De menselijke arrogantie: Beperkt of onbeperkt in kennen en kunnen.

Recent zijn wij opgeschrikt door de aardbeving in Japan welke ook resulteerde in een tsunami die zelf tot in een groot gedeelte van de wereld schade veroorzaakte. Afgelopen tijd hebben er diverse natuurrampen plaatsgevonden. Hierin zien wij hoe klein wij als mensen zijn. Wij denken alles te kunnen doen, maar uiteindelijk is het God die regeert. In de Bijbel is al geschreven wat er allemaal gaat gebeuren voordat de Heere Jezus weer terug komt op de aarde om ons mensen ter verantwoording te roepen voor hoe wij geleeft hebben. Wij worden elke zondag opgeroepen om naar Gods huis te gaan en daar Zijn Woord te horen, maar wij willen hier niets van weten. Afgelopen week hoorde ik op de radio iemand zeggen dat de problematiek die er momenteel in Japan is met de kerncentrale hier nooit zal kunnen plaatsvinden. Uit deze opmerking blijkt dat wij wel erg hoge verwachtingen van ons zelf hebben. God hoeft maar één woord te spreken en de wereld is niet meer. Maar wat is nu het wonderlijke: Hij zegt in Zijn Woord geen lust te hebben in onze dood. Hiervoor is de Heere Jezus op deze aarde gekomen om de zonde welke de mensen elke dag weer doen te willen vergeven. Wat doen wij hiermee? Laten we Hem vragen of Hij ons de weg wil wijzen. U zult dan nooit beschaamd uitkomen. Van harte wil ik u uitnodigen om op de zondag in de kerk te komen om daar Zijn Woord te horen. Als kerkganger en christen hebben we ook naar het Woord van God te leven. Het kan niet zo zijn dat we zondags ‘vroom’ zijn en door de week ‘dreesman’. Alle mensen zijn zondaren ook de kerkmensen. Op kerkmensen wordt echter gelet alsof zij heiligen zouden zijn. Het zou inderdaad zo moeten zijn dat de levenswandel in overeenstemming is met wat de Heere in Zijn Woord zegt. Het is zo dat ook kerkmensen dagelijks zonden doen en niet anders zijn dan andere mensen. Spreek elkaar aan als het gedrag niet is overeenkomstig het Woord van God. Niet om te schoppen, maar tot behoud van uw ziel. Tot slot: Dagelijks blijkt onze beperking als mensen en Gods grootheid. Wanneer u hieraan twijfelt dan vraag ik u de Bijbel te pakken en te lezen en u zult versteld staan.

Dit bericht is geplaatst in politiek & religie. Bookmark de permalink.