Hoe gedragen wij ons?

Hoe gedragen wij ons? Dit is de titel die ik gemakshalve maar boven deze blog heb geplaatst. Er gebeurd de laatst tijd heel veel. Er is een hoop narigheid en verdriet op deze wereld. Gelukkig zijn er ook mooie dingen die gebeuren. Afgelopen jaar is één van onze dochters getrouwd en hebben wij ons eerste kleinkind mogen krijgen. Binnen niet alle te lange termijn hoopt de oudste dochter in het huwelijk te treden. Het is dus niet allemaal kommer en kwel wat de klok slaat. Maar dat doet niets af van de vraag: Hoe gedragen wij ons? Zoals u wellicht weet probeer ik te leven naar Gods geboden en tracht dat ook uit te dragen in mijn leven. Echter elke dag kom ik er weer achter dat ik Gods geboden niet kan volbrengen. Gelukkig hoeft dat ook niet. Ik mag weten dat de Heere Jezus ook voor mijn zonden aan het kruis heeft willen lijden en dat daarmee voor mij ook alle zonden zijn vergeven. Doet dit iets af van mijn verantwoordelijkheid om naar Gods geboden te leven? Nee, de Bijbel laat ons zien dat dit zeker niet het geval is. Ook wordt dit duidelijk en mooi uitgelegd in de belijdenisgeschriften. Elke zonde die ik telkens weer doe heeft het lijden van de Heere Jezus verzwaard. Door mijn zonden zijn de gevolgen van ramp en tegenspoed op deze aarde gekomen. Door mijn zonden lijdt de gehele schepping. Ik mag de Heere vragen om voor zonden bewaart te blijven en een leven te leiden dat een voorbeeld is voor u. Geloof, ik kan het u niet geven. Ik kan en mag wel tot God bidden of hij het u ook wilt geven. Geloof is iets persoonlijks en kan nooit en te nimmer opgedrongen worden. Uiteraard gun ik u het geloof in de Heere Jezus Christus wel. Tot God mag ik bidden of Hij ook in uw leven wil komen. Ik hoef dan niet elke dag u te wijzen op wat u moet doen, maar wanneer het goed is moet er vanuit mijn leven en levenswijze een boodschap uitgaan die u raakt. Het kan niet zo zijn dat ik op de zondag 2x naar de kerk ga en daar de verkondiging uit Gods Woord hoor, maar op maandag en de overige dagen van de week dit helemaal niet meer beleef en uitdraag. Met andere woorden dat is op de zondag vroom ben en de rest van de week dreesman. Wanneer dat zo is dan leef ik geen leven waarbij het voor u een uitnodiging is om ook tot Hem te komen. Is het dan zo dat u alleen genodigd en wordt om tot de Heere te komen wanneer ik een mij leven een goed voorbeeld geef. Gelukkig niet. De Heere zal zelf voor uitbreiding van Zijn gemeente zorgdragen. Ik kan wel een sta in de weg zijn door geen goed voorbeeld te geven. Maar nogmaals terugkomen op de vraag: Hoe gedragen wij ons? Recent is de moordenaar van Pim Fortuyn vrijgekomen. De media is hier volledig op gestort en deze man zal voor zijn daden zijn hele leven moeten boeten. Is dat terecht? Ben ik beter dan deze man of andere mensen die dingen gedaan hebben waardoor zij in de gevangenis gezeten hebben? De Bijbel leert mij dat dit zeker niet zo is. Dankbaar mag ik zijn wanneer ik voor bepaalde zonden bewaart ben gebleven. Wanneer ik los ben van God en geen rekening houdt met Zijn geboden ben ik geen haar beter. In de Bijbel staan talloze voorbeelden genoemd en er wordt ook gewaarschuwd dat wie God verlaat smart op smart heeft te vrezen. Moeten we dan alles bagatelliseren. Uiteraard niet de overheid is geroepen om het recht uit te oefenen, maar wanneer iemand zijn of haar straf heeft uitgezeten moeten wij dan ook deze personen niet een kans geven om weer terug te kunnen keren in de maatschappij. De Heere Jezus geeft in de Bijbel talloze voorbeelden waarbij Hij zonden vergeeft en daarbij de opdracht geeft om niet meer te zondigen. Hij vergeeft veel en menigvuldig. Ook mijn zonden wil en heeft Hij voor geleden. Hoe ga ik dan om met iemand die ook gezondigd heeft? Ik bid dat ik de kracht mag krijgen om een voorbeeld te zijn die de weg wijst naar de Heere Jezus. Dat u in mijn leven kan zien dat ik Hem toebehoor en dat mijn leven een heen wijzen is naar Hem. Ik vraag u om ook voor mij te bidden om mij te bewaren voor zonden. Te bidden voor mij dat ik een wegwijzer mag zijn naar Hem. Ik bid dat de Heere ook u als lezer wil toevoegen tot Zijn gemeente. Ik mag bidden dat ook Volkert van der G. en ook andere volgelingen van Hem mogen worden. Gelukkig is bij Hem niets onmogelijk.

Dit bericht is geplaatst in politiek & religie. Bookmark de permalink.