Toekomst

Elke zondag proberen wij naar de kerk te gaan. Tijdens de diensten wordt Gods Woord uitgelegd en tijdens deze diensten is het elke keer weer de vraag of wij mogen weten voor ons persoonlijk of wij verlost zijn door het lijden en sterven van de Heere Jezus. Voor u en voor mij geldt dat éénmaal wij door de dood zullen worden weggenomen en dat wij moeten verschijnen voor Gods rechterstoel. Het is dan van belang te weten dat de Heere Jezus ook voor mijn zonden aan het kruis heeft gehangen en dat mijn zonden door Zijn lijden zijn vergeven. Schroom dan niet om nu te onderzoeken of u mag weten een kind van God te zijn en wanneer u moet aangeven dat u dit niet kunt, schroom dan niet om in het gebed te zeggen dat u niet weet wat u moet doen, maar vraag of het gewerkt mag worden in uw hart. Dit is van levensbelang en wel het belang voor het eeuwige leven.

In de kerkdienst is ook aangegeven met welk doel wij geboren zijn en op deze aarde zijn, namelijk om God de eer te geven welke Hem toekomt. Echter door de zondeval is ons verstand verduisterd en willen we hier niets mee te maken hebben. Gelukkig heeft het God goed gedacht om de Heere Jezus naar de aarde te zenden, zodat er voor ons nog een weg tot behoud is. Wat mij wel eens bezig houdt is: Ben ik alleen uit op mijn behoud of wil ik een kind van de Heere zijn die Zijn Naam wilt grootmaken?

Ik heb boven dit artikel geschreven Toekomst. Wat is het toch mooi dat we de Bijbel hebben. Hoe actueel is de Bijbel!? We zijn in het laatste der dagen. Hier wordt in de Bijbel over geschreven. We lezen over vervolgingen, oorlogen, aardbevingen, epidemieën, etc. en dan staat er geschreven ‘en nog is het einde niet’

tekst

Dit bericht is geplaatst in politiek & religie. Bookmark de permalink.