Mondkapje

Ik had eerst een andere titel boven deze blog staan namelijk Coming Out Day. Als christen zijn wij onzichtbaar geworden voor de maatschappij en de mensen om ons heen. Is ons dat tot schuld geworden? Hoe ben ik zelf en wat straal ik uit? Mogen en kunnen de mensen met wie ik contact heb zien dat ik het eigendom ben van mijn Verlosser en Heiland of schaam ik mij om bij Hem te horen?

In de Bijbel kunnen we onderstaande bijbelverzen lezen:

Mattheüs 10:32
Een iegelijk dan, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Lukas 12:8
En Ik zeg u: Een iegelijk, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods.

Wanneer ik naar mezelf kijk moet ik tot mijn schande bekennen veelal schroom te hebben om uit te komen voor mijn geloof. Ik doe daar mijn Schepper en Zaligmaker te kort mee. Waarvoor moet ik mij schamen. De Heere Jezus is op deze aarde gekomen en is gestorven om onze zonden te vergeven. Wanneer Hij zich niet geschaamd heeft om onze Verlosser te willen zijn hoe dankbaar mogen we Hem dan wel niet zijn.

Ik heb de titel veranderd van ‘Coming Out Day’ in ‘Mondkapje’. Over beide wil ik hieronder iets schrijven. Coming Out Day dat is de oproep die ik aan u als christen doe. Mensen wilt u het op uw geweten hebben dat in uw directe omgeving mensen zijn die voor eeuwig verloren gaan, omdat wij gezwegen hebben. Elk jaar is er een Coming Out Day en voor ons als christenen zou het elke dag Coming Out Day moeten zijn. De Heere God heeft ons na de zondvloed de regenboog in de lucht gegeven als teken dat Hij nooit meer de gehele aarde door het water zal laten vergaan. Wat is de regenboog toch een mooi teken van Gods trouw aan en voor mensen die het niet verdient hebben. We zien tegenwoordig dat de omgeving om ons heen steeds meer probeert om zich van God los te maken. De symbolen die God gegeven heeft worden misbruikt om Zijn Naam te lasteren. Wij kunnen en mogen dit niet langs ons heen laten gaan zonder te wijzen op de enige weg tot behoud in de eeuwigheid. Laten we niet meedoen met het strooien van zand in de ogen van mensen onder het motto van vrijheid en mensenrechten. Eénmaal komt de Heere Jezus terug en dan komt het er op aan of we Hem kennen of niet. Sodom en Gomora zijn verwoest omdat de tijd vol was en God de zonden die daar plaatsvonden niet ongestraft kon laten. Nu is het nog tijd om ons naar Hem te wenden.

Waarom dan nu de titel ‘Mondkapje’? Toen ik nadacht over wat ga ik nu schrijven en de laatste week wanneer ik ontspannen in het bos loop om te fotograferen dacht ik, een mondkapje, waarom een mondkapje. Bij mij kwam de volgende psalm in gedachten:

Psalm 141 : 3
Zet, HEER, een wacht voor mijne lippen;
Behoed de deuren van mijn mond,
Opdat ik mij, tot genen stond,
Iets onbedachtzaams laat’ ontglippen.

Waarom dragen we een mondkapje om dit moment. Dit is toch om het virus er proberen onder te krijgen. Evenals de afstand van anderhalve meter moeten dit de hulpmiddelen zijn om het weer veilig in Nederland te laten worden. Moeten we dan ook niet verder kijken dan Covid-19. Is het niet zo dat wij in ons spreken en in ons handelen meer voorzichtig zouden moeten zijn en meer zouden moeten luisteren naar de maatregelen (lees naar wat Gods wil is) die Hij beschrijft in de Bijbel? Moeten we ook niet afstand houden van alles wat Hij verboden heeft en niet is naar Zijn wil. Van mezelf ben ik hiertoe niet in staat en heb ik ook niet de behoefte om dat te doen. Dat is al begonnen in het paradijs met de zondeval. Wij denken het wel beter te weten dan dat Hij het weet. Wat een echt geluk is het dan dat de Heere God Zijn Zoon naar deze aarde heeft gestuurd om een weg naar Hem weer mogelijk te maken. Laten we dan ook Hem de eer geven die alles bewaakt, bewaart en bestuurt. Hij die onze enige weg is tot het eeuwige leven. Hij die onze zonden wil vergeven. Vraag maar veel:

Psalm 25: 2
HEER, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G’ Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
IJv’rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
‘k Blijf U al den dag verwachten.

Dan zullen we ons hele leven een mondkapje nodig blijven hebben en zal de anderhalve meter ingesleten moeten worden. We mogen en moeten ons dan geheel en al overleveren in Zijn handen en Hem vragen wat in bovenstaande psalm staat.

Dit bericht is geplaatst in persoonlijk. Bookmark de permalink.