Gastvrij of Gastvrij

Wanneer we om ons heen kijken kunnen we er niet omheen om te constateren dat de wereld waarin wij leven volop in beweging is. Of dit nu positief of negatief is laat ik maar in het midden, maar wat ik waarneem is dat de techniek vandaag de dag met sprongen verandert. Auto’s die zelfstandig rijden, communicatiemiddelen welke een onstuitbare groei doormaken en wanneer we niet oppassen zijn we de hele dag met sociale media bezig. Hoe sociaal is dat eigenlijk? Of is het een misplaatste naam? Wat ik waarneem en wanneer mijn vrouw mij er niet regelmatig op zou wijzen doe ik zelf mee, zijn we regelmatig meer met ons mobieltje bezig dan met de mensen in hetzelfde vertrek.

Maar het punt wat ik wil maken is: Hoe gastvrij zijn wij of willen we vrij zijn van gasten?

Vele mensen zijn op de vlucht voor geweld. Wanneer ik aan tafel het onderwerp asielzoekers cq. vluchtelingen aansnijdt gaat het vaak erover dat het economische vluchtelingen zijn en dat deze mensen hier willen komen en niet tevreden zijn. Ze klagen over het slechte eten, de slechte opvang en de slechte wifi-verbindingen. Wanneer we realistisch zijn en onze ogen niet sluiten nemen wij deze dingen ook waar vanuit de media. Maar hoe gekleurd is eigenlijk de media? Hoe worden we tegenwoordig gemanipuleerd? Afgelopen week hoor ik op de radio dat bijvoorbeeld neuromarketing een methode is welke volop wordt gebruikt om het gedrag van consumenten te beinvloeden. Continu, dus gedurende de gehele dag, staan we onder invloed en worden we beinvloed.

Nu even terug naar het onderwerp. Zijn we gastvrij of willen we vrij zijn van gasten. Ik woon in het mooie landelijke dorpje Zwartebroek. Zwartebroek en Terschuur worden veelal in één adem genoemd. Vele mensen zijn hier opgegroeid in onze christelijke gemeenschap. Elke zondag wordt ons in Gods Woord voorgehouden hoe we behoren te leven. Gods Woord leert ons tevens hoe we ons horen te gedragen naar onze omgeving toe. Wat we ook weten vanuit Gods Woord is dat er geen toeval bestaat en dat God met alles wat er gebeurd een bedoeling heeft. Dat neemt niet weg dat wat er gebeurd altijd Gods goedkeuring heeft, maar wel dat bij alles wat er gebeurd een doel is. Hierbij denk ik aan de telling welke gehouden is tijdens de geboorte van de Heere Jezus. We lezen dat Jozef en Maria naar Bethlehem moesten om daar beschreven te worden. Hierin zien we wanneer we het geloven mogen Gods hand.

Nu staat de wereld in brand. Er zijn oorlogen, natuurrampen enz. De verdraagzaamheid verkilt en mensen worden steeds eenzamer. Echter nu is de vraag: Zijn de mensen die op de vlucht zijn bij ons nog welkom? Of zien wij enkel bedreigingen? Andere geloven, andere opvattingen. In de Bijbel staan  voorbeelden genoeg om ons wakker te laten schudden. Wanneer wij willen uitdragen om humanitair te zijn en als christen door het leven te willen gaan willen we ook de ontheemden en mensen die gevlucht zijn opvangen. Uiteraard alles met verstand en met wijsheid. Echter wat ik waarneem is jammer genoeg dat we wel christen genoemd willen worden, maar veelal ons niet als christen willen gedragen.

Hierbij dan ook mijn oproep: Laten wij als Zwartebroekers en Terschuurders wanneer er een beroep op ons wordt gedaan om vluchtelingen in onze dorpen op te vangen ook voor hen een veilige omgeving creëren en zichtbare getuigen zijn van het Evangelie van de Heere Jezus Christus. Wanneer we denken dat we dit zelf kunnen zijn we op de verkeerde plek. Hierbij dan ook de oproep ook aan u om in uw gebed aan God te vragen om de weg die wij gaan moeten en of Hij ons wil wijzen wat wij doen moeten. Zonder Zijn hulp is alles tevergeefs. Eén ding weet ik zeker en dat is dat Hij Zijn schepping bewaart en onderhoud en dat er geen haar van mijn hoofd vallen kan zonder Zijn wil.

Wilt u ook gastvrij zijn?

Dit bericht is geplaatst in persoonlijk. Bookmark de permalink.