Weblinks

Whatsappgroepen in Zwartebroek en Terschuur 

 

Op 5 juni 2013 ben ik gestart met een Whatsappgroep in Zwartebroek en Terschuur welke ik toen "Zwbrk/Ts veilig" heb genoemd.
Na overleg met de wijkagent (Nico van Maanen) en André van de Kleut uit Terschuur hebben wij het beeld dat de groep beter opgedeeld kan worden in 2 groepen, namelijk 1 voor Zwartebroek en 1 voor Terschuur. Hierbij opgemerkt dat een aantal personen waarschijnlijk in de 2 groepen zullen participeren.
Deze whatsappgroep is ontstaan omdat ik (wij) van mening zijn dat burgerparticipatie onontbeerlijk is om een veilige omgeving te creëren.
 
Ook u kunt hier uw steentje aan bijdragen door deel te nemen aan de Whatsappgroep.
U zult begrijpen dat hiervoor een aantal spelregels moeten worden afgesproken en belangrijk is dat iedereen zich hieraan houd.
 

 
Deelnemersvoorwaarden/spelregels Whats-App groep:
1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
 
2. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in de wijk.
 
3. Whats-App is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 of 0900-8844 wordt gedaan. 
Voor spoedeisende zaken kan (moet) 112 worden gebeld en voor het melden van verdachte zaken zonder spoed kan (moet) 0900-8844 worden gebeld.
 
4. Gebruik de Whats-App volgens de SAAR afkorting :
- S = Signaleer
- A = Alarmeer 112
- A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen.
- R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.
 
De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“ zaak stuk te maken”).
Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
 
5. Laat door middel van een Whats-App bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is!
Voorkom een regen van 112 meldingen.
 
6. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 
7. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
 
8. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden.
Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 
9. Gebruik deze Whats-App groep alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.
 
 

 
Ook is het goed om eventueel indien mogelijk een foto te maken met uw mobieltje.
 
Mogen wij u vragen wanneer u wilt participeren in de Whatsappgroep om uw aanvraag in te dienen d.m.v. invullen van het digitale formulier. Fijn zou het zijn wanneer u toestemming geeft om uw gegevens te delen in de whatappgroepen. Zo kan er namelijk snel en adequaat gehandeld worden bij calamiteiten. Natuurlijk respecteren we het wanneer u niet wilt dat uw gegegens gedeeld worden.
 
Tot slot de vraag om eens in overweging te nemen om lid te worden van de plaatselijke EHBO-vereniging. Ook hierbij geldt dat u dmv EHBO bij kan dragen aan een veilige omgeving.
 
Wanneer u vragen hebt kun u natuurlijk altijd contact opnemen met André v/d Kleut of met Andries Florijn