Paasfeest

Vandaag is het de 2de Paasdag. Tijdens de paasdagen worden we er aan herinnert dat een paar duizend jaar geleden onze Heere Jezus Christus uit de dood is herrezen. Nadat Hij op Goede Vrijdag aan het kruis was gestorven is Hij in het graf gelegd en op de paasdagen mogen we herdenken dat Hij uit de dood is opgestaan. Vanuit Gods Woord mogen we weten dat Hij in de hemel is en dat Hij éénmaal zal terugkomen om recht te spreken. Hij zal Zijn kinderen vergaderen en weg doen die Hem niet hebben willen aannemen als verlosser.

Onze wereld lijkt in brand te staan. Er zijn oorlogen, aardbevingen, opstanden, natuurrampen enz. Misschien leest u dit en bent u uit uw land gevlucht omdat u niet meer veilig in uw land kon wonen. Wend u dan naar Hem toe en laat u leiden. Vanuit de Bijbel weten we ook dat er vaak dingen in de geschiedenis gebeurden die wij niet konden plaatsen, maar wanneer we lezen in Zijn Woord wordt ons veelal verklaard wat de redenen waren. Ook met alles wat nu gebeurd heeft de Heere Zijn bedoeling. Er loopt Hem niets uit de hand. Dat dit allemaal gebeuren moet staat ook beschreven in Zijn Woord. En nog is het einde niet. We krijgen en hebben allemaal nog genadetijd om ons tot Hem te bekeren. Wat drijft ons waarom we dit niet willen? Van nature zijn wij allemaal gelijk. Wij zijn met adam gevallen in de zonde. Welke zonde we ook doen voor God kan dit niet bestaan, maar weet dat ook uw Verlosser leeft. Hij wil ook graag uw Verlosser zijn. Wat houdt u dan nog tegen. Wanneer u een moordenaar, overspelige, of een andere geaardheid hebt, wanneer u een dief bent of wanneer u de belasting niet hebt betaald. Wanneer u ruzie of in onmin leeft in uw familie of met uw buren, weet dan dat Hij ook al deze zonden wil vergeven. Ik heb net vele zonden opgenoemd en het lijkt er misschien op dat wanneer ik dit schrijf dat ik denk dat ik beter ben. Ook ik heb tegen al Gods geboden gezondigd en ben zeker niet beter dan een moordenaar of wie dan ook. Dankbaar mogen we zijn wanneer we voor sommige zonden bewaard worden, maar ook de gedachten die wij vaak koesteren zijn al zonden voor God. Laten we ophouden met naar elkaar te wijzen en elkaar de les te lezen, maar laten we voor elkaar bidden en elkaar opdragen in het gebed. Op het gebed wil Hij grote wonderen doen. Dit neemt niet weg dat we elkaar niet moeten en mogen waarschuwen, maar laten we ervoor waken dat wij ons zelf beter vinden dan wie dan ook. Wat is het dan toch onmetelijk fijn en goed dat we mogen weten dat hoe groot onze zonden dan ook zijn, we altijd bij Hem terecht kunnen en dat Hij niemand zal laten staan. In Zijn Woord staat (Jesaja 1):  Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Ons probleem is dat wij als God willen zijn en niet naar Hem willen luisteren.

Laten we dan Hem loven en Hem dank  geven.

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans’ Jeruzalem; [variant: die jubelt door Jeruzalem.]
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit ’t graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet. [variant: duivel]

4. Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Dit bericht is geplaatst in persoonlijk. Bookmark de permalink.