Dit wil ik graag met u delen.

Wanneer ik het nieuws hoor op radio of zie op de computer dan verneem ik eigenlijk alleen maar ellende en narigheid. De laatste weken hebben in het teken gestaan van de 3de dinsdag in september en dan bedoel ik prinsjesdag. De boodschap die daar gebracht werd stemt mij ook weer niet echt vreugdevol.

Wat ik opmerk is dat we er economisch gezien nog lang niet zijn. De gezinnen waar de man of vrouw thuis blijft om het gezin te verzorgen en tevens ervoor zorg te dragen dat kinderen een warm nest thuis hebben zijn wanneer de plannen doorgaan komend jaar de klos. Wanneer ik het rekensommetje zie dat in de media heeft gestaan gaat mij dat duizenden euro’s kosten.

U vraagt zich misschien af waarom mijn vrouw dan niet gaat werken. Ach ja, misschien ben ik of beter gezegd zijn wij (mijn vrouw en ik) wel heel ouderwets, maar wij vinden dat we de opvoeding van de kinderen zoveel mogelijk zelf moeten doen. Tevens vinden wij het heel belangrijk dat we zelf aanwezig moeten zijn wanneer de kinderen naar school gaan en wanneer ze thuiskomen. Hoe belangrijk is het voor hen om te weten dat papa of mama er voor hen is wanneer zij thuiskomen.

Vraag het eens aan uw kinderen wat zij willen. Wanneer ik terug kijk naar mijn eigen jeugd ben ik mijn ouders nog altijd dankbaar dat zij er voor ons waren wanneer ik uit school kwam. Dat ik mijn verhaal kon doen en dat we samen een kopje thee of fris konden drinken. Dat wanneer ik vragen had ik deze bij hen kwijt kon. Ik herinner me een klasgenoot toen ik jaren geleden op school zat. Deze kreeg van zijn ouders toen hij 18 werd een nieuwe auto. Ik ben echter nooit vergeten wat hij zei toen ik hem onder 4 ogen hierover met hem sprak. Hij zei tegen mij: “Waren ze maar wat meer thuis en ontving ik maar wat meer liefde in plaats van het af te kopen met een nieuwe auto”. Hoe arm ben je dan eigenlijk.

Wanneer ik naar de overheid kijk wordt ik heel verdrietig. We hebben een overheid welke door God is aangesteld en over ons is gezet. Ik krijg steeds meer de indruk dat de overheid dit zelf geen eens beseft. Zij willen met God en Zijn geboden geen rekening meer houden en volgen een eigen weg.

Dit komt naar voren wanneer we zien hoe vele moorden er dagelijks gepleegd worden met goedkeuring van onze overheid. Kijk eens hoeveel ongeboren levens er niet vroegtijdig weggenomen worden of wanneer mensen het niet meer zien zitten, zoals zij zelf zeggen uit het leven stappen. Is dat dan een overheid die zijn/haar burgers moet beschermen.

Er wordt gemeten met meerdere maten. Echter ik neem waar dat alles wat met God en Zijn geboden te maken heeft uitgebannen moet worden. Denk hierbij aan de positie van de weigerambtenaar. Het is een christen wanneer het goed is niet de bedoeling om mensen met een andere geaardheid te kleineren of te beledigen. Echter wanneer het goed is dient een oprecht christen wel Gods woord te respecteren en dit uit te dragen. Dit betekent dat een christen nooit een huwelijk van 2 personen van hetzelfde geslacht kan sluiten.
Hierin is Gods woord duidelijk.

Wat mij verdriet doet, en ook ben hier vaak debet aan, is dat christenen vaak erg hypocriet zijn. Wanneer het ons uitkomt wijzen we met de vinger naar de ander, maar hoe vult u uw belastingaangifteformulier in? Hoe praten wij over onze naaste? Hoe verknocht zijn wij aan onze bezittingen. Wanneer wij de belastingaangifte niet zuiver invullen zijn wij dieven. Wanneer wij onze naaste negatief spreken is dit geen voorbeeld van “uw naaste liefhebben als uzelf”.

Het zal een moeilijk jaar worden. In de Bijbel is zelfs geschreven dat het in het einde van de dagen zeer moeilijk zal zijn om staande te blijven en om God en de Heere Jezus Christus te kunnen blijven dienen. Wanneer we dit zelf zouden moeten doen dan komt er niets van terecht. Gelukkig leert de Bijbel ons dat de Heere Jezus voor zondaren op deze wereld is gekomen. Dat Hij alle zonden wil vergeven en dat wanneer we worstelen met onze geaardheid of met bijv. diefstal, moord enz. altijd bij Hem mogen aankloppen. Wie bij Hem aanklopt zal Hij nooit wegsturen. Hij heeft niet beloofd dat het dan een kalme reis wordt, maar vanuit Zijn woord mag ik weten dat er dan wel een behouden aankomst is gegarandeerd.

Hoe moeilijk de komende tijd ook mag wezen of worden. Ik mag weten dat zonder de wil van mijn hemelse Vader er geen haar van mijn hoofd vallen kan en dat alle ding geschiede moet tot mijn zaligheid. Vlucht u ook tot Hem. Het is nu nog mogelijk en niet te laat.

Dit bericht is geplaatst in persoonlijk, politiek & religie. Bookmark de permalink.