Feesten, normen en waarden en gedrag.

Koninginnedag staat voor de deur. Dankbaar ben ik dat wij een koningshuis hebben en dat wij in ons kleine landje aan de Noordzee in stilte en in rust kunnen leven. Echter heeft dit leven soms ook zijn zorgen. De zorgen die ik als ouder ervaar van een kroost van 6 kinderen wil ik graag met jullie delen. Tevens vraag ik u om een reactie te zenden naar mijn mailadres: a.florijn@planet.nl.

Als ouders hebben wij tijdens de doop van onze kinderen beloofd hen te onderwijzen en voor te leven dat wat God in Zijn Woord van ons vraagt. Wanneer het goed is zou het zo moeten zijn dat ons leven en wat wij door de week in de Bijbel lezen en op de zondag en andere dagen wanneer we onderwezen worden in Zijn Woord in overeenstemming is met hoe wij ons gedragen in ons leven. Dit houdt in dat in ons leven zichtbaar dient te zijn wat we belijden. Hierin schiet ik dagelijks schromelijk te kort. Tevens moet ik bekennen dat onze kinderen ook wel eens zeggen: Maar mama of papa, ik zie dat papa dat wel doet. Ook hierin moet ik erkennen dat ik niet altijd het voorbeeld ben wat ik zou moeten zijn. Ook hierin wordt de resultaten van de zondeval weer zichtbaar. Aan u, die dit leest verzoek ik om ook voor de zonden die ik dagelijks doe vergeving te vragen bij God. Ook ik dien ook voor u te bidden. Misschien zegt u wel dat u niet in een God of iets dergelijks gelooft. Ook voor u geldt dat ik toch tot God mag komen en mag, ja zelfs moet vragen of Hij zich ook aan u bekend wil maken, zodat het mag uitlopen op het verheerlijken van Zijn grote Naam.

Nu een zorgpuntje.
Onze kinderen zijn ook al proberen wij ze op te voeden volgens de Bijbelse normen niet anders dan uw kinderen. Ook zij leven met Internet, Alcohol en Drugs etc. Persoonlijk ben ik van mening dat iets strikt verbieden tot een bepaalde leeftijd kan, maar wanneer de kinderen uit gaan vliegen we ze ook moeten durven loslaten. Ook ik maak mij zorgen over drankgebruik en rookgedrag. Hoe doet u dit waar alles zo voorspoedig gaat? Ik heb vaak het idee hier geen grip op te hebben. Onmetelijk dankbaar ben ik dat ik in het gebed alles tot de Heere mag brengen. Echter wil ik het graag zelf in de hand houden. Misschien moet ik dat wel afleren.

Normen en waarden worden natuurlijk gedurende ons gehele leven voorgehouden en bewaakt.

Tot slot: Wanneer ik me niet gedraag naar Gods geboden dan is dit niet omdat God mij niet wil helpen, maar omdat ik het niet wil. Vraag of God zich aan u bekend wil maken en u nog tijd wil geven om tot Hem te komen, zoals Hij in Zijn Woord zegt: Klopt en u zal open gedaan worden.
Graag zie ik uw reactie.

Dit bericht is geplaatst in persoonlijk. Bookmark de permalink.