Mag ik even uw aandacht?

Het einde van het jaar 2016 nadert met rasse schreden. Wanneer ik terug kijk naar wat er allemaal gebeurd is afgelopen jaar dan zie ik dat er reden is voor dankbaarheid. Toch heb ik wanneer ik terug kijk ook mijn zorgen. Ik zie de onverdraagzaamheid toenemen. Ik zie dat de aan de verschillende (joods/christelijke) tradities getornd wordt.  Afgelopen jaar hebben we gehoord van aanslagen, moord en doodslag. Er zijn mensen ziek geworden. Er zijn verschillende mensen overleden. Ook mooie dingen zijn er gebeurd. We hebben 2 kleinkinderen gekregen. Een huwelijksjubileum hebben we met het gezin mogen vieren. En we zijn allen gespaard.  In onze familiekring is er niemand overleden. We hebben naar ons werk kunnen gaan en de kinderen mogen in vrijheid naar school gaan. Geboren. Nu is heb bijna 25 december. De dag dat we gedenken dat de Heere Jezus naar de aarde gekomen is om voor zondaren een weg tot verzoening te geven. Ruim 2000 jaar geleden is Hij geboren in een stal in Bethlehem.  Niet zoals wij in een mooie wieg of in een warm huis, maar in een stal en neergelegd in een kribbe. Reden om dankbaar voor te zijn. Is kerstfeest wel een feest? We spreken vaak over kerstfeest. Wanneer ik hier over nadenk is het dan wel zo’n feest. Zoals ik net al aanhaalde was Hij niet welkom. Er was eigenlijk ook geen plaats voor Hem. Zo’n feest was het niet. Door onze zonden welke wij door Adam in het paradijs gedaan hebben en die wij nog dagelijks doen moest Hij uit de hemel neder komen om verzoening te doen. Kerstfeest toch wel een feest! Wanneer we zien wat Hij voor ons gedaan heeft dan moeten we vaststellen dat het voor Hem geen feest was om naar deze aarde te komen. Voor zondige mensen voor wie Hij naar deze aarde gekomen is om de zonden te vergeven is het een feest dat nooit evenaart kan worden. Het verdriet, de pijn en het lijden dat ik en u Hem aangedaan hebben is zo groot dat wij niet eens beseffen hoe groot dit is. Des te groter is het wonder wanneer ik en u mogen weten dat door Hem al onze zonden zijn vergeven. Dan is het een feest dat zo mooi en groot is waarbij alle aardse feesten verbleken. Welkom Weet u wat nu zo mooi is. U en ik mogen elke dag op elk moment van de dag tot Hem komen in het gebed. We mogen al ons verdriet, al onze zorgen en al onze vreugdevolle dingen met Hem delen.  Hij wil helpen en zal uw gebed verhoren op Zijn tijd en op Zijn wijze. Wij met ons beperkte verstand denken vaak te weten hoe het moet, maar wanneer Hij verhoord kan het door diepten gaan, maar wanneer we later terug kijken zal onze conclusie zijn dat wij de weg die we hebben gegaan niet gezocht hebben en zullen we erkennen dat dit de beste weg is. Elke zondag wordt het Woord van God uitgelegd in de kerk. Schroom niet, ook wanneer u nog nooit in een kerk bent geweest, om op zondag een kerkdienst te bezoeken. Wanneer u de Heere Jezus wilt leren kennen en van Hem wilt horen bent u hartelijk welkom in Gods huis. Is het gezegde niet: Wie nat wil worden moet in de regen lopen. Hierbij geldt ook wie de Heere wil leren kennen zal Hem moeten zoeken. In Zijn Woord staat: Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Weet dat u welkom bent in de kerk.

Dit bericht is geplaatst in persoonlijk, politiek & religie. Bookmark de permalink.