Milieu of toch de welvaart?

Ik werd vanmiddag getriggerd door de radio en ik wil graag met jullie delen wat ik daarna in mijn gedachten opkwam. Wat ik hoorde kwam erop neer dat wij als mensen ons bewust moeten zijn van ons consumerend gedrag en ons moeten realiseren welke belasting dit met zich mee brengt voor het milieu.

Nu is milieu een dankbaar onderwerp en soms denk ik dat wanneer ik op mijn visitekaartje milieudeskundige neerzet dat ik dan direct mijn bruto uurloon met tientallen euro’s kan verhogen, maar hier wil ik het nu niet over hebben.

Ik neem aan dat de meeste mensen wel ervan overtuigd zijn dat wij goede rentmeesters moeten zijn van deze wereldbol en dat wij ook na moeten denken over ons gedrag en de consequenties die dat met zich mee brengt. Goed rentmeesterschap is ook een opdracht die wij als bewoners van deze aarde hebben meegekregen van onze Schepper.

Graag wil ik mijn gedachten met jullie delen.

Wat vinden wij belangrijk?

  1. Een welvarend land met een soepel draaiende economie waar geld binnenkomt zodat wij in luxe kunnen leven of vinden we dat genoeg ook eens genoeg is en dat we onze normen niet steeds hoger moeten leggen?
  2. Vinden wij een luxe vakantie belangrijk en moet Lelystad Airport worden geopend omdat we zonodig nog meer vliegbewegingen moeten hebben in ons land of vinden we de vervuiling die het vliegverkeer met zich meebrengt te hoog zodat we in ons eigen land of in de omringende landen met ander vervoer op vakantie gaan?
  3. Moet persé iedereen aan het werk waardoor ouders gedwongen zijn om de opvoeding van hun kinderen aan pseudo-ouders over te laten of willen we onze kinderen zelf opvoeden en een warm thuis geven?

Het ging in het radioprogramma over wat de zwaarste milieu belasting met zich mee bracht per inwoner. Hierbij werd rundvlees genoemd. Ik kan het mis hebben, maar mijn beeld is dat er heel veel van het geproduceerde rundvlees in Nederland naar het buitenland gaat. Is het dan terecht dat de producenten van dit product op moeten draaien voor de milieubelasting die dit met zich mee brengt of moeten we deze kosten verhalen op de consumenten, dus de afnemers van deze producten. Met andere woorden: wanneer een product x een milieubelasting per kg heeft van y zal de financiële component bij het bedrag per kg moeten worden opgeteld. We hebben het hier over fosfaatrechten, mestafzet enz., maar moet dit bij export niet gewoon naar het land toe waar ook het eindproduct naar toe gaat.

Wat mij fascineert is dat we vaak onze mond vol hebben over milieu, maar dat de maatregelen van het tegenovergestelde laten zien en economische belangen vaak voor gaan. In plaats van buslijnen op te heffen zou er eens gekeken moeten worden om het openbaar vervoer geheel gratis te maken voor iedereen. Dan wordt het aantrekkelijker om met het openbaar vervoer te gaan, dan hoeft er misschien minder asfalt te worden aangelegd en hoeft er misschien om dit te financieren geeneens zoveel euro’s per persoon jaarlijks hiervoor aan belasting te worden betaald. Het bedrijfsleven wil hier waarschijnlijk graag een financiële bijdrage aan geven zodat de miljarden die zij jaarlijks kwijt zijn door files verminderd kunnen worden.

Het is toch vreemd dat je financieel gediscrimineerd wordt belastingtechnisch wanneer je éénverdiener bent en je vrouw of je man thuis blijft om voor het gezin te zorgen en/of mantelzorg doet.

Hoe hypocriet zijn wij? Vinden we nu het milieu en een leefbaar klimaat belangrijk of is het toch de welvaart en de economie?

Dit bericht is geplaatst in persoonlijk met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.