Wegkijken

Vanmorgen toen ik in de auto zat hoorde ik op radio de verslaggever met iemand praten over de klimaatverandering en het verantwoord gebruik van de aarde. Hoe er wordt omgegaan met de grondstoffen, het milieu en welke effecten dit heeft op het klimaat kwamen aan de orde. De dame die met de verslaggeefster in gesprek was gaf aan dat er weggekeken wordt op alle niveaus. Regeringsleiders schuiven de problematiek voor zich uit. Fabrikanten en diverse andere partijen hebben er geen belang bij en zo kijkt iedereen weg of zegt er over een tijdje er eens naar te zullen gaan kijken.

Wanneer we in ons kikkerlandje kijken naar onze energievoorziening en alles wat er om ons heen gebeurd dan zien we dat we veelal afhankelijk zijn geworden van electra en van gas. Wanneer er een kink in de kabel komt qua energievoorziening kunnen we binnen de kortst mogelijke tijd in de kou komen te zitten. Veelal kijken we hier ook weg.

Denk ook eens aan de vele mensen die op reis zijn, vrijwillig of om dat zij hebben moeten vluchten. Wij vinden het veelal prima om mensen te helpen. Liefst met geld en goederen, maar wanneer ze bij ons in de straat komen wonen dan zijn wij vaak niet meer zo blij. Dan is het zo dat de mensen overlast veroorzaken en moeilijk mee kunnen komen. Kijken wij dan weg of willen we dan deze mensen helpen en proberen op te vangen. Natuurlijk is het niet zo dat dit eenvoudig is en het zal energie kosten. We moeten bij vluchtelingen rekening houden dat zij uit andere culturen komen en misschien ook wel dingen hebben meegemaakt en gezien waar wij in onze stoutste dromen geen beeld bij hebben. Gelukkig maar. Laten we dan proberen om niet te snel te oordelen, maar hen te helpen. De normen en waarden die wij in Nederland onderschrijven hen bijbrengen en hen een warm welkom heten. Schrijnend en beschamend is het om te lezen in de media dat de mensen uit Oekraïne hier meer welkom zouden zijn dan mensen uit andere verdrukte landen. Ik zeg niet dat het eenvoudig is, maar laten we samen met de professionele hulpverleners allen die het nodig hebben trachten te helpen en niet wegkijken.

Gisteren was het Goede Vrijdag. Op deze dag hebben we herdacht dat de Heere Jezus aan het vervloekte kruis is gestorven om daar voor alle zonden van Zijn kinderen te betalen. Hij heeft aan de eis van Zijn Vader voldaan door Zijn lijden en sterven. Door de zonde die wij vanaf de zondeval elke dag weer doen was er geen weg meer naar God de Vader. Echter heeft de Heere Jezus zich opgeofferd letterlijk en figuurlijk om voor onze zonden te betalen. Velen van ons willen dit niet meer geloven en ook hier geldt dat we veelal wegkijken. Wat is het rijk dat voor ons zondaren er een weg is geopend tot behoud in het eeuwige leven. Laten we dan niet wegkijken, maar naar Hem toevluchten om vergeving van zonden te ontvangen en het eeuwige leven. Hoe vaak kijken we niet weg in ons leven. Denk maar eens aan te hard rijden met je auto. Iets lelijks zeggen over iemand, roddelen enz. Wij hebben vele zonden en moeten ook leven met de gevolgen van de zonden. Deze gevolgen kunnen ons leven soms moeilijk maken. Denk hierbij aan mensen die een handicap hebben. Mensen die moeten vechten en strijden met hun geaardheid. Wanneer ik kijk naar mezelf dan is er geen dag dat ik de vergeving van de Heere Jezus niet nodig heb. Laten we dan ook niet wegkijken, maar gebruik maken van de middelen die wij hebben om van Hem te horen en te lezen. Laten we de Bijbel onderzoeken en laten we de kerkdiensten waarin Zijn verlossingswerk verkondigd wordt niet voorbij gaan. Mensen laten we niet wegkijken, maar gebruik maken van het Godswonderlijke feit dat Hij is opgestaan en dat Hij bij Zijn Vader in de hemel is en dat Hij daar voor ons mensen bidt dat er nog vele tot Zijn Koninkrijk mogen worden toegedaan. Laten we niet wegkijken, maar vluchten tot Hem. Hij wil ook uw zonden vergeven. Wie u ook bent of wat u ook gedaan hebt. Al waren uw zonden als scharlaken, Hij kan en wil ze witwassen als sneeuw. Wegkijken, nee dat niet!

Dit bericht is geplaatst in persoonlijk. Bookmark de permalink.