Voltooid leven!?

Gisteren onderweg naar huis had ik de radio aanstaan. Er was een debat met verschillende leiders van politieke partijen bezig. Nu weten we meestal wel wat er allemaal gezegd en geroepen wordt, maar het is toch soms ook nog goed om te horen wat er te melden is en wat er gezegd wordt. Op een gegeven moment viel de term ‘voltooid leven’ en dat zette mij aan het denken en heeft mij doen besluiten om deze blog te schrijven. De laatste tijd hoor ik wel meer dat mensen zelf het recht moeten hebben om te bepalen wanneer hun leven is voltooid. Wat ik dan hoor is dat het leven mooi is geweest en dat het voldoende is geweest of dat het leven ondragelijk is geworden en dat het onmenselijk is om nog langer te moeten lijden. Uiteraard is ook hier heel veel over te zeggen en te schrijven. Wanneer we kijken naar het leven dan is het ook zo dat het lijden wat we dagelijks ervaren en de dood ook niet natuurlijk is. Toen God de aarde en alles wat daarbij hoort schiep was alles in goede harmonie en was er geen lijden en geen dood. Het lijden en de dood is gekomen toen de mens in de zonde viel. We wilden en willen als God zijn en zelf bepalen wat goed is voor ons. Dat was bij de zondeval al zo en dat zit sinds de zondeval in ons natuurlijk bestaan. Onmenselijk is het wanneer mensen moeten gaan bepalen wanneer het leven van iemand voltooid is. Dankbaar mogen we zijn dat wij van de Heere nog tijd krijgen om tot Hem te komen. Wanneer ik of wanneer u het moeilijk vind en wanneer we moeilijke dingen ervaren is het onuitsprekelijk rijk om te weten dat we een Vader en een Zaligmaker in de hemel hebben die naar ons omziet en ons niets bijgeval laat gebeuren. Dankbaar mogen we zijn dat de Heere naar ons mensen heeft om willen zien. Dat Hij het goed heeft gedacht om Zijn Zoon naar deze wereld te sturen om voor onze zonden te sterven en een weg te openen naar de hemel. Een voltooid leven! Een prachtige zin wanneer we mogen weten dat de Heere onze zonden heeft vergeven en dat we Zijn eigendom mogen zijn. Wanneer we deze zekerheid nog niet hebben mag ik u aansporen om Hem te zoeken. Dit kunt u doen door Zijn Woord, de Bijbel te onderzoeken, in het gebed en elke zondag mag u dit horen in de kerk. Dit is ook de boodschap die de SGP probeert uit te dragen. Mag ik u oproepen om Hem te zoeken zodat u ook een voltooid leven mag ontvangen en niet de eeuwigheid in hoef te gaan met een onvoltooid leven? Gelukkig hoeven wij geen keuzes te maken over het leven van individuele personen. Dit mogen we overgeven in de handen van de Heere. Dit onmenselijke dilemma kan ons bespaart blijven. Vraagt u ook aan de Heere of uw leven en van allen die u omringen het leven voltooid mag worden. Kijk ook eens goed naar de partijbeginselen van de SGP.  Vergeet ook niet dat deze mensen ook gewoon mensen zijn net als u en ik. Mag ik u oproepen ook voor hen te bidden evenals voor alle andere politieke partijen zo dat het land geregeerd mag worden zoals de Heere dat wil.

Dit bericht is geplaatst in persoonlijk, politiek & religie met de tags , , . Bookmark de permalink.