De regenboogvlag

De regenboog wat heeft die ons te zeggen.

De regenboog is ons door de Heere gegeven nadat de aarde vernietigd was door de zondvloed. Alle mensen en al het levend gedierte moest sterven omdat de zonden zo groot waren dat God dit, menselijkerwijs gesproken, niet meer kon aanzien. Wat zegt de Bijbel ons over de regenboog? Dit kunnen we lezen in Genesis 9 waaruit ik hieronder een aantal verzen citeer:

Genesis 9 (vers 13 t/m 17)

13 Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot een teken des verbonds tussen Mij en tussen de aarde.

14 En het zal geschieden, als Ik wolken over de aarde brenge, dat deze boog zal gezien worden in de wolken;

15 Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond, hetwelk is tussen Mij en tussen u, en tussen alle levende ziel van alle vlees; en de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed, om alle vlees te verderven.

16 Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal Ik hem aanzien, om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel, van alle vlees, dat op de aarde is.

17 Zo zeide dan God tot Noach: Dit is het teken des verbonds, dat Ik opgericht heb tussen Mij en tussen alle vlees, dat op de aarde is.

Wanneer we dit lezen moet dit ons toch wel tot een grote verwondering brengen. God die op Noach en zijn gezin na de wereld heeft gestraft geeft in Zijn grote liefde voor Zijn schepping ons een teken in de lucht waarin Hij ons beloofd dat tot de wederkomst de gehele aarde nooit meer vernietigd zal worden door een watervloed.

Tegenwoordig wordt de regenboogvlag regelmatig gehesen. Dit veelal niet tot eer van God. Wat is het toch mooi, maar ook typerend dat velen niet in God geloven en niets met Zijn Woord te maken willen hebben wel willen gebruik maken van de symbolen die Hij ons heeft gegeven. Misschien is het een goed idee om niet zoals nu veelal gebeurd de regenboogvlag af te wijzen, maar deze vlag af te maken door bijvoorbeeld in de vlag de tekst toe te voegen dat de Heere regeert.

Dit bericht is geplaatst in persoonlijk, politiek & religie. Bookmark de permalink.