Bijzonder, maar niet vreemd.

Het is al weer een tijdje geleden dat er een blog geschreven is door mij. Het jaar 2015 is rumoerig gestart. Ruim een week in het nieuwe jaar is onze kerkelijke gemeente verbonden aan een nieuwe dominee. Op dezelfde dag dat de dominee bevestigd werd en intrede deed in onze kerkelijke gemeente werd er door een terroristische aanslag het leven afgesneden van vele slachtoffers. Verdrietig om te zien hoe mensen elkaar naar het leven staan en wat ik waarneem in het wereldnieuws is dat de onverdraagzaamheid hand over hand toeneemt. Waar je ook kijkt in de wereld overal zijn incidenten of oorlogen aan de gang. Dan rijst bij mij de vraag waarom dit zo is. Hoe moet ik als christen hier mee omgaan. Wanneer ik in de Bijbel lees dan wordt er zelfs geschreven dat er verdrukking zal komen en dat oorlogen, aardbevingen etc. gebeuren moeten, maar dan lees ik ook dat dan nog het einde niet zal zijn. De titel heb ik genoemd: Bijzonder, maar niet vreemd. Waarom deze titel? Het is bijzonder dat mensen die over het algemeen zeggen humanitair te zijn en wanneer er rampen zijn zoals hongersnood enz. elkaar afslachten om het geloof. Wat gebeurd is echter niet vreemd. In de Bijbel is al voorzegt dat dit alles moet gebeuren. Wij leven in de eindtijd.Deze tijd is begonnen nadat de Heilige Geest is uitgestort met pinksteren. De Heere Jezus is opgevaren ten hemel en zit aan rechterhand van God en Hij zal weer komen om te oordelen de levenden en de doden. Wat is het toch bijzonder dat wanneer het moeilijk is en wanneer we niet meer weten waar we naar toe moeten en wat we moeten doen dat er dan een weg is naar de Heere Jezus. Hij wil helpen en de weg wijzen die we gaan moeten. Beste lezers zoek toch niet uw heil bij Boeddha, Mohammed, Maria of wie nog meer. Dit zijn ten diepste allemaal afgoden waarvan de Heere in Zijn wet zegt dat we hen niet mogen eren als een god.  Weet dat de enige weg tot uw behoud bij de Heere Jezus te vinden is. Weet ook dat er geen haar van mijn hoofd vallen kan zonder de wil van mijn hemelse Vader. Wanneer het dan moeilijk wordt mogen we met David zeggen: Ik lag en sliep gerust.  Wat er ook gebeurd, we mogen weten dat de Heere regeert en zoals in Zacharia 4 vers 6 staat: Dit is het woord des HEEREN tot Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen. Wat de Heere tot Zerubbabel zei geldt nu nog steeds. Ik blijf erbij wat er afgelopen week allemaal is gebeurd en wat we vorig jaar allemaal hebben gehoord: Bijzonder, maar niet vreemd. De Heere regeert.

Dit bericht is geplaatst in politiek & religie. Bookmark de permalink.