Wie regeert? Ik lag en sliep gerust!

Vorige week hebben de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen plaatsgevonden. De Eerste Kamer der Staten-Generaal kan weer ingericht gaan worden. Er wordt in de media volop over geschreven en iedereen is er vol van. Forum van Democratie is vanuit het niets in 1 keer op de kaart gezet. Wanneer we dit waarnemen wat heeft ons dit dan te zeggen? Jullie zullen begrijpen dat ik daar geen antwoord op kan geven. Of eigenlijk kan ik toch wel een antwoord geven. Wanneer we in Gods Woord lezen zien we dat wanneer het volk Israël zich van God afkeerde dat God hen gaf waar ze om vroegen en dat het volk het zonder God moest stellen. God trok zich terug. Ook lezen we dat God Zijn volk wanneer het weer tot Hem ging roepen en zich naar Hem wende elke keer weer hielp. Zo mogen en moeten wij ook vragen om een terugkeer naar Hem. Van onszelf willen we dit niet en denken we alles zelf te kunnen regelen, maar de bijbel laat ons anders zien.

Hoe moeten we dan omgaan met een regering die zich steeds verder van Gods geboden af lijkt te keren? Wat zegt de bijbel daarover? Wanneer we kijken naar Daniël dan zien we dat hij getrouw zijn werk deed aan het hof. Hij had God lief en liet in zijn leven ook blijken God lief te hebben. Hij deed zijn werk met nauwgezetheid, maar de geboden die door de koning werden ingesteld die regelrecht tegen Gods geboden inging negeerde hij en was God meer gehoorzaam dan de aardse koning. Dit bracht hem in vele gevaren en onzekerheden. Wij weten hoe de geschiedenis afloopt en vanuit die positie is het gemakkelijk om te zeggen dat wij ook zo zouden moeten handelen. Besef echter wel dat Daniël en zijn vrienden niet de afloop van de geschiedenis wisten en dat zij zich waarschijnlijk ook angstig en onzeker hebben gevoeld. Eén ding is echter zeker en dat is dat zij hun vertrouwen op God stelde en zich aan Hem overgaven. Daar zijn zij niet beschaamd mee uitgekomen.

Een andere geschiedenis is die van David. Hij moest vluchten omdat koning Saul hem dreigde te doden. God had hem laten zalven tot koning. De geschiedenis beschrijft heel mooi dat David toen hij op de vlucht was koning Saul had kunnen doden. Hij deed het echter niet. Hij sneed een stukje van de mantel van de koning af om te laten zien hoe dichtbij hij was geweest. David wilde zijn handen niet vuil maken door de gezalfde van de Heere te doden. God was het zelf die koning Saul tot koning had gemaakt en David moest vertrouwen dat God op Zijn tijd hem koning zou maken.

Deze geschiedenissen laten zien dat God de Heere regeert en dat niets hem uit de hand loopt. Dit biedt ook perspectief en vertrouwen voor de toekomst. Wanneer we naar Zijn geboden willen leven en in Zijn leven willen wandelen wil Hij ons de weg wijzen. Helaas doen wij elke dag verkeerde dingen die de Heere veel verdriet doen. Willen jullie ook voor mij en voor anderen bidden om ons te bewaren voor de zonde en of onze zonde vergeven mogen worden. Binnenkort is het weer Goede Vrijdag en Pasen. Dan worden we eraan herinnert dat de Heere Jezus naar deze wereld is gekomen om voor onze zonden te lijden en te sterven. Hij is met Pasen ook weer opgestaan. Mag het ook Pasen zijn en worden in jullie harten. Wees welkom in de kerk. Wanneer u er nog nooit bent geweest schroom niet en schaam je niet om eens te komen luisteren en te horen wat Hij wil zeggen door de verkondiging van Zijn Woord.

Wat is het waar wat in onderstaande Psalm wordt weergegeven. Wanneer we hier op vertrouwen dan kunnen we gerust slapen en Hem alles in handen geven.

Psalm 3 : 3

Ik lag en sliep gerust,
Van ’s HEEREN trouw bewust,
Tot ik verfrist ontwaakte;
Want God was aan mijn zij’;
Hij ondersteunde mij
In ’t leed, dat mij genaakte.
Ik zal, vol heldenmoed,
Daar mij Zijn hand behoedt,
Tienduizenden niet vrezen;
Schoon ik, van allen kant,
Geweldig aangerand
En fel geprangd moog’ wezen.

Dit bericht is geplaatst in persoonlijk, politiek & religie. Bookmark de permalink.