Kerst 2012

Het gaat al weer met rasse schreden richting 2013. Morgen is het de eerste kerstdag van het jaar 2012. Tijdens het boodschappen doen afgelopen dagen (b)lijkt het zo te zijn dat er in het geheel geen economische crisis is. De winkelpaden staan vol met afgeladen karren boodschappen en parkeren is ook een uitdaging. Iedereen moet zijn/haar spullen in huis halen om een gezellig kerstfeest te hebben. Hoe hypcriet is de mensheid. De komende 2 dagen moet alles in een feest en jubelstemming plaatsvinden, maar de rest van het jaar zijn we weer bezig met pesten, oorlogen voeren, mensen bedriegen en ruzie maken. Hoe arm zijn wij mensen. Er zijn vele mensen die de echte kerstboodschap nog nooit hebben gehoord. Dankbaar mogen we zijn dat we nog in vrijheid elke dag uit de Bijbel mogen lezen. Dat we nog in de gelegenheid worden gesteld om elke zondag naar Gods huis (de kerk) te mogen gaan. Ook voor u die misschien nog nooit in een kerk bent geweest of misschien bent u er wel bij opgevoed maar hoeft het niet meer zonodig geldt de oproep om u tot God te keren. Misschien ben ik het of zijn het andere mensen die een belemmering zijn voor u om tot God te gaan. Bedenk maar dat het gelukkig niet van mensen afhangt of u tot God mag komen. In de Bijbel staat dat hij gekomen is voor zondaren om hen zalig te maken. Recent hoorde ik een uitspraak die een dominee een keer aan een gemeentelid had gedaan. Ik probeer deze in eigen woorden weer te geven. De zonde is voor God zo zwaar dat zelfs een hapje van de appel in het paradijs het voor ons mensen de dood betekende en dat we uit het paradijs verbannen werden. Maar nu het wonder. De Heere Jezus is ruim 2000 jaar geleden naar deze aarde gekomen voor uw en mijn zonden. Hoe groot onze zonden ook zijn wij mogen, nee, moeten bij Hem aankloppen door bidden en smeken of Hij onze zonden wil vergeven en dan zal Hij het doen. Dit belooft Hij zelf in Zijn Woord. Hoe groot uw zonden ook zijn. Bent u een moordenaar, overspeler, gierigaard, dronkaard enz of hebt u moeite met uw geaardheid (homofiel, lesbiëne) dan mag u weten dat de Heere Jezus u wilt helpen en niet in de steek zal laten hoe moeilijk en zwaar de weg ook zal zijn. De Heere Jezus heeft toen Hij op aarde liep laten zien dat Hij zieken genas. Zelfs toen Hij vele pijnen te verduren had aan het kruis vergaf Hij de moordenaar die naast Hem aan het kruis hing zijn zonden. Ook voor mij en voor u is vergeving van zonden verdient door Hem. Denkt u voor mij geldt het niet. Mag ik u vragen waarom u dat denkt. Bent u soms te eigenwijs? Weten we het zelf beter? Als u ziek bent gaat u toch ook naar de dokter? Nou, meer dan een aardse dokter is Hij. Op 25 en 26 december gedenken wij Zijn geboorte. Hierbij bent u uitgenodigd om ook op kraamvisite te gaan. Ik hoop dat u morgen in de kerk bent of anders wanneer u het later leest op een later moment. Het is fijn om samen met andere mensen te mogen horen over wat God gedaan heeft door een weg te openen tot verlossing. Wanneer het gaan naar de kerk voor u een stap te ver is. Begin met op uw knieën te gaan en roep maar tot Hem of Hij zich ook aan u bekend wil maken. Eén ding is zeker: Hij zal zich dan ook bekend maken.

Dit bericht is geplaatst in persoonlijk. Bookmark de permalink.