilijk begaanbare wegen, maar de eindbestemming zal dan ook behaald worden. Het is bijna Goede Vrijdag wanneer ik deze blog schrijf. Op deze dag mogen we gedenken dat de Heere Jezus aan het kruis is gestorven om voor ons een brug te slaan naar God toe. Over een paar dagen is het Pasen en dan gedenken we dat de Heere Jezus is opgestaan uit de doden en we mogen weten vanuit de Bijbel dat Hij is opgevaren naar de hemel en dat Hij terugkomt op deze aarde om tot Zich te nemen die Hem toebehoren. Bent u ook al het eigendom van Hem geworden die voor mijn en voor uw zonde heeft willen sterven. Bekeert u, want zonder Zijn vergevende liefde gaan we voor eeuwig verloren. Dat is ook een harde werkelijkheid. Ik heb geschreven ‘De Routeplanner’. Dit heb ik bewust gedaan met een hoofdletter, omdat ik met deze Routeplanner Gods Woord bedoel. Wonderlijk wanneer u hierin leest, maar ook leerzaam en actueel. Een voorbeeld wil ik u noemen wat mij verwonderd. Wanneer ik lees in 1 Samuel 24:

Toen zeiden de mannen van David tot hem: Zie den dag, in welken de HEERE tot u zegt: Zie, Ik geef uw vijand in uw hand, en gij zult hem doen, gelijk als het goed zal zijn in uw ogen. En David stond op, en sneed stilletjes een slip van Sauls mantel. 5 Doch het geschiedde daarna, dat Davids hart hem sloeg, omdat hij de slip van Saul afgesneden had. 6 En hij zeide tot zijn mannen: Dat late de HEERE ver van mij zijn, dat ik die zaak doen zou aan mijn heer, den gezalfde des HEEREN, dat ik mijn hand tegen hem uitsteken zou; want hij is de gezalfde des HEEREN!

David krijgt in deze geschiedenis de mogelijkheid om koning Saul te doden. Echter hij wordt hiervoor bewaard en zegt dat hij dit niet kan doen omdat Saul gezalfd is door de HEERE. De les die ik persoonlijk hierin ervaar is dat ik geen eigen rechter moet en mag spelen. Wanneer u de geschiedenis van David en Saul verder leest zult u ook zien dat wanneer David onderdrukking en verdrukking ervaart hij toch op de HEERE zijn verwachting stelt en dat hij hierin niet bedrogen uitkomt. De les hierin voor mij is om geduldig op de HEERE te wachten en alles van Hem te verwachten. Dit valt voor mij niet altijd mee, maar wanneer ik dan in de Routeplanner (de Bijbel) lees dan mogen we daar ook de weg lezen die we te gaan hebben. Het lezen uit de Bijbel en het bidden tot God worden dan noodzakelijk en zullen ook mij en u behoeden voor verkeerde wegen.  Mag ik u oproepen om te komen luisteren tijdens de kerkdiensten van wat God u wilt vertellen.

Geplaatst in politiek & religie | Reacties uitgeschakeld voor De Routeplanner

Wat een geluk ……

Vandaag is het 27 januari in het jaar 2016. Een regenachtige dag, maar wel een mooie dag. Vandaag heb ik een hoop kunnen doen en veel werk kunnen verzetten. Wat een geluk dat ik deze dag mag beleven. Vele mensen zijn op de vlucht en trekken door weer en door wind naar het voor hen onbekende. Denkt u het zich eens in wat dat betekent om huis en haard te verlaten om naar een land te gaan met het beeld het daar beter te krijgen en een toekomst op te kunnen bouwen. Ik begrijp aan de ene kant de commotie wel die er ontstaat wanneer grote groepen vluchtelingen in een kleine gemeenschap moeten worden opgevangen. In mijn ogen zou het beter zijn om dit te verspreiden in kleine groepen. Zoals in ons dorpje Zwartebroek en buurdorp Terschuur. Wat zou het mooi zijn om daar bijvoorbeeld een 5 of 10 tal gezinnen op te kunnen vangen. Wanneer mensen ons mooie Nederland bezoeken en hier asiel willen krijgen is er ook vanuit christelijk oogpunt en met de opdracht vanuit Gods Woord om bij hen het Evangelie te verkondigen. Om aan te geven dat Allah niet de God is die zich in Zijn Woord openbaart. Maar dat de God Zijn Zoon de Heere Jezus ook naar hen wil sturen om ook voor hen de zonden te vergeven. Wat zou het toch mooi zijn wanneer er zo vele toe worden gebracht tot de Heere. Er is op de wereld veel verdriet. Verdriet dat er is omdat mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Verdriet omdat ouders hun kinderen zien zwakker worden totdat ze sterven, omdat er geen eten is. Veel verdriet door ziektes. We kunnen een eindeloze rij opsommen. Wanneer we om ons heen kijken zien we wat in de Bijbel al is voorzegt. Lees maar in Mattheus 24:

1 En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen bij Hem, om Hem de gebouwen des tempels te tonen. 2 En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik: Hier zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. 3 En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld? 4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide. 5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden. 6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. 7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. 9 Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil. 10 En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten. 11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. 12 En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. 13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen. 15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) 16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen; 17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen; 18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen. 19 Maar wee den bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen! 20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat. 21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. 22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.  23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet. 24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden. 25 Ziet, Ik heb het u voorzegd! 26 Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de binnenkameren; gelooft het niet. 27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen. 28 Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. 29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. 30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve. 32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. 33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur. 34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. 35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. 36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen. 37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. 38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging; 39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.  40 Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. 41 Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden. 42 Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal. 43 Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. 44 Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. 45 Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, denwelken zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hunlieder hun voedsel te geven ter rechter tijd? 46 Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal vinden alzo doende. 47 Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. 48 Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen; 49 En zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards; 50 Zo zal de heer van dezen dienstknecht komen ten dage, in welken hij hem niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet; 51 En zal hem afscheiden, en zijn deel zetten met de geveinsden; daar zal wening zijn en knersing der tanden.

Wat een geluk dat ik nog leef en dat de Heere mij nog tijd geeft om naar de Heere Jezus toe te gaan zodat Hij ook mij van mijn zonden wil bevrijden en dat de Heilige Geest door Hem in mijn leven mag komen en werken.

Geplaatst in politiek & religie | Reacties uitgeschakeld voor Wat een geluk ……

Mag ik even uw aandacht?

Het einde van het jaar 2016 nadert met rasse schreden. Wanneer ik terug kijk naar wat er allemaal gebeurd is afgelopen jaar dan zie ik dat er reden is voor dankbaarheid. Toch heb ik wanneer ik terug kijk ook mijn zorgen. Ik zie de onverdraagzaamheid toenemen. Ik zie dat de aan de verschillende (joods/christelijke) tradities getornd wordt.  Afgelopen jaar hebben we gehoord van aanslagen, moord en doodslag. Er zijn mensen ziek geworden. Er zijn verschillende mensen overleden. Ook mooie dingen zijn er gebeurd. We hebben 2 kleinkinderen gekregen. Een huwelijksjubileum hebben we met het gezin mogen vieren. En we zijn allen gespaard.  In onze familiekring is er niemand overleden. We hebben naar ons werk kunnen gaan en de kinderen mogen in vrijheid naar school gaan. Geboren. Nu is heb bijna 25 december. De dag dat we gedenken dat de Heere Jezus naar de aarde gekomen is om voor zondaren een weg tot verzoening te geven. Ruim 2000 jaar geleden is Hij geboren in een stal in Bethlehem.  Niet zoals wij in een mooie wieg of in een warm huis, maar in een stal en neergelegd in een kribbe. Reden om dankbaar voor te zijn. Is kerstfeest wel een feest? We spreken vaak over kerstfeest. Wanneer ik hier over nadenk is het dan wel zo’n feest. Zoals ik net al aanhaalde was Hij niet welkom. Er was eigenlijk ook geen plaats voor Hem. Zo’n feest was het niet. Door onze zonden welke wij door Adam in het paradijs gedaan hebben en die wij nog dagelijks doen moest Hij uit de hemel neder komen om verzoening te doen. Kerstfeest toch wel een feest! Wanneer we zien wat Hij voor ons gedaan heeft dan moeten we vaststellen dat het voor Hem geen feest was om naar deze aarde te komen. Voor zondige mensen voor wie Hij naar deze aarde gekomen is om de zonden te vergeven is het een feest dat nooit evenaart kan worden. Het verdriet, de pijn en het lijden dat ik en u Hem aangedaan hebben is zo groot dat wij niet eens beseffen hoe groot dit is. Des te groter is het wonder wanneer ik en u mogen weten dat door Hem al onze zonden zijn vergeven. Dan is het een feest dat zo mooi en groot is waarbij alle aardse feesten verbleken. Welkom Weet u wat nu zo mooi is. U en ik mogen elke dag op elk moment van de dag tot Hem komen in het gebed. We mogen al ons verdriet, al onze zorgen en al onze vreugdevolle dingen met Hem delen.  Hij wil helpen en zal uw gebed verhoren op Zijn tijd en op Zijn wijze. Wij met ons beperkte verstand denken vaak te weten hoe het moet, maar wanneer Hij verhoord kan het door diepten gaan, maar wanneer we later terug kijken zal onze conclusie zijn dat wij de weg die we hebben gegaan niet gezocht hebben en zullen we erkennen dat dit de beste weg is. Elke zondag wordt het Woord van God uitgelegd in de kerk. Schroom niet, ook wanneer u nog nooit in een kerk bent geweest, om op zondag een kerkdienst te bezoeken. Wanneer u de Heere Jezus wilt leren kennen en van Hem wilt horen bent u hartelijk welkom in Gods huis. Is het gezegde niet: Wie nat wil worden moet in de regen lopen. Hierbij geldt ook wie de Heere wil leren kennen zal Hem moeten zoeken. In Zijn Woord staat: Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Weet dat u welkom bent in de kerk.

Geplaatst in persoonlijk, politiek & religie | Reacties uitgeschakeld voor Mag ik even uw aandacht?

Het is alweer een tijdje geleden dat ik hier wat heb geschreven.

Nu is het zo dat wanneer je iets in een blog wilt schrijven er natuurlijk ook wat inspiratie moet zijn. Nu dat is er genoeg, maar soms is het beter te zwijgen dan te spreken. Degene die mij persoonlijk kennen zullen hierbij opgelucht ademhalen 😉 Afgelopen tijd is er heel veel gebeurd. Er zijn een tweetal kleinkinderen geboren en ik ben een gelukkige en trotse opa. Wanneer je nadenkt over wat er momenteel allemaal om ons heen gebeurd slaat de schrik soms op het hart en vraag ik mij ook wel eens af wat moeten die kleine kinderen allemaal nog meemaken. Wanneer we het nieuws bijhouden dan horen we van narigheid op narigheid. Oorlogen, aanslagen, aardbevingen, vervolgingen, terrorisme dat steeds dichter bij komt. Irritante buitenlanders die denken hier ons mooie Nederland te kunnen islamiseren. Na de coup poging in Turkije blijkt dat er diverse Turkse mensen zijn die toch minder verdraagzaam zijn dan we zouden verwachten. Denk ook aan de vloggers in Zaandam. De moderne media en technieken zijn mooi maar kunnen ook verkeerd gebruikt worden. Al met al lijkt het allemaal kommer en kwel te zijn. Echter! Het is echter ook mooi om hier te mogen schrijven dat bij alle narigheid die hiervoor is geschreven te mogen weten dat er een God is die niets uit de hand laat lopen. Hij waakt, bestuurt en regeert de wereldgeschiedenis. Wanneer we de Bijbel lezen dat weten we ook wanneer we eerlijk zijn dat Hij ons aangeeft dat er grote verdrukkingen zullen komen. Dat we eindtijd verkort zal worden omdat de druk zo groot zal worden voor Christenen zodat zij niet verleidt worden en afvallig zullen worden. Dat geeft heel veel moed ook voor de kleinkinderen die wij hebben ontvangen en die gedoopt zijn. Ook voor hen mogen en moeten wij bidden of zij het evangelie verder mogen helpen verspreiden in deze wereld. Voor hen mogen wij bidden of zij een hart mogen hebben welke de Heere mag dienen en mogen en moeten we vragen of hun zonden, uw zonden en mijn zonden vergeven mogen worden. Weet u wat mooi is? God zegt in Zijn Woord, bid en u zal gegeven worden, klopt en er zal worden opengedaan. Wees geduldig, blijf bidden en blijf kloppen. Op Zijn tijd zal Hij u dan ook ontvangen als Zijn kind. Gelukkig! We hebben een levende God in de hemel. We hebben een levende voorbidder en verlosser namelijk de Heere Jezus Christus. We zijn gelukkig niet afhankelijk van een Maria, een Mohammed of een Bhoeda of hoe ze ook mogen heten. Wij hebben een drie-enig God welke met ons bewogen is. Vlucht tot Hem en Hij zal u rust geven. Dat geeft vertrouwen voor nu en voor de eeuwigheid. Van de week nog een mooie foto gemaakt. Deze hier maar even bij toegevoegd.

Geplaatst in persoonlijk, politiek & religie | Reacties uitgeschakeld voor Het is alweer een tijdje geleden dat ik hier wat heb geschreven.

Gastvrij of Gastvrij

Wanneer we om ons heen kijken kunnen we er niet omheen om te constateren dat de wereld waarin wij leven volop in beweging is. Of dit nu positief of negatief is laat ik maar in het midden, maar wat ik waarneem is dat de techniek vandaag de dag met sprongen verandert. Auto’s die zelfstandig rijden, communicatiemiddelen welke een onstuitbare groei doormaken en wanneer we niet oppassen zijn we de hele dag met sociale media bezig. Hoe sociaal is dat eigenlijk? Of is het een misplaatste naam? Wat ik waarneem en wanneer mijn vrouw mij er niet regelmatig op zou wijzen doe ik zelf mee, zijn we regelmatig meer met ons mobieltje bezig dan met de mensen in hetzelfde vertrek.

Maar het punt wat ik wil maken is: Hoe gastvrij zijn wij of willen we vrij zijn van gasten?

Vele mensen zijn op de vlucht voor geweld. Wanneer ik aan tafel het onderwerp asielzoekers cq. vluchtelingen aansnijdt gaat het vaak erover dat het economische vluchtelingen zijn en dat deze mensen hier willen komen en niet tevreden zijn. Ze klagen over het slechte eten, de slechte opvang en de slechte wifi-verbindingen. Wanneer we realistisch zijn en onze ogen niet sluiten nemen wij deze dingen ook waar vanuit de media. Maar hoe gekleurd is eigenlijk de media? Hoe worden we tegenwoordig gemanipuleerd? Afgelopen week hoor ik op de radio dat bijvoorbeeld neuromarketing een methode is welke volop wordt gebruikt om het gedrag van consumenten te beinvloeden. Continu, dus gedurende de gehele dag, staan we onder invloed en worden we beinvloed.

Nu even terug naar het onderwerp. Zijn we gastvrij of willen we vrij zijn van gasten. Ik woon in het mooie landelijke dorpje Zwartebroek. Zwartebroek en Terschuur worden veelal in één adem genoemd. Vele mensen zijn hier opgegroeid in onze christelijke gemeenschap. Elke zondag wordt ons in Gods Woord voorgehouden hoe we behoren te leven. Gods Woord leert ons tevens hoe we ons horen te gedragen naar onze omgeving toe. Wat we ook weten vanuit Gods Woord is dat er geen toeval bestaat en dat God met alles wat er gebeurd een bedoeling heeft. Dat neemt niet weg dat wat er gebeurd altijd Gods goedkeuring heeft, maar wel dat bij alles wat er gebeurd een doel is. Hierbij denk ik aan de telling welke gehouden is tijdens de geboorte van de Heere Jezus. We lezen dat Jozef en Maria naar Bethlehem moesten om daar beschreven te worden. Hierin zien we wanneer we het geloven mogen Gods hand.

Nu staat de wereld in brand. Er zijn oorlogen, natuurrampen enz. De verdraagzaamheid verkilt en mensen worden steeds eenzamer. Echter nu is de vraag: Zijn de mensen die op de vlucht zijn bij ons nog welkom? Of zien wij enkel bedreigingen? Andere geloven, andere opvattingen. In de Bijbel staan  voorbeelden genoeg om ons wakker te laten schudden. Wanneer wij willen uitdragen om humanitair te zijn en als christen door het leven te willen gaan willen we ook de ontheemden en mensen die gevlucht zijn opvangen. Uiteraard alles met verstand en met wijsheid. Echter wat ik waarneem is jammer genoeg dat we wel christen genoemd willen worden, maar veelal ons niet als christen willen gedragen.

Hierbij dan ook mijn oproep: Laten wij als Zwartebroekers en Terschuurders wanneer er een beroep op ons wordt gedaan om vluchtelingen in onze dorpen op te vangen ook voor hen een veilige omgeving creëren en zichtbare getuigen zijn van het Evangelie van de Heere Jezus Christus. Wanneer we denken dat we dit zelf kunnen zijn we op de verkeerde plek. Hierbij dan ook de oproep ook aan u om in uw gebed aan God te vragen om de weg die wij gaan moeten en of Hij ons wil wijzen wat wij doen moeten. Zonder Zijn hulp is alles tevergeefs. Eén ding weet ik zeker en dat is dat Hij Zijn schepping bewaart en onderhoud en dat er geen haar van mijn hoofd vallen kan zonder Zijn wil.

Wilt u ook gastvrij zijn?

Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor Gastvrij of Gastvrij

Toekomst

Elke zondag proberen wij naar de kerk te gaan. Tijdens de diensten wordt Gods Woord uitgelegd en tijdens deze diensten is het elke keer weer de vraag of wij mogen weten voor ons persoonlijk of wij verlost zijn door het lijden en sterven van de Heere Jezus. Voor u en voor mij geldt dat éénmaal wij door de dood zullen worden weggenomen en dat wij moeten verschijnen voor Gods rechterstoel. Het is dan van belang te weten dat de Heere Jezus ook voor mijn zonden aan het kruis heeft gehangen en dat mijn zonden door Zijn lijden zijn vergeven. Schroom dan niet om nu te onderzoeken of u mag weten een kind van God te zijn en wanneer u moet aangeven dat u dit niet kunt, schroom dan niet om in het gebed te zeggen dat u niet weet wat u moet doen, maar vraag of het gewerkt mag worden in uw hart. Dit is van levensbelang en wel het belang voor het eeuwige leven.

In de kerkdienst is ook aangegeven met welk doel wij geboren zijn en op deze aarde zijn, namelijk om God de eer te geven welke Hem toekomt. Echter door de zondeval is ons verstand verduisterd en willen we hier niets mee te maken hebben. Gelukkig heeft het God goed gedacht om de Heere Jezus naar de aarde te zenden, zodat er voor ons nog een weg tot behoud is. Wat mij wel eens bezig houdt is: Ben ik alleen uit op mijn behoud of wil ik een kind van de Heere zijn die Zijn Naam wilt grootmaken?

Ik heb boven dit artikel geschreven Toekomst. Wat is het toch mooi dat we de Bijbel hebben. Hoe actueel is de Bijbel!? We zijn in het laatste der dagen. Hier wordt in de Bijbel over geschreven. We lezen over vervolgingen, oorlogen, aardbevingen, epidemieën, etc. en dan staat er geschreven ‘en nog is het einde niet’

tekst

Geplaatst in politiek & religie | Reacties uitgeschakeld voor Toekomst

Mantelzorg en discriminatie door het kabinet?

Waar ik het even met u over wil hebben is het feit dat de overheid steeds meer uitgaat van burgerparticipatie. We moeten oog hebben voor onze naaste en wanneer het nodig is zal ook aan hen hulp gegeven moeten worden. Er wordt gevraagd en verwacht dat wij om ons heen kijken en hulp bieden wanneer nodig. Ik kan me hier helemaal in vinden. Ook de Bijbel, Gods woord, zegt dat we onze naaste moeten helpen. Dat we de ogen niet moeten sluiten en met een grote boog om onze naaste heen lopen, maar hulp bieden indien nodig. In deze tijd horen en zien we via de diverse media hoevelen er op de vlucht zijn. Velen verlaten huis en haard omdat hun leven niet meer veilig is. Soms hebben mensen geld en goederen genoeg, maar moeten zij vluchten omdat het gewoonweg niet meer veilig is. Soms vluchten mensen omdat zijn door honger en dorst worden gedreven. Het maakt eigenlijk niet uit waarom iemand vlucht, maar ook u zult begrijpen dat deze mensen dit niet doen omdat zij het zo leuk vinden. Ook zij willen graag leven in vrede en het liefst in hun eigen omgeving. Laten we dan ook niet werkeloos blijven toezien, maar hulp bieden waar mogelijk is. Mantelzorg en discriminatie door het kabinet is de titel die ik aan deze blog heb gegeven. Ook van ons wordt verwacht dat we onze zieke ouders, buurman of buurvrouw verzorgen. Boodschappen doen en helpen waar het kan. Dit is echter volledig in strijd met het kabinetsbeleid waar geldt dat iedereen tegenwoordig moet gaan werken om zo in haar of zijn eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Wanneer een gezin kinderen heeft en vader en moeder moeten om welke reden dan ook samen werken, wie van hen kan dan mantelzorg verlenen. Wanneer zij thuiskomen na een dag werken moeten zij het huishouden doen, eten klaarmaken, was wegwerken, kinderen aandacht geven, helpen met huiswerk bij de kinderen enz. Het kabinetsbeleid is volledig gericht op 2 verdieners. In mijn ogen zou het beleid zo moeten zijn dat in een gezin één kostwinner zou moeten kunnen zijn. De ander heeft dan ruimte en tijd voor de taken in het gezin en houdt zo ook tijd over voor bijvoorbeeld mantelzorg. Ik ben benieuwd wanneer het financieel beleid van het kabinet hierop aangepast wordt. Ach laten we niet klagen. Wij hebben in Nederland nog voldoende te eten, we wonen nog in mooie huizen en hebben nog geen last dat we moeten vluchten. Eén ding weet ik en dat is dat God regeert. Dat alles wat er gebeurd moet medewerken naar de toekomst waar Hij alle tranen van de ogen zal afwissen die Hem toebehoren. Laten we onze naaste niet vergeten. Dat is een Bijbelse opdracht. Dat we ook op deze manier een stukje evangelisatiewerk mogen doen.

Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor Mantelzorg en discriminatie door het kabinet?

Bijzonder, maar niet vreemd.

Het is al weer een tijdje geleden dat er een blog geschreven is door mij. Het jaar 2015 is rumoerig gestart. Ruim een week in het nieuwe jaar is onze kerkelijke gemeente verbonden aan een nieuwe dominee. Op dezelfde dag dat de dominee bevestigd werd en intrede deed in onze kerkelijke gemeente werd er door een terroristische aanslag het leven afgesneden van vele slachtoffers. Verdrietig om te zien hoe mensen elkaar naar het leven staan en wat ik waarneem in het wereldnieuws is dat de onverdraagzaamheid hand over hand toeneemt. Waar je ook kijkt in de wereld overal zijn incidenten of oorlogen aan de gang. Dan rijst bij mij de vraag waarom dit zo is. Hoe moet ik als christen hier mee omgaan. Wanneer ik in de Bijbel lees dan wordt er zelfs geschreven dat er verdrukking zal komen en dat oorlogen, aardbevingen etc. gebeuren moeten, maar dan lees ik ook dat dan nog het einde niet zal zijn. De titel heb ik genoemd: Bijzonder, maar niet vreemd. Waarom deze titel? Het is bijzonder dat mensen die over het algemeen zeggen humanitair te zijn en wanneer er rampen zijn zoals hongersnood enz. elkaar afslachten om het geloof. Wat gebeurd is echter niet vreemd. In de Bijbel is al voorzegt dat dit alles moet gebeuren. Wij leven in de eindtijd.Deze tijd is begonnen nadat de Heilige Geest is uitgestort met pinksteren. De Heere Jezus is opgevaren ten hemel en zit aan rechterhand van God en Hij zal weer komen om te oordelen de levenden en de doden. Wat is het toch bijzonder dat wanneer het moeilijk is en wanneer we niet meer weten waar we naar toe moeten en wat we moeten doen dat er dan een weg is naar de Heere Jezus. Hij wil helpen en de weg wijzen die we gaan moeten. Beste lezers zoek toch niet uw heil bij Boeddha, Mohammed, Maria of wie nog meer. Dit zijn ten diepste allemaal afgoden waarvan de Heere in Zijn wet zegt dat we hen niet mogen eren als een god.  Weet dat de enige weg tot uw behoud bij de Heere Jezus te vinden is. Weet ook dat er geen haar van mijn hoofd vallen kan zonder de wil van mijn hemelse Vader. Wanneer het dan moeilijk wordt mogen we met David zeggen: Ik lag en sliep gerust.  Wat er ook gebeurd, we mogen weten dat de Heere regeert en zoals in Zacharia 4 vers 6 staat: Dit is het woord des HEEREN tot Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen. Wat de Heere tot Zerubbabel zei geldt nu nog steeds. Ik blijf erbij wat er afgelopen week allemaal is gebeurd en wat we vorig jaar allemaal hebben gehoord: Bijzonder, maar niet vreemd. De Heere regeert.

Geplaatst in politiek & religie | Reacties uitgeschakeld voor Bijzonder, maar niet vreemd.

Respect

Wanneer ik deze blog schrijf is het 5 mei 2015. Op deze dag gedenken we het einde van de oorlog in Nederland, wat al weer vele jaren geleden is en wat niet vergeten moet worden. Gisteren was het 4 mei en was het de Nationale dodenherdenking. Elk jaar weer een indrukwekkende gebeurtenis. Het is goed om hier aandacht voor te blijven houden. Toen ik gisteren in de winkel was en bij de kassa stond was daar een meneer voor me die een pleidooi hield voor bevrijdingsdag. Hij gaf aan dat dit de belangrijkste dag van het jaar voor hem was en dat de sprookjesdagen van iets wat 2000 jaar geleden gebeurd is veel minder belangrijk is dan bevrijdingsdag. Deze meneer gaf aan dat hij historicus was. Ik kon niet nalaten om te vragen of hij dit nog als beroep uitoefende. Hij gaf aan dat dit al weer wat jaren geleden was. Dit ontlokte mij de uitspraak dat dit dan ook geschiedenis is en misschien ook wel een sprookje. Nu even terug naar de het onderwerp, respect. Wanneer je kijkt naar de herdenkingen dan voel je en dan merk je respect voor degene die zich hebben ingezet. Respect voor de vele verzetsstrijders, familieleden van slachtoffers, oud-militairen welke de oceaan overgingen om te vechten voor een vrij Europa. Respect voor degene die waar ook ter wereld zich inzetten voor vrijheid. Respect is iets dat je verdient. Respect is iets wat je geeft. Wanneer iemand je iets beloofd en wanneer hij of zij het niet nakomt en dit gebeurd bij herhaling dan is zo’n iemand respectloos naar de ander toe en verdient hij of zij ook geen respect. Denk bijv. wanneer je zegt dat je iets geeft of brengt en bij herhaling blijkt dat je je niet aan je afspraak houdt dan ben je onbetrouwbaar en verdien je geen respect. Denk bijvoorbeeld aan wanneer ik beloof iets te doen voor jou zoals bijvoorbeeld een CD branden van een kerkdienst en ik vergeet het en ik wordt eraan herinnert en doe het nog niet dan verdien ik niet jouw respect. Een ander voorbeeld is dat wanneer ik beloof een foto te geven en ook na diverse keren hierom vragen stuur of geef je de foto niet dan geef je blijk van respectloosheid en ben je ook niet waard om respectvol behandeld te worden. Echter de Bijbel leert ons om geen kwaad met kwaad te vergelden. Laten we maar veel vragen in het gebed of de Heere ons bewaren wil voor dingen die niet zijn naar zijn wil. Toen ik gisteren keek naar de dodenherdenking zag ik de vrouwen met een gedekt hoofd bij de koning. Dit getuigd ook van respect naar onze Nederlandse vorst. Wat mij echter verwonderd dat in de kerken in ons Nederland, die het huis van de Heere zijn, zo respectloos naar de Koning der koningen wordt omgegaan. Hoeveel mensen gaan daar met ongedekte hoofd naar toe. Verdient de Heere geen respect? Zeg dan niet dat het daar niet inzit.

Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor Respect

Rentmeester of Rente-meester

Recent was in het volgende in het nieuws dat de ECB vanaf maart maandelijks voor 60 miljard euro aan obligaties, waaronder staatsobligaties, gaat opkopen. Ik weet niet hoe het u vergaat maar er zijn dagen zat dat ik dat niet in mijn portemonnee heb. Sterker nog, eigenlijk heb ik geen idee wat ik me bij zo’n astronomisch bedrag moet voorstellen.

Wat mij wel aan het denken zette is dat de gehele wereld lijkt te draaien om geld. Geld moet rollen wordt er gezegd. In Nederland zijn we al zover afgedwaald dat zelfs het regeringsbeleid is afgestemd op het model van 2-verdieners. Ja u leest het goed tweeverdieners. Het gaat niet meer om de mens, maar alles draait om de mammon oftewel het slijk der aarde waar we zoals het lijkt niet meer zonder kunnen.

Maar maakt geld eigenlijk wel zo gelukkig? Ik weet het wel dat we geld moeten verdienen om in ons levensonderhoud te kunnen voorzien, maar wanneer hebben we genoeg en wanneer zijn we tevreden. Overigens blijkt uit de oproepen en de kreten die de overheid slaakt ook wel dat zij het ook niet weten. Er wordt opgeroepen dat we meer samen moeten gaan doen. Er moeten meer mantelzorgers komen. Kerkgenootschappen en allerlei instanties moeten samen werken om zo de kosten te drukken en mensen te helpen.

Wat ik mij dan afvraag hoe het dan toch zo kan zijn dat er volop wordt ingezet om iedereen aan een betaalde baan te krijgen. Wie gaat dan het vrijwilligerswerk doen, wie gaat dan de mantelzorg doen? Is het niet tegenstrijdig wat continu wordt geroepen?

Overigens vind ik persoonlijk dat het in een huishouden het financieel zo zou moeten kunnen zijn dat 1 van de ouders wanneer de kinderen thuiskomen er voor hen is. Dat niet kinderen wanneer zij uit school komen een sleutel om hun nek hebben hangen en in een huis komen waar zij hun verhaal niet kwijt kunnen. Waar vader en moeder wanneer zij beide terugkomen van een dag werken geen tijd hebben voor de kinderen omdat zij uitgeblust zijn. Zijn wij tevreden met wat wij hebben of moet het zo zijn dat wij alle nieuwe snufjes in huis moeten hebben? Moeten we perse op sport of moeten we zonodig op wintersport en in de zomer ook nog op vakantie?

Zelf ben ik nooit vergeten dat ik een keer iemand sprak die van zijn ouders een nieuwe auto had gekregen en waar ik tegen zei dat ik hem wel benijdde. De persoon schoot vol en zij dat hij mij benijdde en liever liefde van zijn ouders had dan dat het afgekocht werd met een nieuwe Mercedes.

Hoe gaan wij met ons geld om? Hoe gaan wij met onze gekregen talenten om? Moeten wij overal voor betaald worden of is er ook nog ruimte voor liefdadigheid?

Bent u rentmeester of rente-meester.

Wanneer u meer hierover wilt weten kijk dan eens in de Bijbel en lees wat Gods Woord hierover zegt.

Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor Rentmeester of Rente-meester

Oerknal of toch schepping?

Vanmiddag op weg naar huis hoorde ik op de radio een kort fragment waarin werd gemeld dat wetenschappers tot de wetenschappelijke conclusie waren gekomen dat de aarde ontstaan is uit een oerknal. Hierbij werd opgemerkt dat het jammer is dat Einstein er niet meer is en er werd gevraagd wat hij er van zou vinden. Een wetenschapper waarvan ik de naam niet meer weet (uiteindelijk is dat ook niet echt belangrijk) gaf aan dat Einstein ook met de vraag rond liep wat er voor de oerknal er eigenlijk was. Opgemerkt werd dat dit ons menselijk brein en vernuft te boven gaat en dat wij dat ook niet kunnen bevatten omdat wij daar te beperkt voor zijn. Hierover nadenkend vroeg ik mij af. Wanneer we de schepping welke in 6 dagen is gerealiseerd door God beschouwen als een oerknal doen we God ernstig te kort. Wat mij wel fascineert is dat er nu wel wordt uitgegaan van een moment in de geschiedenis waarbij deze aarde en het ruime hemelrond is ontstaan. Dankbaar ben ik dat de Heere ons Zijn getuigenissen vanuit de bijbel ons heeft willen schenken waarbij Hij ons ook aandacht heeft willen geven in de geschiedenis. Zoals ook nu weer bevestigd lijkt te worden is de wereldgeschiedenis niet iets wat zomaar toevallig is, maar punctueel en accuraat en hiermee doe ik het nog te kort verzorgt God de HEERE dat de wereldgeschiedenis verloopt naar Zijn wijs besluit. Er geldt dan nu nog ook voor u: Het is nog tijd om aan Hem te vragen om vergeving van zonden en een nieuw hart. Hij, waarvan we over een aantal weken weer mogen gedenken aan Zijn dood en opstanding, wil ook uw en mijn verlosser zijn. Zoekt Hem nu het nog kan en Hij zal uw zonden vergeven. Dit is wat Hij heeft gesproken en ook wat is opgeschreven in de Bijbel.

Geplaatst in persoonlijk, politiek & religie | Reacties uitgeschakeld voor Oerknal of toch schepping?

Hoe gedragen wij ons?

Hoe gedragen wij ons? Dit is de titel die ik gemakshalve maar boven deze blog heb geplaatst. Er gebeurd de laatst tijd heel veel. Er is een hoop narigheid en verdriet op deze wereld. Gelukkig zijn er ook mooie dingen die gebeuren. Afgelopen jaar is één van onze dochters getrouwd en hebben wij ons eerste kleinkind mogen krijgen. Binnen niet alle te lange termijn hoopt de oudste dochter in het huwelijk te treden. Het is dus niet allemaal kommer en kwel wat de klok slaat. Maar dat doet niets af van de vraag: Hoe gedragen wij ons? Zoals u wellicht weet probeer ik te leven naar Gods geboden en tracht dat ook uit te dragen in mijn leven. Echter elke dag kom ik er weer achter dat ik Gods geboden niet kan volbrengen. Gelukkig hoeft dat ook niet. Ik mag weten dat de Heere Jezus ook voor mijn zonden aan het kruis heeft willen lijden en dat daarmee voor mij ook alle zonden zijn vergeven. Doet dit iets af van mijn verantwoordelijkheid om naar Gods geboden te leven? Nee, de Bijbel laat ons zien dat dit zeker niet het geval is. Ook wordt dit duidelijk en mooi uitgelegd in de belijdenisgeschriften. Elke zonde die ik telkens weer doe heeft het lijden van de Heere Jezus verzwaard. Door mijn zonden zijn de gevolgen van ramp en tegenspoed op deze aarde gekomen. Door mijn zonden lijdt de gehele schepping. Ik mag de Heere vragen om voor zonden bewaart te blijven en een leven te leiden dat een voorbeeld is voor u. Geloof, ik kan het u niet geven. Ik kan en mag wel tot God bidden of hij het u ook wilt geven. Geloof is iets persoonlijks en kan nooit en te nimmer opgedrongen worden. Uiteraard gun ik u het geloof in de Heere Jezus Christus wel. Tot God mag ik bidden of Hij ook in uw leven wil komen. Ik hoef dan niet elke dag u te wijzen op wat u moet doen, maar wanneer het goed is moet er vanuit mijn leven en levenswijze een boodschap uitgaan die u raakt. Het kan niet zo zijn dat ik op de zondag 2x naar de kerk ga en daar de verkondiging uit Gods Woord hoor, maar op maandag en de overige dagen van de week dit helemaal niet meer beleef en uitdraag. Met andere woorden dat is op de zondag vroom ben en de rest van de week dreesman. Wanneer dat zo is dan leef ik geen leven waarbij het voor u een uitnodiging is om ook tot Hem te komen. Is het dan zo dat u alleen genodigd en wordt om tot de Heere te komen wanneer ik een mij leven een goed voorbeeld geef. Gelukkig niet. De Heere zal zelf voor uitbreiding van Zijn gemeente zorgdragen. Ik kan wel een sta in de weg zijn door geen goed voorbeeld te geven. Maar nogmaals terugkomen op de vraag: Hoe gedragen wij ons? Recent is de moordenaar van Pim Fortuyn vrijgekomen. De media is hier volledig op gestort en deze man zal voor zijn daden zijn hele leven moeten boeten. Is dat terecht? Ben ik beter dan deze man of andere mensen die dingen gedaan hebben waardoor zij in de gevangenis gezeten hebben? De Bijbel leert mij dat dit zeker niet zo is. Dankbaar mag ik zijn wanneer ik voor bepaalde zonden bewaart ben gebleven. Wanneer ik los ben van God en geen rekening houdt met Zijn geboden ben ik geen haar beter. In de Bijbel staan talloze voorbeelden genoemd en er wordt ook gewaarschuwd dat wie God verlaat smart op smart heeft te vrezen. Moeten we dan alles bagatelliseren. Uiteraard niet de overheid is geroepen om het recht uit te oefenen, maar wanneer iemand zijn of haar straf heeft uitgezeten moeten wij dan ook deze personen niet een kans geven om weer terug te kunnen keren in de maatschappij. De Heere Jezus geeft in de Bijbel talloze voorbeelden waarbij Hij zonden vergeeft en daarbij de opdracht geeft om niet meer te zondigen. Hij vergeeft veel en menigvuldig. Ook mijn zonden wil en heeft Hij voor geleden. Hoe ga ik dan om met iemand die ook gezondigd heeft? Ik bid dat ik de kracht mag krijgen om een voorbeeld te zijn die de weg wijst naar de Heere Jezus. Dat u in mijn leven kan zien dat ik Hem toebehoor en dat mijn leven een heen wijzen is naar Hem. Ik vraag u om ook voor mij te bidden om mij te bewaren voor zonden. Te bidden voor mij dat ik een wegwijzer mag zijn naar Hem. Ik bid dat de Heere ook u als lezer wil toevoegen tot Zijn gemeente. Ik mag bidden dat ook Volkert van der G. en ook andere volgelingen van Hem mogen worden. Gelukkig is bij Hem niets onmogelijk.

Geplaatst in politiek & religie | Reacties uitgeschakeld voor Hoe gedragen wij ons?

Een diploma geeft geen liefde

Recent gesproken over iemand. Er wordt altijd heel veel over collega’s, vrienden, buren en/of familie gesproken en heel vaak lijkt het op roddelen. Wij (jij, u en ik) doen daar toch niet aan mee? Zo ook recent. Iemand, ongehuwd die we aan een partner zouden willen helpen. Dit omdat we het de persoon zo graag gunnen. Ook omdat we merken dat de persoon in kwestie dit ook wel graag zou willen. En dan, wat doe je dan? Wij hebben er in ieder geval over gesproken. Er werd gezegd, en daar gaat de titel van deze blog eigenlijk ook over, het moet wel iemand zijn op HBO niveau. Toen ik na zat te denken over deze opmerking dacht ik waarom eigenlijk op HBO niveau. Veelal wordt er gesuggereerd dat wanneer iemand het zelfde opleidingsniveau heeft dit beter zou klikken. Is dat echt wel zo? Gaat het niet veel meer of je echte liefde voor elkaar voelt? Wanneer je echte liefde voor elkaar voelt dan ga je je verdiepen in de ander, dan wil je graag doen wat de ander graag ziet wat je doet. Volgens mij valt dan opleidingsniveau en culturen weg. Waarom wordt iemand uit Nederland verlieft op iemand elders op de wereld. Dat is niet om het niveau of het diploma, maar het gevoel van liefde dat je voor elkaar hebt.

Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor Een diploma geeft geen liefde

Dit wil ik graag met u delen.

Wanneer ik het nieuws hoor op radio of zie op de computer dan verneem ik eigenlijk alleen maar ellende en narigheid. De laatste weken hebben in het teken gestaan van de 3de dinsdag in september en dan bedoel ik prinsjesdag. De boodschap die daar gebracht werd stemt mij ook weer niet echt vreugdevol.

Wat ik opmerk is dat we er economisch gezien nog lang niet zijn. De gezinnen waar de man of vrouw thuis blijft om het gezin te verzorgen en tevens ervoor zorg te dragen dat kinderen een warm nest thuis hebben zijn wanneer de plannen doorgaan komend jaar de klos. Wanneer ik het rekensommetje zie dat in de media heeft gestaan gaat mij dat duizenden euro’s kosten.

U vraagt zich misschien af waarom mijn vrouw dan niet gaat werken. Ach ja, misschien ben ik of beter gezegd zijn wij (mijn vrouw en ik) wel heel ouderwets, maar wij vinden dat we de opvoeding van de kinderen zoveel mogelijk zelf moeten doen. Tevens vinden wij het heel belangrijk dat we zelf aanwezig moeten zijn wanneer de kinderen naar school gaan en wanneer ze thuiskomen. Hoe belangrijk is het voor hen om te weten dat papa of mama er voor hen is wanneer zij thuiskomen.

Vraag het eens aan uw kinderen wat zij willen. Wanneer ik terug kijk naar mijn eigen jeugd ben ik mijn ouders nog altijd dankbaar dat zij er voor ons waren wanneer ik uit school kwam. Dat ik mijn verhaal kon doen en dat we samen een kopje thee of fris konden drinken. Dat wanneer ik vragen had ik deze bij hen kwijt kon. Ik herinner me een klasgenoot toen ik jaren geleden op school zat. Deze kreeg van zijn ouders toen hij 18 werd een nieuwe auto. Ik ben echter nooit vergeten wat hij zei toen ik hem onder 4 ogen hierover met hem sprak. Hij zei tegen mij: “Waren ze maar wat meer thuis en ontving ik maar wat meer liefde in plaats van het af te kopen met een nieuwe auto”. Hoe arm ben je dan eigenlijk.

Wanneer ik naar de overheid kijk wordt ik heel verdrietig. We hebben een overheid welke door God is aangesteld en over ons is gezet. Ik krijg steeds meer de indruk dat de overheid dit zelf geen eens beseft. Zij willen met God en Zijn geboden geen rekening meer houden en volgen een eigen weg.

Dit komt naar voren wanneer we zien hoe vele moorden er dagelijks gepleegd worden met goedkeuring van onze overheid. Kijk eens hoeveel ongeboren levens er niet vroegtijdig weggenomen worden of wanneer mensen het niet meer zien zitten, zoals zij zelf zeggen uit het leven stappen. Is dat dan een overheid die zijn/haar burgers moet beschermen.

Er wordt gemeten met meerdere maten. Echter ik neem waar dat alles wat met God en Zijn geboden te maken heeft uitgebannen moet worden. Denk hierbij aan de positie van de weigerambtenaar. Het is een christen wanneer het goed is niet de bedoeling om mensen met een andere geaardheid te kleineren of te beledigen. Echter wanneer het goed is dient een oprecht christen wel Gods woord te respecteren en dit uit te dragen. Dit betekent dat een christen nooit een huwelijk van 2 personen van hetzelfde geslacht kan sluiten.
Hierin is Gods woord duidelijk.

Wat mij verdriet doet, en ook ben hier vaak debet aan, is dat christenen vaak erg hypocriet zijn. Wanneer het ons uitkomt wijzen we met de vinger naar de ander, maar hoe vult u uw belastingaangifteformulier in? Hoe praten wij over onze naaste? Hoe verknocht zijn wij aan onze bezittingen. Wanneer wij de belastingaangifte niet zuiver invullen zijn wij dieven. Wanneer wij onze naaste negatief spreken is dit geen voorbeeld van “uw naaste liefhebben als uzelf”.

Het zal een moeilijk jaar worden. In de Bijbel is zelfs geschreven dat het in het einde van de dagen zeer moeilijk zal zijn om staande te blijven en om God en de Heere Jezus Christus te kunnen blijven dienen. Wanneer we dit zelf zouden moeten doen dan komt er niets van terecht. Gelukkig leert de Bijbel ons dat de Heere Jezus voor zondaren op deze wereld is gekomen. Dat Hij alle zonden wil vergeven en dat wanneer we worstelen met onze geaardheid of met bijv. diefstal, moord enz. altijd bij Hem mogen aankloppen. Wie bij Hem aanklopt zal Hij nooit wegsturen. Hij heeft niet beloofd dat het dan een kalme reis wordt, maar vanuit Zijn woord mag ik weten dat er dan wel een behouden aankomst is gegarandeerd.

Hoe moeilijk de komende tijd ook mag wezen of worden. Ik mag weten dat zonder de wil van mijn hemelse Vader er geen haar van mijn hoofd vallen kan en dat alle ding geschiede moet tot mijn zaligheid. Vlucht u ook tot Hem. Het is nu nog mogelijk en niet te laat.

Geplaatst in persoonlijk, politiek & religie | Reacties uitgeschakeld voor Dit wil ik graag met u delen.

Etiket en stempelcultuur

Gisteren luisterde ik onderweg naar huis naar de radio. Daar hoorde ik Marianne Thieme van de partij van de dieren. Zij had het over het verplicht stellen van etiketten op vlees. Dit omdat mensen resistent worden voor naar ik mij herinner antibiotica. Ik dacht zitten wij hier op te wachten. Willen we inderdaad wel alles weten. Waar ligt ergens de grens. Wanneer de overheid het uitkomt moeten wegen uitgebreidt worden en is opeens het milieu en de leefwaardigheid ondergeschikt aan economische belangen. Dit zien wij in Terschuur. Nieuwbouw bij de snelweg wordt tegengehouden, maar er is nu al wel een lobby om de A1 tussen Apeldoorn en Amsterdam en dus ook tussen Barneveld en knooppunt Hoevelaken te verbreden naar 8 banen (4 banen aan beide zijde). Opeens is gezondheid en leefbaarheid niet meer belangrijk. Toen ik hierover nadacht zag ik opeens stempels staan op politieke partijen. Ook in Nederland is het politieke klimaat niet altijd even transparant. In het nieuws wat ik gisteren hoorde werd ook meegedeeld dat oud-minister Jan Pronk zijn lidmaatschap van de PVDA heeft opgezegd, omdat hij zich niet meer kan vinden in de standpunten van de partij. De wereld veranderd. Het is verdrietig om te moeten constateren dat ook zogenaamde christelijke partijen hebben afgedaan met wat God in Zijn geboden bevolen heeft. Als burgers van Nederland zouden wij er toch op moeten kunnen vertrouwen en ervan uitkunnen gaan dat in Nederland het leven hoog zou zijn aangeschreven. Echter is de constatering dat dit niet meer het geval is. Politieke partijen zoals CDA, SP, D66, PVDA, VVD, PVV en ongetwijfeld heb ik er een paar niet genoemd onderschrijven tegenwoordig dat Abortus en Euthanasie moet kunnen. We zijn ver afgedwaald als land van God en Zijn geboden. We denken alles zelf te kunnen regelen en te kunnen beinvloeden.

Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor Etiket en stempelcultuur

Extremist

Afgelopen week zat ik na te denken over extremisme. Ben ik zelf een extremist of niet? Om dit vast te kunnen stellen moet je natuurlijk wel eerst weten wat het woord inhoudt en wat eronder wordt verstaan. Uiteraard heb ik dit opgezocht op het internet en hetvolgende gevonden: 1.extremist de extremist zelfst.naamw. (m.) Uitspraak: [ɛkstreˈmɪst] Verbuigingen: extremist|en (meerv.) iemand met zeer radicale opvattingen, vooral op politiek of religieus gebied Synoniem: hardliner … Dan blijft de vraag staan ben ik een extremist? Voordat ik hier wat over wil schrijven wil ik graag eerst iets anders onder uw aandacht brengen. Zoals de meeste lezers van mijn blogs inmiddels wel begrepen hebben wil ik hierbij nogmaals benadrukken dat ik graag een volgeling van de Heere Jezus Christus wil zijn. Ik geloof dat de Bijbel Gods Woord is waaruit wij mogen vernemen wat Hij met ons voor heeft en tevens kunnen we in deze Bijbel lezen hoe we God moeten dienen en volgen. Ik geloof dat ik zondig ben geboren en dat zonder de Heere Jezus Christus er geen weg terug is naar God. Ik geloof en weet zeker dat we dankbaar mogen zijn dat de Heere Jezus voor ons de kloof heeft overbrugt om ons een eeuwig leven te kunnen geven. Dankbaar ben ik wanneer ik lees in de Bijbel dat de Heere Jezus voor zondaren is gekomen. Wat u ook heeft gedaan of wie u ook bent, ik geloof dat Hij ook uw zonden wil vergeven. Eén voorwaarde is hieraan verbonden: U moet naar Hem toegaan en vragen of Hij uw zonden wil vergeven. U hoeft echt niets mee te brengen en u hoeft ook niet te proberen om dit met goede werken te verdienen. Dat lukt u nooit en dan zal het nooit lukken. Ga naar Hem zoals u bent en u zal geholpen worden. In de Bijbel staat niet voor niets: Klopt en u zal opengedaan worden. Echter wel op Zijn tijd. Tegelijkertijd moet ik ook eerlijk zijn. Het volgen van Hem is niet altijd gemakkelijk. In de Bijbel staat ook: Ze hebben Mij vervolgd en zullen u ook vervolgen. Zien we dit nu niet gebeuren in de huidige wereld. Is dit al niet vanaf het begin van de wereld zo. Gods volk, de Joden, worden die niet al eeuwen vervolgd. Echter God heeft voor Zijn volk nog rijke beloften liggen en wie Zijn volk aanraakt, raakt Zijn oogappel aan. Daar zorgt Hij zelf voor. Recent lazen wij in de kinderbijbel over Elia op de berg Karmel. Hoe de Baäls priester moesten offeren en hoe zij liepen te schreeuwen en te jammeren om een antwoordt van Baäl. Een hoop geblaat en er gebeurde niets, totdat Elia tot God riep en Hij het gebed van Elia verhoorde. De Baälspriesters werden allen gedood bij de berg. Zien we dit momenteel ook niet gebeuren in de huidige wereld. Er zijn een hoop volgelingen van bijvoorbeeld Allah. Echter Allah is een dode god en zal niets kunnen uitrichten. Een hoop valse profeten en een vracht volgelingen. Echter een dode bedoeling en een hoop narigheid. Ook hier is in de Bijbel over geschreven. Er is voor gewaarschuwd en aan het einde van de dagen zal de verdrukking van Gods volk groot zijn en worden. Hoe groot ook het lijden zal worden. Laten we vragen of de Heere Jezus ook onze zonden wil vergeven. Ik weet dat Hij mijn zonden wil vergeven. Een punt is dat ik het vaak zelf niet wil. Graag wil ik dat u ook Hem gaat volgen en gaat liefkrijgen. Vraagt u a.u.b. in uw gebed om vergeving voor mijn zonden. Dan wil ik het voor u doen. Tegenwoordig worden heel veel zonden goed gepraat, maar daar is de Bijbel ook heel resoluut en duidelijk in. God duldt geen zonden. Echter hoe groot uw zonden zijn of wat uw zonden zijn er is vergeving. Wanneer u worstelt met uw geaardheid, wanneer u een dief of een moordenaar bent, wanneer u tegen één van Zijn geboden heeft gezondigt, dan bent u aan het juiste adres bij de Heere Jezus. Hij wil echt helpen. Vraag er maar om. Blijft de vraag: Ben ik een extremist. Ik denk het wel. Er zijn 2 extremen. Je bent voor Christus of je bent tegen Hem. Je bent dus Pro-Christ of Anti-Christ. Je kunt geen twee heren dienen. Kies heden voor de Levende God. (De eerst 3 mensen die reageren kunnen het boekje “de Christenreis verteld en uitgelegd voor kinderen van A.C.H. van Vuuren” ontvangen.

Geplaatst in politiek & religie | Reacties uitgeschakeld voor Extremist

Ik dacht: “Even een klacht indienen bij Syntus”

maar dat blijkt niet zo eenvoudig. Wanneer je in dit digitale tijdperk een klacht bij Syntus wil indienen moeten zij eerst alle gegevens van je hebben. Nou, ik dacht het niet. Waarom zou ik heel veel persoonlijke gegevens afgeven terwijl dit mijnsinziens via een mailtje voldoende zou moeten zijn. Ook klachtenafhandelen lijkt en blijkt dus niet echt klantvriendelijk te zijn )-; Waarom een klacht. Ik heb het relaas en de mail welke ik heb gekregen hieronder maar even toegevoegd. Wanneer jullie dit willen volgen en er nieuwe ontwikkelingen zijn kom dan hier terug. Veel leesplezier. **************************************** Verzonden aan Syntus: Geachte heer/mevrouw, Hierbij wil ik een klacht indienen t.g.v. asociaal gedrag van één van uw medewerkers. Vanmiddag (21nov 2013, ± 15.30 uur) werd mijn vrouw door de buschauffeur welke lijnbus 102 bestuurderde door getoeter en door middel van gebaren erop gewezen dat zij aan de kant moest gaan. Zij fietste op dat moment op de Oosterdorpstraat te Hoevelaken naast onze dochter. Onze ervaring met busmaatschappijen en het gedrag van chauffeurs blinkt echter niet meer uit van vertrouwen. In het verleden is er door een chauffeur van een busmaatschappij welke toen de route onder zijn hoede had al eens een aanrijding geweest. De bussen rijden soms zo dicht langs je heen dat de mouw van de jas de bus raakt. De laatste tijd ervaart zij dat de bussen onverantwoord rijden en een risico vormen voor fietsers. Wat ik graag ook aan wil geven, maar dat kunt u natuurlijk niet weten dat onze dochter medicatie heeft voor epilepsie en dat de neuroloog het onverantwoord vindt wanneer zij alleen naar school fietst. Ik als ouder en tevens als dagelijks weggebruiker vindt dat we onze korte lontjes richting fietsers moeten proberen te beheersen. Voor mezelf geldt dat ik vaak denk wanneer ik mezelf betrap op haast: “Ik zit droog en de fietser gaat door weer en wind. Wat doen die vijf minuten ertoe”. Misschien goed om hier ook rekening mee te houden met het maken van de dienstregeling. Ik heb mijn vrouw opdracht gegeven om wie er ook toetert en druk doet zich niet gek te laten maken door mensen welke eigenlijk niet op de weg thuis horen, maar om eerst aan de eigen veiligheid van haar en aan die van onze dochter te denken. Een CC van deze mail is verzonden aan onze wijkagent met daarbij de vraag om ook de veiligheid op de weg te bewaken. Graag verneem ik uw reaktie. ****************************************** Antwoord van Syntus: Hartelijk dank voor het indienen van uw reactie. U als reiziger staat bij ons centraal. Dagelijks reizen vele duizenden mensen met Syntus. Wij willen al onze reizigers graag van dienst zijn, niet alleen wanneer u in de bus of trein zit, maar ook ervoor en erna. Ons team is u graag van dienst. U kunt uw klacht, opmerking, suggestie of vraag bij ons neerleggen. Wenst u persoonlijk advies over een OV-abonnement/product dan bent u eveneens bij ons aan het goede adres. Hoe kunt u ons bereiken? U kunt de klantenservice bereiken via • www.mijnsyntus.nl • schriftelijk > kunt u sturen naar Antwoordnummer 429, 7400 VB te Deventer (postzegel niet nodig) • serviceformulier > telefonisch aan te vragen via ons gratis telefoonnummer • telefonisch 0800 – 79 68 870 > gratis, 24/7 bereikbaar Via Mijn Syntus kunnen wij u sneller en adequater voorzien van een reactie. Het voordeel van Mijn Syntus is tevens dat u zich maar eenmalig hoeft te registreren. Al uw volgende reacties (of abonnementbestellingen) beheert u vervolgens via uw account. Soms is het nodig dat wij uw reis- en transactiegegevens van uw OV-chipkaart kunnen inzien om uw recht op een vergoeding te kunnen beoordelen. Voor het inzien van deze gegevens hebben wij in verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens uw expliciete toestemming nodig om uw reisgegevens in te zien. Door uw registratie op Mijn Syntus verleent u hier automatisch toestemming voor. Nadat u bent ingelogd kiest u voor ‘Mijn reacties’ en daarna voor ‘Stel een nieuwe vraag of meld een klacht’. Vervolgens kiest u voor de (sub)categorieën die het beste passen bij uw suggestie, klacht of verzoek. Op basis van voorgaande nemen wij uw e-mail niet in behandeling. Wij zien uw reactie graag tegemoet via Mijn Syntus. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor Ik dacht: “Even een klacht indienen bij Syntus”

Een raar gevoel in je buik.

Hallo iedereen, ongetwijfeld hebben jullie het ook weleens gehad. Een raar gevoel in je buik. Net of er een knoop in ligt. Het kan zijn dat ik er wat gevoeliger voor ben dan een ander, maar daar hoef ik mij niet voor te schamen. Wanneer ik terugkijk op verschillende gebeurtenissen had ik deze knopen bij het verlaten van de verschillende scholen waar ik op heb gezeten. Ook bij het overlijden van verschillende familieleden zoals opa’s en oma’s. Wonderlijk is dat dit ook het geval is bij de geboorte van onze kinderen. Wat fijn is het dan dat ik ouders heb die altijd geprobeerd hebben (ook met hun gebreken) op te wijzen op waar ik voor leef en waar wij allen voor leven en waar wij voor geschapen zijn, namelijk om God te loven en te prijzen en Hem alle eer te geven die Hem toekomt. Afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de bruiloft van onze dochter Jenienke. We hebben en mooie dag ontvangen uit Gods handen. Nadat we bij ons thuis de daggasten hadden ontvangen en een broodje en een kop koffie of fris hadden gedronken zijn we vertrokken naar de Kallenbroekerweg waar de familiefoto’s zijn gemaakt. Daarna zijn we met z’n allen naar het gemeentehuis te Barneveld vertrokken. Daar is het burgerlijk huwelijk gesloten/voltrokken. In het gemeentehuis werd door de trouwambtenaar teruggeblikt hoe Jenienke en Niels elkaar hadden gevonden. Nadat dit plechtig moment was voltrokken zijn we na het oplaten van de 2 witte duiven vertrokken naar de kerk van de Gereformeerde Gemeente te Kootwijkerbroek. De schriftlezing was uit Handelingen 16 vanaf vers 9 t/m 15. De trouwtekst was uit het laatste gedeelte van vers 15: “En zij dwong ons”. U kunt deze dienst hier nogmaals beluisteren. Na de kerkdienst zijn we met z’n allen vertrokken naar “de Essenburcht”. Hier zijn we de rest van de dag en de avond geweest. We hebben genoten van een heerlijk diner en tijdens de avond zijn er verschillende stukjes opgevoerd. We mogen terugkijken op een mooie dag. Van deze dag is een korte videoreportage gemaakt welke op de avond is getoont aa het bruidspaar en de aanwezigen. U kunt deze videoreportage ook bekijken. Ik ben begonnen met te vragen of jullie het ook wel eens gehad hebben: Een raar gevoel in je buik. Nou ik heb het wel. Het voelt heel raar dat een dochter het ouderlijk huis heeft verlaten. Te weten dat zij samen met onze kersverse aanwinst in de familie samen een gezin vormen. Te weten dat je als ouders los moet laten. Nooit meer te hoeven zorgen op de oude vertrouwde manier. Een leegte in ons huis. Het geeft een heel raar gevoel. Maar ook goed om te weten dat zij samen gelukkig zijn. Dat een baby verwacht wordt en dat ik opa hoop te worden. Goed om te weten dat alles wat wij als ouders hebben mogen doen dit niet alleen hebben hoeven te doen. Goed om te weten dat Jenienke en Niels en wanneer God het geeft de kleine baby altijd bij wederzijdse ouders, broers en zussen, welkom zijn. Het beste om te weten dat God ook hun leven wil leiden. Ik mag dan ook weten dat de Heere ook hun verdere leven wil leiden en dat vragen aan Hem of Jenienke en Niels met het toekomstig gezin ook tot Zijn grote kudde mag gaan behoren. Ook mag ik vragen of Hij het rare gevoel in mijn buik wil wegnemen.

Geplaatst in persoonlijk | Getagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Een raar gevoel in je buik.

Nationale monumentendag 14 september 2013 bij den Olden Florus in Terschuur

Op 14 september is het nationale monumentendag en zullen wij (Edwin, Tjalling en ondergetekende) weer bij de molen ‘den Olden Florus’ in Terschuur present zijn. Wij willen onze radiohobby dan weer aan een ieder laten zien. De relatie met de molen is een aantal jaren geleden gelegd. Er was mij gevraagd of ik mee wilde doen aan de molendag in Ermelo. Waarom zullen we het ver gaan zoeken terwijl er in onze mooie buurplaats een molen aanwezig is. Na contact met de molenaars en de eigenaar hebben wij als zendamateurs nu al een aantal keren samen met het molenteam genoten van geweldige dagen. Ook dit jaar is het de verwachting dat het weer een heel spektakel wordt. U bent hiervoor allen uitgenodigd. Momenteel worden er sponsors gezocht voor een springkussen voor de kleine molenaartjes in spé of misschien wel potentiele radiozendamateurtjes. Schrijf in de agenda: 14 september en kom kijken op de Stoutenburgerlaan in Terschuur.

Geplaatst in hamradio | Reacties uitgeschakeld voor Nationale monumentendag 14 september 2013 bij den Olden Florus in Terschuur

Downsyndroom

Recent was het ziekenhuis uit Ede in het nieuws. Verdrietig is het om te constateren dat kinderen met het Syndroom van down in vele ogen geen toekomst perspectief hebben. Gelukkig weten wij wel anders. Onze dochter Laurene van bijna 8 jaar oud is een vrolijke lieve meid en de jongste in een gezin van 6 kinderen. Wanneer u Stichting Downsyndroom wil steunen kunt u een bijdrage overmaken op de rekeningnummer 1651723 bij de ING of op nummer 36.71.08.445 bij de Rabobank, beide ten name van de Stichting Downsyndroom te Meppel.

Geplaatst in persoonlijk | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Downsyndroom

Reclame: Nuon partner van de zon!

Geweldig wat ik vanmiddag op de radio in de reclame hoorde. Er werd gemeld dat Nuon een partner is van de zon. Wanneer je dan rustig naar huis rijdt op een mooie dag als vandaag dan kun je je gedachten rustig zijn beloop laten. Dat heb ik dan ook gedaan. Tijdens dit nadenken flitste het door mijn gedachte: Wonderlijk dat God in de eeuwigheid al besloten had om de mens 6 werkdagen te geven en 1 rustdag namelijk de Zondag. In mijn gedachte komt het scheppingsverhaal welk beschreven is in Genesis voor ogen en dan te mogen opmerken dat God het goed heeft gedacht om ons mensen 1 dag te schenken waar wij energie op mogen doen. Waar wij niet hoeven te werken en waar wij krachten mogen opdoen om de komende werkweek weer te kunnen aanvangen en waar we mogen rusten na gedane arbeid. Elke zondag staan de kerkdeuren open en mogen de batterijen opgeladen worden en krijgt iedereen gelegenheid om te horen hoe God rechtvaardig, maar ook liefdevol is. We mogen horen dat de Heere Jezus Christus naar deze aarde is gekomen om voor alle zonden die wij doen te lijden. Vrienden, bekenden en overige lezers. Wees niet dwaas door te denken dat je zelf de batterijen kunt opladen, maar vraag aan God of Hij ook jouw zonden wil vergeven dan mag je weten dat je batterijen zijn opgeladen en krijg je energie van eeuwigheidswaarde. Nuon bedankt voor deze waardevolle boodschap. Inderdaad zonder zon geen energie.

Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor Reclame: Nuon partner van de zon!

Veilig over de weg gaan en leerlingenvervoer.

Het schooljaar 2013-2014 is begonnen. Alle zomervakanties voor de scholen in heel ons wonderschone Nederland zijn voorbij. Dit wordt natuurlijk ook zo ervaren op de wegen. Wanneer we ons in de vroege ochtend in de auto hijsen om naar het werk te gaan zie ik meteen dat het weer drukker is. Ongetwijfeld zult u hetzelfde ervaren. Wat mij opvalt en dat is niet alleen in het verkeer dat mensen tegenwoordig alleen maar druk zijn en geen geduld meer hebben. Wanneer iemand een foutje maakt staan we meteen op onze achterste benen. Verdraagzaamheid is veelal ver te zoeken. Wat ik vaak bij mezelf afvraag wanneer ik ook opgejaagd wordt en soms geirriteerd reageer is wat schiet je ermee op. Ik kom dan zelf tot de conclusie dat het helemaal niets opschiet. Tegenwoordig doe ik veelal boodschappen samen met mijn vrouw. Wanneer je in de winkel bij de kassa’s kijkt dan heeft bijna niemand meer geduld. Het is alleen maar haast, haast, haast, haaa…………………st. Echter wanneer jij bij het afrekenen naar buiten loopt met je kar met boodschappen zie je veelal degene die zoveel haast had rustig staan praten met deze of gene. Alle haast is opeens verdwenen. Hoe reageer ik? Hoe reageert u? Haast is veelal perceptie en helpt ons niets. Het gaat toch niet vlugger. Sterker nog, door de haast is het niet ondenkbeeldig dat er vouten woden gemaakt die voorkomen hadden kunnen worden. Zie je het? Het moet zijn fouten i.p.v. vouten. En dat allemaal door de haast? Deze blog gaat over veilig over de weg gaan en niet over haast. De scholen zijn weer begonnen. Vele leerlingen gaan dagelijks in weer en wind over de weg om kennis op te doen op school. Zij gaan met hagel en regen, met zon en sneeuw over de weg. Wanneer ik ze zie fietsen vanuit mijn warme comfortabele auto dan vind ik dat ik maar geduld moet hebben en rekening moet houden met degene die door weer en wind zich op de weg voortbewegen. Kunt u ook het geduld opbrengen om een fietser veilig over de weg te laten gaan? In het kopje staat ook leerlingenvervoer. Onze dochter wordt weer elke dag opgehaald door een busje om naar school gebracht te worden. Zij is 1.22 meter lang en 8 jaar oud. Als ouders willen wij uiteraard dat onze dochter veilig van huis naar school gebracht wordt en visa versa. Echter voor mij is het onduidelijk geworden of zij op een stoelverhoger moet zitten. De wetgeving in NL zit vreemd in elkaar. Het lijkt zo te zijn dat wanneer er gebruik gemaakt wordt van bus of taxi dat ze wel in een gordel moet, maar niet in een zitverhoger. Hierbij opgemerkt dat dit vervoer dagelijks gebeurd. Wanneer wij als ouders een stukje rijden en dat gebeurd met haar in de auto zeker niet dagelijks zijn wij verplicht haar op een zitverhoger te plaatsen. Dit voelt niet goed. Het leerlingenvervoer wordt verzorgd door de gemeente en zij zijn verantwoordelijk dat dit op een veilige en correcte manier gebeurd. Wat ik mij afvraag is of het dagelijks schoolvervoer onder taxi of bus valt of dat dit gelijkgesteld is aan het vervoer zoals ik als ouder moet uitvoeren.

Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor Veilig over de weg gaan en leerlingenvervoer.

En u?

Afgelopen dagen zijn wij opgeschrikt door het verdrietige bericht dat er bij een bedrijfsongeval in Ooltgensplaat een tweetal medewerkers van een bedrijf uit onze gemeente zijn overleden. Hierbij wil ik de familie’s en de collega’s van deze twee jonge monteurs condoleren met dit enorme verlies. Het gevoel dat dan door je lichaam gaat is niet in woorden uit te drukken. Deze medewerkers zijn ’s morgens naar hun werk gegaan en hebben hun dagtaak aangevangen hierbij niet wetend dat deze dag de dag was dat zij sterven moesten. Mag ik u wat vragen? En deze vraag geldt niet in de minste plaats ook voor mij. Ben ik (en bent u) bereidt om uw Schepper en God te ontmoeten? U en ik die beide nog in leven zijn en nog genadetijd ontvangen. Misschien vraagt u zich af: Wat moet ik dan doen? Lees de Bijbel. Deze heeft de Heere ons geschonken en in Zijn Woord mogen we lezen en vernemen dat wij met al onze zorgen, verdriet en problemen bij Hem mogen aankloppen. Wanneer we de Heere Jezus vragen om vergeving van onze zonden dan wil Hij ons dat schenken. Wat moet ik dan doen is uw vraag? Bid en onderzoek Gods Woord en zeg maar gerust dat je niet bidden kunt. Hij zal u helpen en de weg wijzen.

Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor En u?

Kerst 2012

Het gaat al weer met rasse schreden richting 2013. Morgen is het de eerste kerstdag van het jaar 2012. Tijdens het boodschappen doen afgelopen dagen (b)lijkt het zo te zijn dat er in het geheel geen economische crisis is. De winkelpaden staan vol met afgeladen karren boodschappen en parkeren is ook een uitdaging. Iedereen moet zijn/haar spullen in huis halen om een gezellig kerstfeest te hebben. Hoe hypcriet is de mensheid. De komende 2 dagen moet alles in een feest en jubelstemming plaatsvinden, maar de rest van het jaar zijn we weer bezig met pesten, oorlogen voeren, mensen bedriegen en ruzie maken. Hoe arm zijn wij mensen. Er zijn vele mensen die de echte kerstboodschap nog nooit hebben gehoord. Dankbaar mogen we zijn dat we nog in vrijheid elke dag uit de Bijbel mogen lezen. Dat we nog in de gelegenheid worden gesteld om elke zondag naar Gods huis (de kerk) te mogen gaan. Ook voor u die misschien nog nooit in een kerk bent geweest of misschien bent u er wel bij opgevoed maar hoeft het niet meer zonodig geldt de oproep om u tot God te keren. Misschien ben ik het of zijn het andere mensen die een belemmering zijn voor u om tot God te gaan. Bedenk maar dat het gelukkig niet van mensen afhangt of u tot God mag komen. In de Bijbel staat dat hij gekomen is voor zondaren om hen zalig te maken. Recent hoorde ik een uitspraak die een dominee een keer aan een gemeentelid had gedaan. Ik probeer deze in eigen woorden weer te geven. De zonde is voor God zo zwaar dat zelfs een hapje van de appel in het paradijs het voor ons mensen de dood betekende en dat we uit het paradijs verbannen werden. Maar nu het wonder. De Heere Jezus is ruim 2000 jaar geleden naar deze aarde gekomen voor uw en mijn zonden. Hoe groot onze zonden ook zijn wij mogen, nee, moeten bij Hem aankloppen door bidden en smeken of Hij onze zonden wil vergeven en dan zal Hij het doen. Dit belooft Hij zelf in Zijn Woord. Hoe groot uw zonden ook zijn. Bent u een moordenaar, overspeler, gierigaard, dronkaard enz of hebt u moeite met uw geaardheid (homofiel, lesbiëne) dan mag u weten dat de Heere Jezus u wilt helpen en niet in de steek zal laten hoe moeilijk en zwaar de weg ook zal zijn. De Heere Jezus heeft toen Hij op aarde liep laten zien dat Hij zieken genas. Zelfs toen Hij vele pijnen te verduren had aan het kruis vergaf Hij de moordenaar die naast Hem aan het kruis hing zijn zonden. Ook voor mij en voor u is vergeving van zonden verdient door Hem. Denkt u voor mij geldt het niet. Mag ik u vragen waarom u dat denkt. Bent u soms te eigenwijs? Weten we het zelf beter? Als u ziek bent gaat u toch ook naar de dokter? Nou, meer dan een aardse dokter is Hij. Op 25 en 26 december gedenken wij Zijn geboorte. Hierbij bent u uitgenodigd om ook op kraamvisite te gaan. Ik hoop dat u morgen in de kerk bent of anders wanneer u het later leest op een later moment. Het is fijn om samen met andere mensen te mogen horen over wat God gedaan heeft door een weg te openen tot verlossing. Wanneer het gaan naar de kerk voor u een stap te ver is. Begin met op uw knieën te gaan en roep maar tot Hem of Hij zich ook aan u bekend wil maken. Eén ding is zeker: Hij zal zich dan ook bekend maken.

Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor Kerst 2012

Waarschuwing

Criminelen erg aktief ook op het internet. Afgelopen maandag is er naar mijn huisadres gebeld door een engels sprekende dame. Zij is op dat moment te woord gestaan door de vriend van mijn dochter. Hij heeft aangegeven dat ik op woensdag aanwezig zou zijn en dat er dan terug gebeld kan worden. Dat is dan ook vanochtend gebeurd. Nu moet ik zeggen mijn engels is niet erg geweldig, maar ik kan me verstaanbaar maken. Met een waarschijnlijk Indische mevrouw is het wel wat lastig volgen. Tijdens het gesprek werd aangegeven dat mijn computer was gehackt en dat er spyware en mallware op stond. Zij wilde graag dat ik toestemming zou geven dat zij op de computer kon inloggen om te analyseren wat er fout is. Echter weet zij niet dat ik werkzaam ben in de IT en security natuurlijk ook wel direct onze aandacht heeft. Toen ik vroeg van welk bedrijf zij was en of zij een mailtje wilde sturen voor een afspraak omdat ik wil verifieren of zij is wie zij zegt te zijn werd aangegeven dat ik niet zo wantrouwend moest zijn en dat wanneer zij het probleem niet op kon lossen de garantie verviel en ondersteuning in de toekomst niet meer gegeven kan worden. Ik heb haar vriendelijk bedankt en gezegd niet op het aanbod in te gaan. Tevens aangegeven dat ik bij mijn werkgever (Politie) dit zal melden omdat dit misschien wel een direct veiligheidsincident zou kunnen zijn Na het gesprek even nagedacht welke stappen ik eerst zou ondernemen en besloten contact op te nemen met Microsoft Nederland (via Klantenservice, Maandag – vrijdag: 8:00h – 18:00h, tel. 020 – 500 1500). Na een aantal keuze menu’s heb ik contact gehad met Tom. Bij de klantenservice werd ik keurig te woord gestaan. Door Tom werd aangegeven dat deze praktijken al een tijdje aan de gang zijn en dat er oplossingen worden gezocht. Dit is niet eenvoudig, daar natuurlijk ook microsoft beperkingen heeft om de veiligheid privacy te waarborgen. Er werd aangegeven dat de mensen die bellen proberen mensen bang te maken en op het gemoed te spelen om zo toegang te krijgen. Ook wordt gezegd dat zij codes hebben die de gebruiker kan controleren. Het is echter niet moeilijk om in het bezit te komen van deze codes en is dus geen garantie van een betrouwbare hulp. Echter wanneer zij toegang hebben wordt er veelal gerommeld in de computer en het kan zo zijn dat na een aantal dagen er helemaal geen toegang meer mogelijk is en dat alleen degene die de computer hebben overgenomen dit kunnen oplossen. Hier moet dan veel voor worden betaald. Een andere mogelijkheid is om de computer te herinstalleren, maar dan bent u alles kwijt. Denk bijv. aan vakantiefoto’s, gescande en opgeslagen document enz. Het is altijd raadzaam om regelmatig een backup van uw data te maken en op een plek te bewaren waar dit veilig is. Kortom laat u niet bang maken. Tom van Microsoft gaf aan dat het niet gebruikelijk is dat microsoft contact opneemt. Natuurlijk wel als daar een verzoek voor is gedaan. Wannneer dat wel gebeurd zal dat zijn in het nederlands en zeker niet in het engels. Ik hoop u hiermee geholpen te hebben.

Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor Waarschuwing

Let op!! Let op!! NIEUWS NIEUWS Let op !! Let op!!

Let op!! Nieuws. Bent u ook zo nieuws gierig of bent u nieuwsgierig. Veelal heeft nieuwsgierig een negatieve klank. Laten wij samen eens nieuwsgul worden en anderen laten delen in en op een positieve manier van wat wij horen en beleven. Denk hierbij aan de rampen welke gebeuren op de wereld. Zijn wij nog wel bewogen en doet het ons nog wel wat. Nieuws wat is dat eigenlijk. Wanneer je erover nadenkt is het toch eigenlijk een verkeerd woord.

Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor Let op!! Let op!! NIEUWS NIEUWS Let op !! Let op!!

Alcoholcontrole

Ik las net over de geplande verhogingen van boetes bij verkeersovertredingen. Dit deed mij denken aan ruim 2 jaar geleden. Ik werd toen stilgezet bij een alcoholcontrole om te blazen. Dit deed ik natuurlijk en na geblazen te hebben even een praatje gemaakt met oom agent. Aan hem gevraagd hoeveel mensen er verwacht werden om te worden gecontroleerd en wat zij meemaken op zo’n avond. Toen ik wegging heb ik hen een suc6volle avond toegewenst en de wens uitgesproken dat er niemand bekeurd zou worden. Tot mijn verbazing leverde dit vraagtekens op en een verbaasde blik. Toen ik uitlegde hoe ik hier tegenaan kijk begreep hij de boodschap. Ik zei namelijk dat volgens mij het doel van de controle is om zo min mogelijk verkeersdeelnemers met alcohol op in het verkeer tegen te komen en niet om zoveel mogelijk boetes uit te schrijven. Soms krijg ik een andere indruk.

Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor Alcoholcontrole

De Bijbel of ons mobieltje

Soms krijg je wel eens mailtjes en denk je dit moet ik anderen vertellen of laten lezen. Nou, dit was er weer zo’n één. Kijk eens of u zich hierin herkent. Stel je eens voor wat er zou gebeuren als we op dezelfde manier met onze Bijbel omgaan als met onze mobiele telefoons? Het zou betekenen dat we: – onze Bijbel constant op zak zouden hebben; – er meerdere malen per dag een blik in werpen; – wanneer we hem vergeten, weer terug naar huis of kantoor gaan om hem te halen; – hem gebruiken voor het verzenden van berichten naar onze vrienden; – hem behandelen alsof we nooit zonder hem hadden kunnen leven; – hem aan onze kinderen meegeven, voor hun veiligheid en om met hen te communiceren. In tegenstelling tot een mobieltje heeft de Bijbel nooit storing op het netwerk. Op elke locatie is er verbinding. We hoeven ons geen zorgen te maken over het beltegoed, want Jezus heeft de rekening al betaald en we kunnen onbeperkt bellen. Laten we er dan ook gebruik van maken! Enkele ‘alarmnummers’: Als je verdrietig bent, lees dan Johannes 14. Als je nerveus bent, lees dan Psalm 51. Als je bezorgd bent, lees dan Mattheüs 6:19,34. Als je in gevaar bent, lees dan Psalm 91. Als God ver weg lijkt, lees dan Psalm 63. Als je vertrouwen moet worden versterkt, lees dan Hebreeën 11. Als je alleen en doodsbang bent, lees dan Psalm 23. Als je hard en kritisch bent, bestudeer dan 1 Korinthe 13. Als je het geheim van geluk wilt kennen, lees dan Kolossenzen 3:12-17. Als je verlangt naar vrede en rust, lees dan Mattheüs 11:25-30.

Geplaatst in politiek & religie | Reacties uitgeschakeld voor De Bijbel of ons mobieltje

De menselijke arrogantie: Beperkt of onbeperkt in kennen en kunnen.

Recent zijn wij opgeschrikt door de aardbeving in Japan welke ook resulteerde in een tsunami die zelf tot in een groot gedeelte van de wereld schade veroorzaakte. Afgelopen tijd hebben er diverse natuurrampen plaatsgevonden. Hierin zien wij hoe klein wij als mensen zijn. Wij denken alles te kunnen doen, maar uiteindelijk is het God die regeert. In de Bijbel is al geschreven wat er allemaal gaat gebeuren voordat de Heere Jezus weer terug komt op de aarde om ons mensen ter verantwoording te roepen voor hoe wij geleeft hebben. Wij worden elke zondag opgeroepen om naar Gods huis te gaan en daar Zijn Woord te horen, maar wij willen hier niets van weten. Afgelopen week hoorde ik op de radio iemand zeggen dat de problematiek die er momenteel in Japan is met de kerncentrale hier nooit zal kunnen plaatsvinden. Uit deze opmerking blijkt dat wij wel erg hoge verwachtingen van ons zelf hebben. God hoeft maar één woord te spreken en de wereld is niet meer. Maar wat is nu het wonderlijke: Hij zegt in Zijn Woord geen lust te hebben in onze dood. Hiervoor is de Heere Jezus op deze aarde gekomen om de zonde welke de mensen elke dag weer doen te willen vergeven. Wat doen wij hiermee? Laten we Hem vragen of Hij ons de weg wil wijzen. U zult dan nooit beschaamd uitkomen. Van harte wil ik u uitnodigen om op de zondag in de kerk te komen om daar Zijn Woord te horen. Als kerkganger en christen hebben we ook naar het Woord van God te leven. Het kan niet zo zijn dat we zondags ‘vroom’ zijn en door de week ‘dreesman’. Alle mensen zijn zondaren ook de kerkmensen. Op kerkmensen wordt echter gelet alsof zij heiligen zouden zijn. Het zou inderdaad zo moeten zijn dat de levenswandel in overeenstemming is met wat de Heere in Zijn Woord zegt. Het is zo dat ook kerkmensen dagelijks zonden doen en niet anders zijn dan andere mensen. Spreek elkaar aan als het gedrag niet is overeenkomstig het Woord van God. Niet om te schoppen, maar tot behoud van uw ziel. Tot slot: Dagelijks blijkt onze beperking als mensen en Gods grootheid. Wanneer u hieraan twijfelt dan vraag ik u de Bijbel te pakken en te lezen en u zult versteld staan.

Geplaatst in politiek & religie | Reacties uitgeschakeld voor De menselijke arrogantie: Beperkt of onbeperkt in kennen en kunnen.

Mijn geloofsovertuiging

Voordat ik dit blogje schrijf heb ik lang nagedacht over wat hier geschreven wordt. Is het nodig? Wil ik het wel delen? Krijgen we heel veel onbegrip en discussie? Deze zaken en nog vele andere dwaalden en dwalen door mijn hoofd. Echter dringt bij mij ook de vraag waarom ik hier zo over nadenk. Ben ik bang om uitgelachen te worden? Kan het mij en mijn familie persoonlijk schaden? Doe ik door dit te schrijven God niet te kort of wil ik op Zijn stoel gaan zitten. Uiteindelijk heb ik toch gekozen om dit te delen. Te meer daar ik gedoopt ben, belijdenis van het geloof heb afgelegd, onze kinderen heb laten dopen en elke zondag naar de kerk ga om daar te horen wat God ons te zeggen heeft in Zijn onfeilbaar Woord. Dit brengt mij direct bij de kern van het geloof. Ik geloof onvoorwaardelijk dat wat God in Zijn Woord ons bekend maakt. Tevens dat de Heere Jezus voor ons naar deze wereld heeft willen komen om onze zonden te willen lijden en sterven. Wie wij ook zijn en hoe groot onze zonden zijn, Hij is gekomen om voor ons verlossing te brengen en Hij heeft dit volbracht door Zijn sterven aan het kruis. Er knagen bij mij een aantal zaken die ik graag wil delen en die mij van het hart moeten. Er is in mijn ogen heel veel misverstand over diverse zaken. Hierbij denk ik aan bijvoorbeeld de weigerambtenaar en homofelie etc. Zoals ik eerder al aangaf is de Bijbel de norm in deze. De Bijbel is duidelijk en er staat in de Bijbel dat dit voor God een zeer grote zonde is. De Bijbelteksten waarin hierover geschreven wordt zijn te vinden in bijv. 1 Timotheus 1:9-10, Romeinen 1:27-32, 1 Korinthiers 6:9-10. Hoe moeten christen omgaan met mensen die deze zonden bedrijven. In mijn beleving niet anders dan dat de Bijbel ons leert. Wij moeten wanneer wij liefde hebben voor deze mensen (en een oprecht christen dient toch bezorgt te zijn voor de toekomst van onze mede mensen) hen waarschuwen en hen wijzen op de weg die zij gaan. Het is onze plicht om zonden te benoemen en te laten zien welke weg er bewandeld wordt en waar dit toe leidt. Veelal gebeurt het dat bijvoorbeeld mensen met een homofile levenswijze vernederd, beschimt en uitgejouwd worden. Dit is zeker niet Bijbels. De Heere Jezus leert ons anders. Hij geeft ons als voorbeeld dat we moeten waarschuwen en helpen wanneer dit kan. Ons leven, als christenen, dient een voorbeeld te zijn waar niet-christenen kunnen zien dat ook hun toekomst ons wat doet. Uiteindelijk gaat het erom dat de God verheerlijkt wordt. Dit houdt in dat een christen niet kan meewerken aan zaken zoals het homohuwelijk, euthenasie of op een andere wijze levensbeeindiging zoals abortus. Hiervoor geldt dat we deze zaken wanneer dit ons direct of indirect raken moeten voorleggen in het gebed. Het leven van iemand die als christen te boek staat wordt door degene die in zijn/haar omgeving leven bekeken en gemonitord. Wanneer het leven dat wij leven niet in overeenstemming is met wat wij belijden dan kan het zo zijn dat wij een ‘sta in de weg’ zijn voor anderen. Het oordeel zal ons dan zwaar treffen en wat nog erger is we doen de Heere Jezus en de Heilige Geest en de Vader ernstig te kort. Uiteraard voor zover wij Hen te kort kunnen doen, want alles wat wij doen is te kort. Tot slot. Wat heb ik nu eigenlijk willen zeggen, maar misschien is dit niet geheel uit de verf gekomen. Laten we vragen aan de Heere om kracht, wijsheid hoe we leven en wat we zeggen moeten. Laten we vragen of Hij ons wil helpen om een voorbeeld te zijn voor anderen en dat we mensen mogen wijzen waar de weg hen naartoe leidt. Vragen of onze zonden vergeven worden en dat wij niet meedoen met achterklap (roddelen) enz., maar dat we een oprechte betrokkenheid mogen hebben bij een ieder die om ons heen staat in privé-, werk-, overige situaties.

Geplaatst in persoonlijk, politiek & religie | Reacties uitgeschakeld voor Mijn geloofsovertuiging

Autobedrijf Florijn:”Laat uw stem niet verloren gaan!

Wanneer u uw stem verloren laat gaan wordt het zo stil en horen we niets meer van u. Ook moeten dan weer vele mensen helpen zoeken naar uw verloren stem. Communicatie wordt dan wel erg lastig. Maar nu ter zake. Een bekend gezegde is: Goede wijn behoeft geen krans. De betekenis van deze uitspraak “goede wijn behoeft geen krans” (een krans van druivenbladeren duidde vroeger wel de herberg aan waar wijn verkocht werd) goede waar behoeft niet aangeprezen te worden; Wanneer u een klantvriendelijk en betrouwbaar adres zoekt voor uw geliefde auto bent u bij Autobedrijf Florijn te Terschuur aan het juiste adres. Om uw tevredenheid kenbaar te maken kunt u stemmen voor het autobedrijf van het jaar.

Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor Autobedrijf Florijn:”Laat uw stem niet verloren gaan!

Feesten, normen en waarden en gedrag.

Koninginnedag staat voor de deur. Dankbaar ben ik dat wij een koningshuis hebben en dat wij in ons kleine landje aan de Noordzee in stilte en in rust kunnen leven. Echter heeft dit leven soms ook zijn zorgen. De zorgen die ik als ouder ervaar van een kroost van 6 kinderen wil ik graag met jullie delen. Tevens vraag ik u om een reactie te zenden naar mijn mailadres: a.florijn@planet.nl.

Als ouders hebben wij tijdens de doop van onze kinderen beloofd hen te onderwijzen en voor te leven dat wat God in Zijn Woord van ons vraagt. Wanneer het goed is zou het zo moeten zijn dat ons leven en wat wij door de week in de Bijbel lezen en op de zondag en andere dagen wanneer we onderwezen worden in Zijn Woord in overeenstemming is met hoe wij ons gedragen in ons leven. Dit houdt in dat in ons leven zichtbaar dient te zijn wat we belijden. Hierin schiet ik dagelijks schromelijk te kort. Tevens moet ik bekennen dat onze kinderen ook wel eens zeggen: Maar mama of papa, ik zie dat papa dat wel doet. Ook hierin moet ik erkennen dat ik niet altijd het voorbeeld ben wat ik zou moeten zijn. Ook hierin wordt de resultaten van de zondeval weer zichtbaar. Aan u, die dit leest verzoek ik om ook voor de zonden die ik dagelijks doe vergeving te vragen bij God. Ook ik dien ook voor u te bidden. Misschien zegt u wel dat u niet in een God of iets dergelijks gelooft. Ook voor u geldt dat ik toch tot God mag komen en mag, ja zelfs moet vragen of Hij zich ook aan u bekend wil maken, zodat het mag uitlopen op het verheerlijken van Zijn grote Naam.

Nu een zorgpuntje.
Onze kinderen zijn ook al proberen wij ze op te voeden volgens de Bijbelse normen niet anders dan uw kinderen. Ook zij leven met Internet, Alcohol en Drugs etc. Persoonlijk ben ik van mening dat iets strikt verbieden tot een bepaalde leeftijd kan, maar wanneer de kinderen uit gaan vliegen we ze ook moeten durven loslaten. Ook ik maak mij zorgen over drankgebruik en rookgedrag. Hoe doet u dit waar alles zo voorspoedig gaat? Ik heb vaak het idee hier geen grip op te hebben. Onmetelijk dankbaar ben ik dat ik in het gebed alles tot de Heere mag brengen. Echter wil ik het graag zelf in de hand houden. Misschien moet ik dat wel afleren.

Normen en waarden worden natuurlijk gedurende ons gehele leven voorgehouden en bewaakt.

Tot slot: Wanneer ik me niet gedraag naar Gods geboden dan is dit niet omdat God mij niet wil helpen, maar omdat ik het niet wil. Vraag of God zich aan u bekend wil maken en u nog tijd wil geven om tot Hem te komen, zoals Hij in Zijn Woord zegt: Klopt en u zal open gedaan worden.
Graag zie ik uw reactie.

Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor Feesten, normen en waarden en gedrag.

Een adelijke fries

Hoe noemt men eigenlijke een adelijke fries:

Een frigidaire?

Geplaatst in Spreuken | Reacties uitgeschakeld voor Een adelijke fries

Kennis of kennissen

We worden niet gehinderd door enige kennis en we willen zeker niet gehinderd worden door vage kennissen.

Geplaatst in Spreuken | Reacties uitgeschakeld voor Kennis of kennissen

Operatie Blauw

Ik ben een boek aan het lezen dat als titel heeft: OPERATIE BLAUW (weg met de bureaucratie bij de Nederlandse politie, Bart de Koning, ISBN 978-94-600-3296-7) Een bijzonder fasinerend boekje dat makkelijk weg leest. De titel van het boekje doet mij allerlei gedachten door mijn hoofd schieten die ik hier met jullie wil delen. Meer blauw op straat. Willen we dat echt wel. Nu ruim een jaar geleden werd ik tot stoppen gemaand bij een alcoholcontrole. Nu moeten jullie weten dat ik géén druppel alcohol wil nuttigen voordat ik zelf achter het stuur kruip. In het verleden toen ik 15 jaar oud was heb ik een jongen voor mijn ogen zien verongelukken door iemand die dronken was. Dit beeld raak je nooit meer kwijt. Nu even terug naar die alcohol controle. Oom Agent vroeg mij op het apparaat te blazen. Ik had dit nog nooit gedaan, dus de eerste keer ging het niet goed. Ik moest nogmaals blazen en pas stoppen met blazen wanneer hij zei dat het goed was. Ik vroeg hem wel om niet tussendoor koffie te gaan drinken want zoveel adem heb ik natuurlijk ook niet ;-). Ik weet niet of hij de grap kon waarderen, maar dat vind ik niet mijn probleem. Er zijn al genoeg mensen die ’s morgens al zuur kijkend volgens mij uit bed komen. Alles bleek goed te zijn en dat kon natuurlijk niet anders, omdat ik immers geen alcohol had genuttigd. Ik wenste hem en zijn collega’s een succesvolle avond toe en hoopte dat zij niemand zouden bekeuren. Hij keek uitermate vreemd. Toen ik uitlegde of eigenlijk vroeg of het toch niet de bedoeling is om zo min mogelijk mensen met alcohol op in het verkeer te ontmoeten en wanneer dit bereikt zou worden dat de avond dan pas succesvol zou zijn toen gaf hij mij volmondig gelijk. Eigenlijk best vreemd het lijkt wel dat oom Agent ook een target heeft op alcoholbonnen. Misschien kunnen deze gehaald worden bij de slijterij. Mijn conclusie is dan ook: Minder blauw op straat voor een veiliger weggebruik. Maar natuurlijk heb je ook jongelui die verkering willen en een blauwtje lopen. Blijf dan ook niet op straat hangen maar ga naar binnen. Daar is het immers warmer en ontmoet je misschien een vriend of vriendin. De belastingdienst gaat ook reorganiseren en hoe ze het gaan doen maar elk jaar hebben zij tot ergenis van velen ook: Operatie Blauw. Laten we echter niet klagen, zolang we nog eten, drinken en dak boven ons hoofd hebben worden we in iedergeval niet blauw van de winterkou. De blauwe envelop mag dan wel wegblijven.

Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor Operatie Blauw

Doel-missers

Vandaag in het nieuws hoorde ik dat gisteren een redelijk bekende voetbalclub, welke een bijna gelijke naam heeft als een scheepswerf het schip is ingegaan met een puntensaldo van 10 tegen 0. Met recht zijn de Rotterdammers doelmissers te noemen. Terwijl de Eindhovenaren het licht hebben gezien met de Philips Sport Vereniging. Ik ben geen voetballiefhebber en op zondag zijn we vaak 2 maal per dag in het kerkgebouw te vinden.  Bijzonder is dat er toen ik hierover nadacht de catechisatielessen uit het verleden bij mij in gedachten schoten. Hierin werd ons geleerd dat wij vanuit en door de zondeval ook doelmissers geworden zijn. Echter de Messias Jezus Christus is op de aarde gekomen om onze zonden welke wij nooit meer kunnen goedmaken te kunnen wegnemen. Hij heeft al onze zonden gedragen aan het kruis. U, jij en ik zijn allemaal doelmissers. Vlucht naar Jezus en vraag vergeving over uw zonden, zodat we weer door Hem kunnen gaan voldoen waarvoor we zijn geschapen: Leven ter ere van God. Gisteren in de avondpreek werd het Woord van God uitgelegd uit het Bijbelboek Samuël. Hierin werd verteld dat david alles deed nadat hij eerst aan de Heere had gevraagd welke weg hij moest gaan. Laten wij dat ook doen.

Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor Doel-missers

Met de “Franse” slag

Vandaag ook weer in het nieuws op internet te lezen:

Fransen staken door

23-10-2010 | Door: ANP PARIJS – De Fransen hebben zaterdag opnieuw geprotesteerd tegen de nieuwe pensioenwet. Bij verschillende olieraffinaderijen werd nog steeds gestaakt. Vrijdag stemde het Franse parlement in met de verhoging van de pensioenleeftijd van 60 naar 62 in 2018. Bijzonder om te zien en te horen dat de fransen hier met de franse slag mee omgaan. In ons mooie Nederland heeft dit gelukkig niet dezelfde ordeverstoringen gehad dan bij onze verre zuiderburen. We lezen dat er bij de verschillende olieraffinaderijen nog steeds wordt gestaakt. Ik ken de kreet: vroeger waren we oliedom en nu geraffineerd, maar ik vraag me af of we dit niet moeten omdraaien. Volgens mij kunnen de fransen zich beter bezig houden met trottoir, paraplu en paturain dan met pensioenen. Wanneer ze zo doorgaan met brandjes stoken en staken is er zo helemaal geen geld meer voor pensioen en kunnen ze hun leven lang blijven werken. Laat dit gezegd zijn door een echte nederlandse kaaskop, maar dat voelt altijd nog beter dan een frans kaasje.

Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor Met de “Franse” slag

Kerk & Staat

Het is ruim een week geleden dat het nieuwe kabinet is aangetreden. In deze rumoerige tijden is het ook zichtbaar in de politiek. Er is een diversiteit aan stromingen. Iedereen is het eens dat er wat moet gebeuren, maar zodra het de eigen portemonnee raakt zijn we gelijk van slag. Dit terwijl wij hier in ons kikkerlandje toch niets te klagen hebben. We hebben een dak boven ons hoofd of kunnen dat krijgen, we hebben dagelijks voldoende te eten. Ook leven we hier in vrede en worden we nog niet vervolgd. Waarom deze blog? Kerk & Staat is dat te scheiden? Ik ben godsdienstig opgevoed en probeer deze normen en waarden ook de kinderen over te dragen.Dit hebben mijn vrouw en ik trouwens tijdens de doop aan God belooft.  Dit neemt niet weg dat ik hier dagelijks in faal, maar toch hebben we dit beloofd. In de titel staat “Kerk & Staat”. Kunnen we dit wel scheiden. Naar mijn bescheiden mening niet. Wij zijn doordat we in God geloven en belijden dat HIJ ons leven leidt verplicht om naar Zijn wetten en geboden te leven. Dit is echter niet een vervelende zaak, maar evenals wanneer het goed is dat wanneer u in uw huwelijk uw man of vrouw lief heeft, zal er ook de begeerte zijn om Hem te willen liefhebben en Hem te willen dienen. Dit is dat niet een zaak van alleen de zondag tijdens de kerkdienst of tijdens de diverse kerkelijke activiteiten, maar ons hele leven is hiermee gemoeid. Tot slot dan nogmaals de vraag: Zijn Kerk en Staat wel te scheiden? Mijn mening is dat beide gegrond moeten zijn op het onfeilbare Woord van God. Hij is de hoogste Koning. Graag verneem ik uw reactie. Ps. Ga gerust eens naar de kerk.

Geplaatst in politiek & religie | Reacties uitgeschakeld voor Kerk & Staat

Hamradio

Een hobby waar ik al vanaf mijn 15de levensjaar redelijk intensief mee bezig ben is Hamradio. Dit heeft niets te maken met luisteren naar varkens (ham en radio), terwijl het wel prettig is om wanneer je de hobby aan het bedrijven bent een lekker broodje beenham te versmaden. De kunst of het leuke bij deze hobby is dat dit een veelzijdige hobby is. Iedereen kan deze hobby beoefenen en wat leuk is zonder rangen of standen. Je kunt zelf ontvangers en zenders bouwen. Wanneer je niet zelf met de elektronika wil knutselen kun je je ook prima vermaken met het experimenteren met bijvoorbeeld antennes. Wiskundige en natuurkundige principes worden hierbij gebruikt. Wanneer je nieuwsgierig bent geworden neem dan eens contact op met een radiozendamateur. In nederland zijn 2 grote verenigingen die de belangen van hen behartigen, te weten de Veron en de VRZA (www.veron.nl of www.vrza.nl). Ik hoop u spoedig te horen op één van de amateurbanden. By the way de hobby is ook nog nuttig. Kijk maar eens op www.dares.nl.

Geplaatst in hamradio | Reacties uitgeschakeld voor Hamradio

Overleden

Toen ik vanavond in de krant van afgelopen zaterdag een rouwadvertentie zag staan van iemand voor wie ik heel veel respect altijd heb gehad, omdat deze in mijn schooltijd veel voor mij heeft betekent als conrector op de toenmalige van Lodenstein scholengemeenschap, kreeg ik het gevoel wat over dit onderwerp te moeten schrijven. Tegenwoordig is het veelal zo dat een beest komt te overlijden en een mens gaat dood. Vanuit de Bijbel, waarbij ik ben groot gebracht, en waarvan ik geloof dat deze van A tot Z waar is, weet ik beter. De dood is door de zondeval in het leven gekomen en van nature zijn wij geschapen voor het leven. In het paradijs hebben wij tegen God gezondigd en hebben wij de eeuwige dood verdiend. Nu mogen we binnenkort weer gedenken aan het eeuwige wonder dat de Heere God ons Zijn Zoon heeft willen sturen (het kerstfeest) om voor onze zonden te willen sterven aan het kruishout te Golgotha (goede vrijdag). Wanneer we hiervan deelgenoot mogen zijn dan is sterven inderdaad overlijden. Dan mogen we over-het-lijden (overleden, de dood) heen zien naar het eeuwige leven dat voor ons verdient is. Hiervoor hoeven we niets te doen. Nou ja niets, we moeten geloven en vragen of de Heere Jezus ook onze zonden weg wil nemen. Hij zegt dan in Zijn Woord dat Hij dit wil doen en dat niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat Hij wil dat er geen zondaar verloren gaat. Wanneer u hier meer over wilt weten, neem dan gerust contact op. Natuurlijk bent u ook op de zondag van harte welkom om de kerkdiensten te bezoeken. Wanneer u dit als een drempel ziet denk dan dat de mensen die deze diensten bezoeken net als u zondaren zijn en niets beter zijn dan u. Het verschil is echter wel dat zij regelmatig uit het Woord van God onderwijs ontvangen. Schroom niet om ook langs te komen. Kerkgangers zijn niet wereldvreemd en zullen wanneer u nog nooit in een kerk geweest bent niet wegsturen of opeten. Van harte welkom. In één van de volgende blogs zal het gaan over kernwaarden. De leefwijze van kerkgangersdient natuurlijk in overeenstemming te zijn met wat zij op de zondag en uit het Woord van God leren. Graag ontvang ik opmerkingen. Schroom niet om te reageren op de blogs.

Geplaatst in politiek & religie | Reacties uitgeschakeld voor Overleden

Mijn eerste blog

Gisteren toen ik op weg was naar huis had ik de radio aan en hoorde tot mijn grote verbazing dat er een knol was verkocht waarvoor ongeveer 15 miljoen euro zou zijn betaald. Toen de verslaggever de naam van het paard noemde dacht ik het moet niet gekker worden. Een paard met de naam total loss voor zoveel geld verkopen. Meteen schoot het door mij heen: Hoeveel zou een onsje paardenrookvlees in de supermarkt nu moeten gaan opbrengen. In deze economisch magere tijden is dat natuurlijk een aanslag op je portemonee. Trouwens tot slot is het misschien nog leuk om te vermelden, maar ik heb een portemonee van uienleer. Elke keer als ik hem pak kan ik wel janken. Het blijkt dat het paard i.p.v. totall los genoemd wordt totilas. Ook wel een moeilijke naam. Waarom niet gewoon PUK.

Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor Mijn eerste blog

Opsteker voor gezinnen?

Vandaag gelezen in het Reformatorisch Dagblad (lees onder de streep mijn commentaar):

Onderwijsminister doet appel op ouders

12-11-2010 10:58 | Redactie politiek
DEN HAAG – Minister Van Bijsterveldt van Onderwijs vindt dat ouders de verantwoordelijkheid voor hun kinderen niet mogen afschuiven op het onderwijs en de overheid.
Ouders hebben de taak om de zorgen voor een goed ontbijt, rust om huiswerk te kunnen maken en ervoor te zorgen dat kinderen op tijd naar bed gaan, zo stelde de bewindsvrouw donderdag in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting voor 2011.

Van Bijsterveldt riep ouders, scholen, vakbonden en andere belangenorganisaties in het onderwijs op om een discussie te starten over de toekomst van het onderwijs. Heilige huisjes en ingesleten patronen mogen daarbij niet onbesproken blijven. De minister zelf noemde bijvoorbeeld de lange schoolvakanties. Minder vakantie betekent betere spreiding van de werkzaamheden. Verder vraagt de minister zich af of buitenlandse (studie)reizen nog zinvol zijn nu de meeste kinderen met hun ouders op vakantie in het buitenland gaan. Doel van de discussie is om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. In het regeerakkoord staat dat ons land tot de top vijf van kenniseconomieën wil behoren. Gisteren omarmde Van Bijsterveldt twee plannen van Kamerleden om veranderingen aan te brengen in het onderwijs. Het eerste plan kwam van VVD-Kamerlid Elias. Die vindt dat scholen leerkrachten moeten ontslaan die slecht functioneren. Verder omarmde de minister een suggestie van GroenLinks-Kamerlid Klaver om een aantal basisscholen de mogelijkheid te bieden om ook in de zomervakantie lessen te geven. _______________________________________________ Het is fijn om te lezen dat de minister van onderwijs het ook noodzakelijk acht dat ouders meer verantwoordelijkheid nemen voor het opvoeden van de kinderen. Hierbij hoop ik ook dat zij zich gaat inzetten voor de gezinnen. Dit houdt in dat kinderen geen sleutel om hun nek krijgen of per definitie naar een buitenschoolse opvang moeten, maar dat de ouders die deze kinderen hebben gekregen zelf voldoende financieële middelen krijgen om hun kinderen op te kunnen voeden. Het lijkt er nu meer op dat beide ouders moeten werken omdat dit beter zou zijn voor de economie.  Ik betrap mij er ook vaak op dat ik vaak druk ben met van alles en nog wat en het gezin schiet er dan bij in. Dit terwijl de kinderen ook hun verhaal kwijt willen en hiervoor een luisterend oor willen hebben. Doet u het ook maar: Kies ook voor uw gezin en misschien dan wat minder met uw carriere of met activiteiten in de kerk of een vereniging of de sport/hobby. Uiteindelijk zijn de kinderen maar 1 maal klein en wij moeten niet denken onmisbaar te zijn.

Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor Opsteker voor gezinnen?

Nieuws

Nieuws is per definitie altijd oud. Het is al gebeurd. Je kunt ook iets nieuws krijgen en dat kun je op meerdere manieren uitleggen. Bijvoorbeeld een kadootje of iets dergelijks. We krijgen allemaal elke dag wat nieuws. De één wat meer dan de ander, maar iedereen krijgt het. We krijgen nieuws vanuit de krant, radio of TV. Ook is er natuurlijk het beroemde en beruchte “bep”circuit. Iedereen is altijd bezig met nieuws. Een paar regels hiervoor schreef ik ‘een kadootje of iets dergelijks. Nu is iets ook weer zo’n woord. Iets kan betekenen wat kleins, maar iets kan ook gerust een groot object zijn. Met woorden spelen is één van mijn favoriete bezigheden. Velen die regelmatig luisteren op 145.7875 Mhz of op de D-star frequenties zijn hier al op bedacht. Het is altijd leuk om iets nieuws te verzinnen en een ander scherp te houden met de woordspelingen die er mogelijk zijn. Nogmaals wil ik jullie vragen niet al te veel aandacht meer te geven aan nieuws. Veelal is dit een verkeerde benaming en moet dit ouds zijn. Nieuws is pas echt iets wanneer het iets nieuws is. Het is anders veelal oude wijn in nieuwe zakken. Of zit er veel nieuwe wijn in oude zakken. Oh, ja zakken kun je voor de diploma.

Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor Nieuws

Cap(p)s4Cops

Hierbij presenteer ik u de nieuwste gadget voor oom agent. Deze wordt compleet geleverd met lichtkrant waardoor een vermanende boodschap of een pluimpje ook direct zichtbaar worden voor het grote publiek. Er zal nog een besluit genomen moeten worden (door minister op stelten) wanneer deze I-pet gefaseerd uitgerold zal gaan worden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat we het niet leuker kunnen maken, maar wel makkelijker. De nieuwe I-PET compleet met lichtkrant voor bijvoorbeeld:

  • Stop politie
  • Foei
  • Omhoog die handen
  • Voetjes van de vloer
  • Goed gedaan,
Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor Cap(p)s4Cops

In de shit

Vanavond lees ik op de website van 112barneveld (hiermee voldoe ik meteen aan bronvermelding ;-)):

BARNEVELD – De politie heeft vrijdagavond en na middernacht een grote alcohol / verkeerscontrole gehouden rondom het muziekfeest ”Mestpop” in de Mercuriushal.

Dit doet mij denken aan een uitspraak van een inmiddels uitgerangeerde manager bij KPN die de uitspraak deed. Wanneer the shit hits the fan. Ik had hier nog nooit van gehoord, maar moest wel lachen toen ik de uitspraak hoorde.  Normaliter wil volgens mij niemand in de shit zitten, maar in Barneveld presteren ze het toch maar. Ja wat moet je ook wanneer je niets beters hebt te doen. Volgens mij hebben ze er op andere plekken in het land een leukere variant hiervan namelijk Swientje tikken.

Bekijk de afbeelding op ware grootte

Ik heb echter nooit geweten dat je hiermee alcohol kan creëren.Dit zal echter schijnbaar wel kunnen want er is een alcoholcontrole geweest. Het artikel gaf niet weer of de alcohol ‘goed’ was en met welk percentage.In het eierdorp Toktokcity (oftewel Barneveld) had ik eerder een variant van advocaatpop of tokkelroom pop of misschien nog beter eierpop verwacht. Graag wil ik wel weten wat hier leuk aan is. Ik verwacht dat het wel een stel schreeuwende varkens op het podium zijn geweest.

Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor In de shit

Klimaatbeheersing in projecten

Ook projecten zijn weersafhankelijk. Soms hebben we last van een freeze en soms worden we verhit. Af en toe van de regen in de drup. Rond projecten kans op mist. Overdag hoge temperaturen door verhitte gemoederen en ’s avonds afkoeling tot het vriespunt bij moeders op de bank. De wind komt vanwaar hij gewenst is en zal regelmatig van richting veranderen. In iedergeval zal vermeden moeten worden dat u de wind van voren krijgt.

Geplaatst in persoonlijk | Reacties uitgeschakeld voor Klimaatbeheersing in projecten