Respect

Wanneer ik deze blog schrijf is het 5 mei 2015. Op deze dag gedenken we het einde van de oorlog in Nederland, wat al weer vele jaren geleden is en wat niet vergeten moet worden. Gisteren was het 4 mei en was het de Nationale dodenherdenking. Elk jaar weer een indrukwekkende gebeurtenis. Het is goed om hier aandacht voor te blijven houden. Toen ik gisteren in de winkel was en bij de kassa stond was daar een meneer voor me die een pleidooi hield voor bevrijdingsdag. Hij gaf aan dat dit de belangrijkste dag van het jaar voor hem was en dat de sprookjesdagen van iets wat 2000 jaar geleden gebeurd is veel minder belangrijk is dan bevrijdingsdag. Deze meneer gaf aan dat hij historicus was. Ik kon niet nalaten om te vragen of hij dit nog als beroep uitoefende. Hij gaf aan dat dit al weer wat jaren geleden was. Dit ontlokte mij de uitspraak dat dit dan ook geschiedenis is en misschien ook wel een sprookje. Nu even terug naar de het onderwerp, respect. Wanneer je kijkt naar de herdenkingen dan voel je en dan merk je respect voor degene die zich hebben ingezet. Respect voor de vele verzetsstrijders, familieleden van slachtoffers, oud-militairen welke de oceaan overgingen om te vechten voor een vrij Europa. Respect voor degene die waar ook ter wereld zich inzetten voor vrijheid. Respect is iets dat je verdient. Respect is iets wat je geeft. Wanneer iemand je iets beloofd en wanneer hij of zij het niet nakomt en dit gebeurd bij herhaling dan is zo’n iemand respectloos naar de ander toe en verdient hij of zij ook geen respect. Denk bijv. wanneer je zegt dat je iets geeft of brengt en bij herhaling blijkt dat je je niet aan je afspraak houdt dan ben je onbetrouwbaar en verdien je geen respect. Denk bijvoorbeeld aan wanneer ik beloof iets te doen voor jou zoals bijvoorbeeld een CD branden van een kerkdienst en ik vergeet het en ik wordt eraan herinnert en doe het nog niet dan verdien ik niet jouw respect. Een ander voorbeeld is dat wanneer ik beloof een foto te geven en ook na diverse keren hierom vragen stuur of geef je de foto niet dan geef je blijk van respectloosheid en ben je ook niet waard om respectvol behandeld te worden. Echter de Bijbel leert ons om geen kwaad met kwaad te vergelden. Laten we maar veel vragen in het gebed of de Heere ons bewaren wil voor dingen die niet zijn naar zijn wil. Toen ik gisteren keek naar de dodenherdenking zag ik de vrouwen met een gedekt hoofd bij de koning. Dit getuigd ook van respect naar onze Nederlandse vorst. Wat mij echter verwonderd dat in de kerken in ons Nederland, die het huis van de Heere zijn, zo respectloos naar de Koning der koningen wordt omgegaan. Hoeveel mensen gaan daar met ongedekte hoofd naar toe. Verdient de Heere geen respect? Zeg dan niet dat het daar niet inzit.

Dit bericht is geplaatst in persoonlijk. Bookmark de permalink.