Integreren in ons mooie Nederland.

Ik wil graag even mijn gedachtespinsels met jullie delen. We onderscheiden de wereld even voor het gemak in de mensenwereld en de dierenwereld. Als bestuurders en inwoners van Nederland gaan we met beide werelden verschillend om. Ik zal dit laten zien in onderstaand stukje.

De natuur in Nederland is aan verandering onderhevig. Het klimaat wijzigt en we nemen ook waar dat het aan de ene kant steeds droger wordt en dat de weersextremen toenemen, maar aan de andere kant wordt er gezegd dat de zeespiegel over 100 jaar 1 meter hoger is en dan zal veel land onder water zijn verdwenen. Vanochtend hier nog op de radio over gehoord. Wordt het nu natter of droger in de toekomst?

We moeten de natuur haar gang laten gaan en we moeten de wolf weer toelaten. Wanneer ik lees dat de moeflons op de Hoge Veluwe hier in ons mooie land niet thuis horen en dat we ons daar eigenlijk niet druk over moeten maken, maar de wolf die we jaren geleden hebben verjaagd omdat dat voor ons veiliger was weer terug moeten laten komen. Moeten wij ons niet inspannen om de schapen en de moeflons te beschermen? Moeten wij ons niet inspannen voor de zwakkeren en moeten wij ons ook niet inspannen voor de dieren die we jaren geleden hier zelf naar toe hebben gehaald?

Wanneer we projecteren wat in de dierenwereld gebeurd op de mensenwereld. Moeten we ons dan geen zorgen maken. Moeten dan alle mensen die als asielzoeker of als vluchteling deze kant op zijn gekomen weg gaan sturen omdat onze woningnood, onze energievoorzieningen en voedselvoorzieningen etc. niet onuitputtelijk zijn. Gaan we dan ook zeggen: “eigen volk eerst”?

De geschiedenis heeft volgens mij best wel laten zien welke ellende dat met zich mee brengt. Wat betekent dat en waarom gebeuren er zoveel bijzondere dingen tegenwoordig? Dat ligt in het feit dat wij als mensen en als individuen de hoogmoed hebben dat we denken dat we alles zelf wel kunnen. Alles is en moet tegenwoordig maakbaar zijn. De genderdiscussie woedt en wanneer je daar niet hetzelfde overdenkt wordt je verketterd en bijna vervolgd. We zijn geschapen als man en als vrouw. Door de zondeval zijn de handicaps in de wereld gekomen. De genderdiscussie is dan ook een non-discussie die door een groot aantal aanhangers van de satan wordt aangemoedigd. We zijn op deze aarde gezet om rentmeester te zijn van wat God ons heeft gegeven en nog dagelijks geeft. Laten we dan ook niet denken dat wij met al onze beste bedoelingen de natuur en de wereld kunnen redden. Er is er één die dat kan en dat is de enige en waarachtige God. De satan is er om on allen mee te sleuren in het verderf.

Is dit niet alles begonnen na de zondeval. Wij hebben toen geluisterd naar de duivel en wilden als God zijn. Echter hebben we door deze zondeval de dood verdient. We kunnen nooit God verwijten dat we dit niet wisten want Hij heeft duidelijk gezegd dat we wanneer we van de verboden vrucht zouden eten de dood zouden sterven. Na het eten, en dus het afkeren van ons van God is de afbraak van de aarde begonnen.

Gelukkig, en dat is met geen woorden te beschrijven, heeft de Heere Jezus aan Zijn Vader gezegd dat Hij voor ons naar deze wereld wilde komen om voor onze zonden te sterven. Laten we dan naar Hem toegaan en Hem vragen voor vergeving van al onze zonden. Wie je ook bent en wat je ook hebt gedaan, Hij zegt dat wie tot Hem komt niet weggestuurd zal worden. Mensen wordt toch wakker, de bruidegom komt. Heeft u olie voor uw lampen, zodat wanneer Hij nadert u ook met Hem de bruiloftzaal in mag gaan om Hem voor eeuwig te mogen loven en te danken.

Wanneer we Hem liefhebben gaan we ons ook inzetten voor mensen die het hard nodig hebben en zijn we bereidt om degene die hebben moeten vluchten te helpen. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, dan gaan we hen de boodschap en het Evangelie van de Heere Jezus verkondigen zodat zij ook behouden worden. Elk mensenleven is waardevol en heeft als doel om Hem eenmaal groot te maken.

Dit bericht is geplaatst in persoonlijk. Bookmark de permalink.