De Routeplanner

De routeplanner heb ik boven deze blog gezet. Wat is het doel van een routeplanner? Waarom gebruiken we een routeplanner. Ik schat zo in dat de meeste mensen de routeplanner gebruiken om route te bepalen om te komen van locatie A naar locatie B. Maar wat nu wanneer er verstoringen zijn op de weg die de routeplanner aangeeft? Misschien houdt uw navigatiesysteem de actuele verkeerssituatie wel in de gaten en wordt er een alternatieve route voor u uitgestippeld. Geweldig toch dat deze techniek er is en dat wij hier dagelijks gebruik van kunnen maken. Ik wil u graag op een hele bijzondere Routeplanner, namelijk het Woord van God wat beschreven is in de Bijbel. Hier in het westen kunnen we ongestoord gebruik maken van deze Routeplanner. In dit boek vindt u alles wat voor u van belang is. Dit geldt voor dit huidige leven, maar ook voor de eeuwigheid. Wonderlijke zaken worden hierin beschreven. Voor ons misschien niet altijd direct begrijpbaar, maar wanneer je deze Routeplanner verder bestudeerd en wanneer je deze Routeplanner gebruikt op je levensweg kom je langs bijzondere wegen en soms moeilijk begaanbare wegen, maar de eindbestemming zal dan ook behaald worden. Het is bijna Goede Vrijdag wanneer ik deze blog schrijf. Op deze dag mogen we gedenken dat de Heere Jezus aan het kruis is gestorven om voor ons een brug te slaan naar God toe. Over een paar dagen is het Pasen en dan gedenken we dat de Heere Jezus is opgestaan uit de doden en we mogen weten vanuit de Bijbel dat Hij is opgevaren naar de hemel en dat Hij terugkomt op deze aarde om tot Zich te nemen die Hem toebehoren. Bent u ook al het eigendom van Hem geworden die voor mijn en voor uw zonde heeft willen sterven. Bekeert u, want zonder Zijn vergevende liefde gaan we voor eeuwig verloren. Dat is ook een harde werkelijkheid. Ik heb geschreven ‘De Routeplanner’. Dit heb ik bewust gedaan met een hoofdletter, omdat ik met deze Routeplanner Gods Woord bedoel. Wonderlijk wanneer u hierin leest, maar ook leerzaam en actueel. Een voorbeeld wil ik u noemen wat mij verwonderd. Wanneer ik lees in 1 Samuel 24:

Toen zeiden de mannen van David tot hem: Zie den dag, in welken de HEERE tot u zegt: Zie, Ik geef uw vijand in uw hand, en gij zult hem doen, gelijk als het goed zal zijn in uw ogen. En David stond op, en sneed stilletjes een slip van Sauls mantel. 5 Doch het geschiedde daarna, dat Davids hart hem sloeg, omdat hij de slip van Saul afgesneden had. 6 En hij zeide tot zijn mannen: Dat late de HEERE ver van mij zijn, dat ik die zaak doen zou aan mijn heer, den gezalfde des HEEREN, dat ik mijn hand tegen hem uitsteken zou; want hij is de gezalfde des HEEREN!

David krijgt in deze geschiedenis de mogelijkheid om koning Saul te doden. Echter hij wordt hiervoor bewaard en zegt dat hij dit niet kan doen omdat Saul gezalfd is door de HEERE. De les die ik persoonlijk hierin ervaar is dat ik geen eigen rechter moet en mag spelen. Wanneer u de geschiedenis van David en Saul verder leest zult u ook zien dat wanneer David onderdrukking en verdrukking ervaart hij toch op de HEERE zijn verwachting stelt en dat hij hierin niet bedrogen uitkomt. De les hierin voor mij is om geduldig op de HEERE te wachten en alles van Hem te verwachten. Dit valt voor mij niet altijd mee, maar wanneer ik dan in de Routeplanner (de Bijbel) lees dan mogen we daar ook de weg lezen die we te gaan hebben. Het lezen uit de Bijbel en het bidden tot God worden dan noodzakelijk en zullen ook mij en u behoeden voor verkeerde wegen.  Mag ik u oproepen om te komen luisteren tijdens de kerkdiensten van wat God u wilt vertellen.

Dit bericht is geplaatst in politiek & religie. Bookmark de permalink.